1 / 24

Arddodiaid a threigladau

Arddodiaid a threigladau. Arddodiad. Gair bach sy’n dweud wrthym lle mae rhywbeth mewn perthynas â rhywbeth arall yw arddodiaid. Uwchben. Ar. O dan. Yn ymyl. O flaen. Mae’r gath yn eistedd o flaen y tân. Mae’r gath yn eistedd ar y wal. Tasg.

herve
Download Presentation

Arddodiaid a threigladau

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Arddodiaid a threigladau

 2. Arddodiad Gairbachsy’ndweudwrthymllemaerhywbethmewnperthynas â rhywbetharallywarddodiaid. Uwchben Ar O dan Ynymyl O flaen

 3. Mae’rgathyneisteddo flaeny tân. Mae’rgathyneisteddar y wal.

 4. Tasg Ceirarddodiadymmhob un o’rbrawddegauisod. Unwaith y dewch o hydiddo, ysgrifennwch yr arddodiadyn y blwchgyferbyn. Mae’rpapurarlawr. 2. Llwyddotrwydwyll a wnaeth. 3. Mae gan Rhys arholiadaucynbohir. 4. Tyrdynnes at y ffenestr. 5. Cafoddsiomwrth weld bod y glawweditrymhau.

 5. Atebion Ceirarddodiadymmhob un o’rbrawddegauisod. Unwaith y dewch o hydiddo, ysgrifennwch yr arddodiadyn y blwchgyferbyn. Mae’rpapurarlawr. 2. Llwyddotrwydwyll a wnaeth. 3. Mae gan Rhys arholiadaucynbohir. 4. Tyrdynnes at y ffenestr. 5. Cafoddsiomwrth weld bod y glawweditrymhau.

 6. p b t d b f c g d dd ll l g / m f rh r Y TreigladMeddal Mae’rtreigladmeddalynachosi:

 7. Ceirtreigladmeddalarôl yr arddodiaid – y geiriaubachyma: • e.e. • wrth feddwl • o Fangor • am fynd

 8. p mh t nh c ngh Y TreigladTrwynol Dyma’rllythrennausy’ntreiglo’ndrwynol: b m d n g ng

 9. Ceirtreigladtrwynolmewnenwaulleoeddsy’ndodynsytharôl yr arddodiad‘yn’: * Sylwchfelmae’r ‘yn’ ynnewidweithiau.

 10. p ph th t c ch Y TreigladLlaes Mae’rtreigladllaesynachosi:

 11. Ceirtreigladllaesarôl yr arddodiaid: â /gyda/tua

 12. Tasg Cywirwch y canlynol: Tuatre yr aeth y plant. YnTudweiliogmaeWilynbyw. Ar pen y mynydd y byddafyneistedd. Arllawrmaebaw. Ynglŷn â tymerdrwg y ferch. Dan llaw’rmeddyg. Yn Caernarfon maecastell. Ynymyl y nant, wrth mynwent yr eglwys. Ar pen y brynmaeadfail. Mae colegynPwllheli.

 13. Atebion Tuatreyr aeth y plant. > tuathre 2. YnTudweiliogmaeWilynbyw. > ynNhudweiliog 3. Ar pen y mynydd y byddafyneistedd. > arben 4. Arllawrmaebaw.> arlawr 5. Ynglŷn â tymerdrwg y ferch. > Ynglŷn â thymer 6. Dan llaw’rmeddyg. > dan law 7. Yn Caernarfon maecastell. > yngNghaernarfon 8. Ynymyl y nant, wrth mynwentyr eglwys. > wrth fynwent 9. Ar pen y brynmaeadfail. > arben 10. Mae colegynPwllheli.> ymMhwllheli

 14. Camleoliarddodiaid

 15. Gorffenbrawddegagarddodiad? NA, niddylidgorffenbrawddegagarddodiadyn y Gymraeg. Pan ddawarddodiadarddiweddbrawddegrhaiddefnyddioffurfbersonol ar yr arddodiad. e.e. Hwnyw’rcastellrwy’nbywynddo. Ai honyw’rrhaglen yr oeddechchi’ngwrandoarni? Anghywir: Blerwytti'ndodo? Pwywytti'nsiaradâ? X X

 16. Rhedeg yr arddodiaid

 17. Pan maerhagenwyndilynarddodiad – rhaidrhedeg yr arddodiadhwnnw. RhagenwAnnibynnolSyml:

 18. e.eMae’r plant ynsiaradam fi.X Mae’r plant ynsiaradamdanai. Dywedodde’ratebwrthti.X Dywedodde’ratebwrthotti.

 19. Rhedegarddodiaid – hynnyyw, maennhw’nnewideuffurf. arddodiad rhagenw am + = fi amdanaffi ohonotti o + ti = gennynnhw gan nhw + =

 20. Rhedeg y prifarddodiaid

 21. Rhedeg y prifarddodiaid

 22. Rhedeg y prifarddodiaid

 23. Mae gwenwynyngwneudniwediddochchi. • iddoch chi > i chi Mae’rarddodiad ‘i’ wedi’iredegynanghywir.

 24. Roedd y ferchwedigofalu am hi am flynyddoedd. • am hi > amdani hi Mae ‘am’ ynarddodiadrhedadwy – dylideiredegi’rtrydydd person,unigol, benywaidd.

More Related