hjerneslag epidemiologi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hjerneslag -epidemiologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hjerneslag -epidemiologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Hjerneslag -epidemiologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Hjerneslag -epidemiologi. Hanne Ellekjær, overlege dr. med. Avdeling for hjerneslag Medisinsk avdeling St Olavs Hospital. Hjerneslag, en folkesykdom. 3 hyppigste dødsårsak (WHO) Viktigste årsak til funksjonshemming hos eldre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hjerneslag -epidemiologi' - hermione


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hjerneslag epidemiologi

Hjerneslag -epidemiologi

Hanne Ellekjær, overlege dr. med.

Avdeling for hjerneslag

Medisinsk avdeling

St Olavs Hospital

hjerneslag en folkesykdom
Hjerneslag, en folkesykdom
 • 3 hyppigste dødsårsak (WHO)
 • Viktigste årsak til funksjonshemming hos eldre
 • Slag kan opptre i alle aldersgrupper, men risikoen øker eksponentielt med alder
 • Risikoen høyere for menn enn kvinner, men forskjellen er liten
 • 2 av 3 over 75 år
 • 19 000 sykehusinnleggelser av slag/TIA/år
 • Kostnader på omlag 7-8 milliarder årlig
hjerneslag en folkesykdom1
Hjerneslag, en folkesykdom
 • 5 risikofaktorer for hjerneslag dominerer:
  • Høyt blodtrykk
  • Røyking
  • Diabetes mellitus
  • Atrieflimmer
  • Fysisk inaktivitet

Dvs: Kan forebygges!

noen viktige sp rsm l
Noen viktige spørsmål
 • Blir det flere eller færre?
 • Er det flere unge som rammes nå enn tidligere?
 • Er det flere som rammes av lette hjerneslag nå enn tidligere?
 • Er prognosen bedret?
 • Har vi kontroll på risikofaktorene?
 • Er vi på riktig vei?
slide5

Stroke mortality in Norway 1970-2010 (ICD 10 I60-69) per 100 000 per year adjusted for changes in age distribution

Age groups 45-64 and 65 years and above. Source:Dødsårsakregisteret

insidens
Insidens
 • =hyppighet
 • Antall nye hjerneslag i en definert

befolkning i et bestemt tidsrom,

f.eks antall nye slagtilfeller per 1000 innbygger per år

 • Reflekterer bl.a. levekår, livsstil, medikamentell forebygging
alders og kj nnsspesifikke rlige insidensrater for f rstegangs slag i innherred per 1000
Alders- og kjønnsspesifikke årlige insidensrater for førstegangs slag i Innherred per 1000

Alders-grupper

Ellekjær H et al. Stroke 1997;28:2180-84

alders spesifikke insidensrater for f rstegangs slag hos menn i skandinaviske studier
Alders-spesifikke insidensrater for førstegangs slag hos menn i skandinaviske studier

Ellekjær H, Selmer R. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:740-3

alders spesifikke insidens rater for f rstegangs slag hos kvinner i skandinaviske studier
Alders-spesifikke insidens rater for førstegangs slag hos kvinner i skandinaviske studier

Ellekjær H, Selmer R. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:740-3

antall 65 r og eldre fram til 2050
Antall 65 år og eldre fram til 2050

Statens helsetilsyn. Scenario 2030

slide13
Økende antall slagtilfeller i

aldersgruppen > 65 år fram mot 2030

Statens helsetilsyn. Scenario 2030

slide15
Antall pasienter med diagnosen hjerneslag som hoveddiagnose (ICD 10: I61, I63, I64) 2000-2009, menn 30-60 år

Nøkkeltall for helsesektoren 2010, Helsedirekoratet

slide16
Antall pasienter med diagnosen hjerneslag som hoveddiagnose (ICD 10: I61, I63, I64) 2000-2009, kvinner 30-60 år

Nøkkeltall for helsesektoren 2010, Helsedirekoratet

antall pasienter med diagnosen hjerneslag i61 i63 i64 registrert d d i sykehus 2000 2009
Antall pasienter med diagnosen hjerneslag (I61, I63, I64) registrert død i sykehus 2000-2009

Nøkkeltall for helsesektoren 2010, Helsedirektoratet

har slagtilfellene blitt lettere
Har slagtilfellene blitt lettere?
 • Riksstroke (svenske kvalitetsregisteret) viser at:
  • Andel innlagt med nedsatt bevissthet er uendret siste 10 år;

menn 15-16% kvinner 20-22%

  • ADL behov, bosted, generell helsetilstand uendret siste 10 år

www.riks-stroke.org

avhengighet adl 1999 2010
Avhengighet/ADL 1999-2010

Figur 32. Utveckling av andel patienter som 3 månader efter insjuknandet uppger sig vara beroende av andra

personer vid på- och avklädning och/eller toalettbesök 1999-2010, uppdelat på kön och ålder samt totalt.

Beräkningarna baseras enbart på personer som före insjuknandet var ADL-oberoende.

www.riks-stroke.org

hjerneslagpasienten risikofaktorer og komorbiditet
Alder over 60 år >90%

Hjertesykdom >50%

Hypertoni >50%

Atrieflimmer >25%

Tidligere hjerteinfarkt >20%

Tidligere hjerneslag >20%

Diabetes >20%

TIA <15%

Carotisstenose <10%

Tobakk >20%

Hyperkolesterolemi >40%

Alkohol?

Fysisk inaktivitet?

Hjerneslagpasienten-risikofaktorer og komorbiditet

Ref: Midtnorsk slagregister

andel med blodtrykk 140 90 1995 2006
Andel med blodtrykk <140/90

1995-2006

Kilde: Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2011

salg av blodtrykksmedisiner 1990 2009
Salg av blodtrykksmedisiner 1990-2009

Salg av legemidler som benyttes ved blant annet høyt blodtrykk 1990-2009. C02= alfablokkere etc, C03= vanndrivende midler, C07 = betablokkere, C08 = kalsiumantagonister, C09 = ACE-hemmere + angiotensin II-antagonister.

Kilde:Legemiddelforbruket I Norge

marevanbruk hos pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer 2001 2010
Marevanbruk hos pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer2001-2010

Figur 20. Andel patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas

med perorala antikoagulantia (warfarin) under åren 2001-2010.

www.riks-stroke,org

endring i kmi
Endring i KMI

Figur. Andel med kroppsmasseindeks  30 blant menn i

HUNT 84-86, HUNT 95-97 og HUNT 2006-08

Kilde: Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2011

slide30

Stroke mortality in Norway (ICD 10 I60-69) per 100 000 per year adjusted for changes in age distribution.

Age groups 45-64 and 65 years and above. Source: www.norgeshelsa.no.

Blodtrykksbehandling

Levekår?

Bedret overlevelse/case fatality?

Nedgang i insidens?

Kost?

Slagenhet

Statiner?

oppsummering
Oppsummering
 • Blir det flere eller færre? FLERE
 • Er det flere unge som rammes nå enn tidligere? NEI
 • Er det flere som rammes av lette hjerneslag nå enn tidligere? NEI
 • Er prognosen bedret? JA
 • Har vi kontroll på risikofaktorene? DELVIS
 • Er vi på riktig vei? JA