planiranje evaluacije vje ba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLANIRANJE EVALUACIJE -VJEŽBA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLANIRANJE EVALUACIJE -VJEŽBA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PLANIRANJE EVALUACIJE -VJEŽBA - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

PLANIRANJE EVALUACIJE -VJEŽBA. Janusz Sieroslawski Institute of Psychiatry and Neurology. Uvod. Planiranje evaluacije je bitan dio vježbe Razvijanje detaljnog plana prije započinjanja s evaluacijom Što pažljivije planiranje tokom ove faze donosi više koristi od truda uloženog u evaluaciju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLANIRANJE EVALUACIJE -VJEŽBA' - hesper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planiranje evaluacije vje ba

PLANIRANJE EVALUACIJE -VJEŽBA

Janusz Sieroslawski

Institute of Psychiatry and Neurology

slide2
Uvod
 • Planiranje evaluacije je bitan dio vježbe
 • Razvijanje detaljnog plana prije započinjanja s evaluacijom
 • Što pažljivije planiranje tokom ove faze donosi više koristi od truda uloženog u evaluaciju
koraci planiranja evaluacije
Koraci planiranja evaluacije
 • Donošenje odluke tko će biti uključen u evaluaciju
 • Ocjena evaluacijskih resursa
 • Opis programa za evaluaciju
 • Identifikacija i određivanje prioriteta evaluacijskih potreba
 • Određivanje evaluacijskih pitanja
 • Utvrđivanje mjera istraživanja
 • Pripremanje plana za prikupljanje podataka
 • Pripremanje analize podataka i plana izvještavanja
dono enje odluke tko e biti uklju en u evaluaciju
Donošenje odluke tko će biti uključen u evaluaciju
 • Osnivanje evaluacijskog tima
 • Proces planiranja evaluacije bi trebao uključivati pripadnike različitih grupa kako bi:
  • pridonijeli mnogobrojnim perspektivama planiranja
  • jačali odluku svih pripadnika da koriste svoje nalaze
  • dodao vjerodostojnosti procesa
dono enje odluke tko e biti uklju en u evaluaciju1
Donošenje odluke tko će biti uključen u evaluaciju
 • Različite grupe uključene u program liječenja
  • pacijenti/klijenti
  • članovi obitelji
  • viši menadžeri
  • članovi Uprave
  • osoblje (terapeuti/liječnici)
  • volonteri
  • osnivači/sponzori
  • predstavnici ostalih programa ili servisnih usluga
  • ljudi iz zajednice
ocjena evaluacijskih resursa
Ocjena evaluacijskih resursa
 • Vrste resursa
  • financijski/materijalni resursi
  • stručni resursi
  • resursi vremena
 • Resursi koji su već na raspolaganju i mogu se iskoristiti
 • Dizajniranje sheme evaluacije u skladu s resursima
opis programa za evaluaciju
Opis programa za evaluaciju
 • Razvoj logičkog modela programa
 • Struktura za opis programa
  • Resursi organizirani za opću uporabu
  • Planirane i poduzete aktivnosti
  • Ishodi koji se moraju postići bez odgode
  • Dugoročniji namjeravani ishodi
  • Ostale pozitivne/negativne posljedice ili popratne pojave
logi ki model programa
Logički model programa

Glavne komponente

Ciljevi provedbe

Planirani kratkoročni ciljevi

Planirani dugoročni ciljevi

identifikacija i odre ivanje prioriteta evaluacijskih potreba
Identifikacija i određivanje prioriteta evaluacijskih potreba
 • Što bismo željeli znati i zašto?
 • Potrebe evaluacije su formulirane u smislu otvorenih pitanja ili područja koja treba istražiti
 • Potrebe evaluacije iz perspektive različitih grupa uključenih u organizaciju liječenja
  • osoblje liječničke institucije
  • klijenti
  • osnivači
  • zajednica
 • Nužnost za diskusijom i međusobnim identificiranjem te postavljanje prioriteta evaluacijskih potreba
odre ivanje evaluacijskih pitanja
Određivanje evaluacijskih pitanja
 • Potrebe evaluacije treba suziti na točna evaluacijska pitanja
 • Evaluacijska pitanja treba generirati na temelju logičnog programa modela
 • Pitanja mogu biti usmjerena na bilo koji dio programske strukture, logike ili postupka
primjeri evaluacijskih pitanja
Primjeri evaluacijskih pitanja
 • Pitanja o zadovoljstvu klijenata
  • Je li vrsta sadržaja u programu bila od koristi za klijente?
  • Koliko su zadovoljni klijenti koji su sudjelovali u programu?
 • Pitanja o prenošenju programa
  • Koliko je savjetodavnih sati dobio svaki klijent individualno a koliko grupno?
  • Koji omjer sati je podrazumijevao direktan kontakt s klijentom u odnosu na kontakt s ostalima?
utvr ivanje mjera istra ivanja
Utvrđivanje mjera istraživanja
 • Pokazatelji – mjere korištene za procesnu evaluaciju i evaluaciju ishoda
  • Pokazatelji ciljeva provedbe
  • Pokazatelji ciljeva ishoda
 • Pokazatelji moraju biti mjerljivi
 • Primjeri:
  • Provedba savjetovanja – broj sati, kvaliteta kontakta s klijentom, razina povjerenja
  • Promjena u opsegu konzumacije droge (ishod) – smanjenje broja dana korištenja droge, smanjenje proporcije korištenja pomoću injekcije
kvantitativni i kvalitativni pokazatelji
Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji
 • Kvantitativni pokazatelji – mjerenje se provodi pomoću brojeva
  • konvencionalno zbrajanje velike količine podataka koji reflektiraju ključne ciljeve programa
 • Kvalitativni pokazatelji -mjerenje se provodi pomoću riječi
  • može očuvati jedinstveno stajalište ljudi koje se proučava
  • može pružiti dublji uvid u predmet istraživanja
metode prikupljanja podataka
Metode prikupljanja podataka
 • Analiza rutinski prikupljenih podataka – datoteke pacijenata, rutinske statistike
  • podaci iz liječničkih centara
  • podaci iz drugih institucija
 • Standardizirani upitnik ili test koji sami provodimo
 • Intervju za koji se koristi standardizirani upitnik ili test
 • Detaljan intervju
 • Fokusna grupa
 • Promatranje
pripremanje plana za prikupljanje podataka
Pripremanje plana za prikupljanje podataka
 • Pripremanje vremenskog okvira za prikupljanje podataka
  • Vremenski period proučavanja
  • Kontinuirano prikupljanje podataka
  • Ponovljena mjerenja (specifične točke u vremenu)
 • Određivanje uzorka
  • Sveukupno stanovništvo
  • Slučajni uzorak
  • Ostale vrste uzoraka
  • Pitanja veličine uzorka
pripremanje analize podataka i plana izvje tavanja
Pripremanje analize podataka i plana izvještavanja
 • Plan analize podataka ovisi o prirodi evaluacijskih pitanja i vrsti pokazatelja
 • Kvantitativni pokazatelji
  • mogu se analizirati uporabom statističkih tehnika
  • mogu se jednostavno ‘prevesti’ u grafikone koji iskazuju rezultate evaluacije
 • Kvalitativni pokazatelji
  • interpretacija intervjua ili opisa
  • tipologizacija
pitanja za diskusiju
Pitanja za diskusiju
 • Koliko je strukturirana Vaša liječnička djelatnost?
  • Jeste li razvili program liječenja?
  • Koja vrsta aktivnosti se poduzima?
  • Jeste li postavili kratkoročne ciljeve?
 • Koji su Vaši potencijalni izvori evaluacije?
 • Koje su Vaše potrebe kod evaluacije?