slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กนกวรรณ ชินพงศ์ Kanokwan.chinnapong@oracle บริษัท ออราเคิล คภPowerPoint Presentation
Download Presentation
กนกวรรณ ชินพงศ์ Kanokwan.chinnapong@oracle บริษัท ออราเคิล คà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

กนกวรรณ ชินพงศ์ Kanokwan.chinnapong@oracle บริษัท ออราเคิล คภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Human Capital Management. แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน การบริหารจัดการทุนมนุษย์. กนกวรรณ ชินพงศ์ Kanokwan.chinnapong@oracle.com บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด. หัวข้อการบรรยาย. บทนำ แนวโน้มที่ผลักดันให้เกิดการบริหารทุนมนุษย์ ความเป็นเลิศด้าน ทรัพยากร บุค ค ล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'กนกวรรณ ชินพงศ์ Kanokwan.chinnapong@oracle บริษัท ออราเคิล คà¸' - herman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Human Capital Management

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน

การบริหารจัดการทุนมนุษย์

กนกวรรณ ชินพงศ์

Kanokwan.chinnapong@oracle.com

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

slide2
หัวข้อการบรรยาย
 • บทนำ
 • แนวโน้มที่ผลักดันให้เกิดการบริหารทุนมนุษย์
 • ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
 • เทคโนโลยีการบริหารทุนมนุษย์ HCM
 • การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
 • สรุป
slide3
ความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้
 • องค์กรต่างๆมักมีข้อหารือใน…
  • “จะทำอย่างไรจึงจะลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน”
  • “จะปรับตัวอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สภาพเศรษฐกิจ”
  • “ต้องการมีข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ”
  • “จะทำอย่างไรถึงจะผลักดันตัวเองให้ถึงเป้าหมาย”

ความสำเร็จในอนาคตต้องการความเป็นเลิศทางทรัพยากรบุคคลมากขึ้น!

slide4
ปัญหาที่เกิดขึ้นทางทรัพยากรบุคคลปัญหาที่เกิดขึ้นทางทรัพยากรบุคคล
 • บุคลากรไม่พึงพอใจ ได้รับคำติ เสียงบ่น ในระบบการปฏิบัติงาน
 • ใช้เวลานานในการทำรายการ มีคอขวดในการอนุมัติ
 • มีค่าใช่จ่ายสูงในการทำกิจกรรมและการปฏิบัติงาน
 • ความไม่ถูกต้อง ทันสมัยของข้อมูลทรัพยากรบุคคล
 • มีค่าใช้จ่ายสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ : TCO และการดูแลรักษาข้อมูล
 • ความยุ่งยากในการบริหารจัดการกำลังคน
 • ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (manual)
slide5

6 แนวโน้มหลักที่ผลักดันให้เกิดการบริหารทุนมนุษย์

 • ความเป็นเลิศในการบริหารงาน
 • เพิ่มการสื่อสารในเรื่องเป้าหมายหมายขององค์กร
 • ความสอดคล้องในด้านผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน
 • ให้ความสำคัญกับหลักทักษะ สมรรถนะ และการเรียนรู้
 • การพัฒนาในลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ประสบความสำเร็จ
 • คุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
changing fundamentals demand workforce excellence
Changing Fundamentals Demand... Workforce Excellence

Workforce Excellenceis achieved when organizations align their workforce with key initiatives in order to gain the highest possible ROI

slide7
คุณลักษณะของความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลคุณลักษณะของความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
 • ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เชื่อมโยงและส่งงานได้ตามมอบหมาย
 • ยืดหยุ่นและคล่องตัว
 • ประสิทธิผล

กฏเหล็กของ HR:พัฒนาและเสนอโปรแกรมในการเสริมสร้างคุณลักษณะ ของความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์:ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

กุญแจสำคัญ :นำกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน

slide8
HCM คืออะไร?

Human Capital Management : การบริหารทุนมนุษย์

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งสามารถทำให้บุคลากร กลายเป็นทรัพย์สินที่มีความสามารถในการ แข่งขัน
  • เป็นมากกว่าการบริหารทางทรัพยากรบุคคล
  • ให้ความสำคัญกับโปรแกรมทางด้านทรัพยากร บุคคลในการที่จะปรับปรุงให้เป็นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • ต้องการกระบวนการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีทางทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการทำงาน
 • ช่วยทำให้ทำได้จริงในแง่…

“บุคลากรขององค์กรคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด”

Align

Measure

Comply

Automate

comply do the basics
Comply: “Do the Basics!”
 • “ทำสิ่งที่เป็นพื้นฐาน”(Do The basics)
  • การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลหลัก
  • บัญชีเงินเดือน, สวัสดิการ,ผลตอบแทน
  • ถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนด
  • ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
  • การบริหารความเสี่ยง(Rick Management)
 • ประโยชน์ที่ได้รับ:
  • หลีกเลี่ยงบทลงโทษ
  • หลีกเลี่ยงการต่อสู้คดี
  • สนับสนุนกระบวนการทาง HR
  • มีระบบการเตือนและสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง

Align

Measure

Comply

Automate

slide10

Automate: “Save Cost and Time!”

 • “ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา”
  • Employee self-service
  • Manager self-service
  • สามารถใช้บริการร่วมกัน
  • ลดการ outsourcing
 • ประโยชน์ที่ได้รับ :
  • สามารถขยายขอบเขตงานของ HR
  • ไปยังส่วนต่างๆในองค์กร
  • ลดค่าใช้จ่ายและเวลา
  • เพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Align

Measure

Comply

Automate

measure information driven hcm
Measure: “Information-Driven HCM”
 • “Information-Driven HCM”
  • การกระจายของข้อมูล
  • การนำเสนอในรูปแบบ Metrics
  • การวิเคราะห์เชิงอธิบาย
  • การวิเคราะห์เชิงความสัมพันธ์
  • รูปแบบในการทำนายผลลัพธ์
 • ประโยชน์ที่ได้รับ :
  • มีการกระจายข้อมูลตามบทบาทหน้าที่
  • มีการสร้าง Metrics ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถมองเห็นคุณค่าของการลงทุนทางด้าน ทรัพยากรบุคคล
  • สามารถนำข้อมูล HCMไปใช้ในเครือข่ายองค์กร

Align

Measure

Comply

Automate

slide12

Align: “Increase Workforce Value!”

 • “เพิ่มคุณค่า”
  • การสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมายองค์กร
  • การคัดเลือกบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การให้ผลตอบแทน
 • ทรัพยากรบุคคลต้องมี:
  • ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • เชื่อมโยงและส่งงานได้ตามมอบหมาย
  • ยืดหยุ่นและคล่องตัว
  • ประสิทธิผล

Align

Measure

Comply

Automate

hcm model

Align

ALIGN Workforce with Goals and Objectives

Measure Workforce Effectiveness

Streamline Systems and Self Service

Enterprise-wide

Governance & Compliance

Drive Company Performance

Improve Decision Support

Drive Workforce Efficiency

Mitigate Workforce Risk

Measure

Comply

Automate

HCM Model: ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
slide15

เทคโนโลยีการบริหารทุนมนุษย์ HCM

 • การนำไปสู่การปฏิบัติ :
 • ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
 • การวัดผลของกำลังคน
 • ความสอดคล้องของกำลังคนกับเป้าหมายขององค์กร
slide16
ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคลความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล
 • บริหารจัดการและลดความเสี่ยงระหว่างองค์กร
 • ถูกต้องตามหลักกฏหมาย กฏระเบียบ และหลักปฏิบัติ
 • สามารถเก็บเอกสารและรายละเอียดกระบวนการทำงานที่สำคัญ
 • กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและสม่ำเสมอ
 • พัฒนาและฝึกอบรมให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามกำลังคน
 • เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้
 • สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคลได้
slide18

เทคโนโลยีการบริหารทุนมนุษย์ HCM

 • การนำไปสู่การปฏิบัติ :
 • ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
 • การวัดผลของกำลังคน
 • ความสอดคล้องของกำลังคนกับเป้าหมายขององค์กร
slide19
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
 • ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คล่องตัวมากขึ้น,ขจัดปัญหาคอขวด
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • สามารถ Configuration workflow และเส้นทางการติดต่อ
 • สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ self-service ช่วยในการทำงาน
 • มีศูนย์บริการร่วมกันทางทรัพยากรบุคคล
 • มีการมอบหมายงานในบางส่วนให้หน่วยงานอื่นร่วมทำงาน

3. Action

1. Submit

2. Approve

slide23

เทคโนโลยีการบริหารทุนมนุษย์ HCM

 • การนำไปสู่การปฏิบัติ :
 • ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
 • การวัดผลของกำลังคน
 • ความสอดคล้องของกำลังคนกับเป้าหมายขององค์กร
slide24

การวัดผลของกำลังคน

 • ข้อมูลทั้งหมดของทรัพยากรบุคคลมาจากแหล่งเดียว
 • มอบอำนาจและกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

บทบาทหน้าที่

 • สามารถนำเสนอ Key Performance Indicators (KPIs)

ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

 • ข้อมูลที่ดีช่วยในการตัดสินใจที่ดี
slide27
การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
slide28
การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
slide29

เทคโนโลยีการบริหารทุนมนุษย์ HCM

 • การนำไปสู่การปฏิบัติ :
 • ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
 • การวัดผลของกำลังคน
 • ความสอดคล้องของกำลังคนกับเป้าหมายขององค์กร
slide30
การพัฒนากลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • สามารถอธิบายได้ครบถ้วนและชัดเจน
 • สามารถเชื่อมโยงและประสานกัน

ตำแหน่งงานว่าง /

การสรรหา

การบริหารจัดการ

ตามเป้าหมาย

การเปรียบเทียบ

ความเหมาะสม

สมรรถนะ

คุณสมบัติ

จุดแข็ง

การสืบทอด

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

โครงการ

ผลตอบแทน

การฝึกอบรม

การประเมินผล

การปฏิบัติงาน

slide31
วัดผลและติดตามผลกลุ่มคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูงวัดผลและติดตามผลกลุ่มคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง
slide32
การบริหารทุนมนุษย์ :ความแตกต่าง

Traditional HR

 • การปฏิบัติงานเชิงรับ
 • การจัดการทั่วไป
 • จำกัดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เฉพาะฝ่าย HR
 • การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ
 • ระบบพร้อมทำงานได้บางช่วงเวลา
 • เพิ่มงานเอกสาร
 • บุคลากรไม่มีอำนาจในการใช้ระบบ
 • เน้นการบริหารงานเชิงจัดการทั่วไป

Human Capital Management

 • การปฏิบัติงานเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์
 • ทุกๆคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบรวมกัน
 • ประสานการทำงานร่วมกัน
 • ระบบพร้อมทำงานตลอดเวลา
 • เพิ่มค่างาน
 • เอื้ออำนาจแก่บุคลากรในการใช้ระบบ
 • เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
slide33
การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

เทคโนโลยีทาง HCM

กลยุทธ์ทาง HCM

Increase Workforce Value: Integrated HR Programs

Align

Integration

Technology

Information-Driven HCM:

“Single Source of Truth”

Integrated Intelligence / Tools

Measure

Comply

Automate

Save Cost and Time:

Most Robust Self Service

More Configuration Options

When Upgrading

Global

Do the Basics:

“Go Anywhere” HCM

Maximize Compliance

slide34
บทสรุป
 • เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ฝ่าย HRต้องใช้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่"ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล" (workforce excellence)
 • การพัฒนาและใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินการเป็นช่วงระยะเวลา(เฟส) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละองค์กรในแต่ละช่วง
 • เทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทำการ โฆษณาและสื่อสารภายในองค์
 • องค์กรที่มีการใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (integrated)จะรับรู้ได้ถึงผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากเวิร์คโฟลว์(workflow)ของงานที่คล่องตัวขึ้นและจากการรวมระบบงานทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวซึ่งมีความซับซ้อนน้อยลง
slide35

Q

&

A

slide36

Human Capital Management

StrategicHuman Capital Management

Workforce Excellence