130 22 1876 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
130 години от Априлското въстание в Батак 22 април 1876 г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
130 години от Априлското въстание в Батак 22 април 1876 г.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

130 години от Априлското въстание в Батак 22 април 1876 г. - PowerPoint PPT Presentation

herrod-merritt
373 Views
Download Presentation

130 години от Априлското въстание в Батак 22 април 1876 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 130 години от Априлското въстание в Батак22 април 1876 г. “...Батак, историческо място си ти! Благоговея пред твоето величие, ще благоговее и историята...” / Захари Стоянов /

  2. Участници в Априлското въстание в Батак • Петър Хаджигорев Горанов • Марга Ангелова Горанова • Ангел Петров Горанов • Д-р Иван Петров Горанов • Трендафил Тошев Керелов • Стефан Трендафилов Керелов • Ангел Трендафилов Керелов • Петър Трендафилов Керелов • Вранко Димитров Паунов • Тодор поп Нейчев • Иван Божин • Тодор Банчев

  3. Априлското въстание от 1876 г. е едно от най-величавите събития в 13-вековната история на България. В Априлската епопея Батак жертва всичко пред олтара на отечеството. Батак ни показва, че въстанието не е веселба, а кървава сватба. Три са факторите, които способстват за интензивното развитие на Батак и го довеждат до едно от първите места в нашето национално - освободително движение: Първо: това е чисто българско население, което съхранява през вековете националното чувство на българина. Второ: развитата икономика - дърводобив и дървообработване, оживена търговия до най-големите търговски центрове на турската империя. Трето: идеологическа работа сред населението - църковна независимост, просвета и култура.

  4. Отрано в Батак провеждат революционна агитация и пропагандна дейност Петър Горанов, Трендафил Керелов и синовете му Стефан, Ангел и Петър, Тодор поп Нейчев, Вранко Паунов, Иван Божин и др. Когато настъпва бурната 1876 г. и апостолите тръгват по тайните пътеки из страната, в Батак на 21 февруари пристига Панайот Волов. Неговите думи за бунт и свобода разпалват и без това пламтящите души на батачани. В дните преди въстанието Батак прилича на военен лагер. Чарковете са спрени, оставена е всякаква лична работа, целият народ: мъже, жени и деца се отдават всецяло на въстанието. Десет дни преди въстанието на Кънева борика е изпробвано първото черешово топче, а знатният майстор Г.Цурев започва да лее метален топ - първият опит в България за отливане на метален топ. Ентусиазмът е безкраен.

  5. Кървавото писмо не пристига в Батак. Донесеният калпак с лъвче от Никола Ръжанков е единственият знак за началото на бунта. Тази нощ Батак прилича на развълнувало се море или на бушуваща гора пред буря. Площада се осветява от запалените факли и фенери. Горещото слово на воеводата Горанов слага край на турската тирания и завършва с думите: “Да живее свободна България! Смърт на петвековния омразен тиранин.Честита да ни е свободата, братя!” На 21 април въстаниците заемат позициите “Св.Георги”, ”Царев комин”, ”Кънева борика”, ”Св.Троица”, ”Беглишките хармани”, ”Галагонката” и др. На 30 април Батак е обкръжен от 5 - 8 хилядна турска войска. Същият ден започват първите сражения. Хиляда и стоте въстаници, лошо въоръжени, приемат неравните боеве с 5 – 8 хилядната турска армия.

  6. Първият пробив турските пълчища правят на 2 майпри Богдановата къща.Три дни и три нощи до вероломната измама неприятелят е бил държан под непрекъснатия обстрел на защитниците от училището “Кирил и Методий”. Въпреки огромните усилия въстаническата крепост - училището - пада. В същото време други нападатели обсаждат последната крепост от защитата на Батак -черквата “Св.Неделя”. Остават пепелищата на седемстотинте баташки къщи и труповете на пет хиляди мъже, жени и деца -”жертва изкупителна за доброто на цял народ”. Тук всеки епизод е една епопея. След кървавия ужас в Батак пристига Джануариъс Макгхан, който написва писмо озаглавено “Батак - долината на смъртта и хората без сълзи”. Батак показва и светът разбира, че Априлското въстание не е една “междуселска разпра”, че петвековното черно иго не е едно обикновено “турско присъствие” на Балканите, както се опитват да го представят някои. То бе един чутовен подвиг, който предизвиква освобождинието на България.

  7. Да сведем глава пред величавото дело на отдалите живота си за освобождението на Родината ни, за нейното обединение и защита. ДА ПРЕБЪДЕ СЛАВАТА ИМ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ!

  8. Използвана литература: 1. Проф. Янко Г. Янев – “Батак и Възраждането” 2. Георги Методиев - “Епопеята Батак” 3. Трендафил Керелов – “Батак глава не скланя”

  9. Изготвили: 1. Славка Георгиева Джуркова 2. Георги Стефанов Пейчинов Ученици от ХІ ”А” клас от ПГГСД “Стефан Божков” гр.Батак членове на клуб “Извори”