Wymiarowanie aby poznać wymiarowanie należy klikać myszą - PowerPoint PPT Presentation

herbst
wymiarowanie aby pozna wymiarowanie nale y klika mysz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wymiarowanie aby poznać wymiarowanie należy klikać myszą PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wymiarowanie aby poznać wymiarowanie należy klikać myszą

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Wymiarowanie aby poznać wymiarowanie należy klikać myszą
186 Views
Download Presentation

Wymiarowanie aby poznać wymiarowanie należy klikać myszą

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wymiarowanieaby poznać wymiarowanie należy klikać myszą Autor: mgr Teresa Ładziak

  2. Elementy wymiarowania Znak umowny Linia wymiarowa x4 Liczba wymiarowa 50 65 Linia pomocnicza

  3. Zasady wymiarowania • Linie wymiarowe rysuje się jako linie ciągłe cienkie, zakończone grotami strzałek, liniami ukośnymi i kropkami

  4. Linie wymiarowe kreśli się równolegle do kierunku właściwego wymiaru w odległości 10 mm od zarysu przedmiotu • Odległość między liniami powinna wynosić 7 mm • Wymiary podajemy w milimetrach z pominięciem miana • Liczby wymiarowe wykonuje się pochyłym normalnym pismem rysunkowym wysokości 2,5 – 3 mm; nad linią wymiarową w środku jej długości • Linie wymiarowe nie mogą się krzyżować ze sobą , ani przecinać z liniami pomocniczymi • Zasada wymiarów koniecznych • Zasada niepowtarzania wymiarów • Zasada niezamykania łańcuchów wymiarowych

  5. Przykłady wymiarowania

  6. cd. Przykłady wymiarowania

  7. cd. Przykłady wymiarowania

  8. Wymiarowanie okręgów, łuków i zaokrągleń

  9. Zwymiaruj poniższe rysunki w programie Micrografx – Designer 4.0 Ćwiczenia

  10. Dziękuję za współpracę, i życzę sukcesóww wymiarowaniuautor: Teresa Ładziak