ZAJĘCIA 7 - PowerPoint PPT Presentation

sybil
zaj cia 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAJĘCIA 7 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
ZAJĘCIA 7
199 Views
Download Presentation

ZAJĘCIA 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OBLICZENIA STATYCZNE ŻEBRAPrzykłady obliczeniowe (wymiarowanie przekrojów zginanych POZORNIE teowych zbrojonych metodą ogólną i metodą uproszczoną) ZAJĘCIA 7 PODSTAWY PROJEKTOWANIA SEM. V KONSTRUKCJI BETONOWYCH 2013/2014 MGR. INŻ. Julita Krassowska

 2. Przykłady obliczeniowe

 3. Przykład nr.1 • Zaprojektować zbrojenie żelbetowego żebra w monolitycznym stropie płytowo-belkowym, którego przekrój poprzeczny wynosi bxh=200x450mm. Wolno podparte żebro stropu o rozpiętości l=6,0m ma być wykonane z betonu C30/37 i zbrojone stalą RB500. Belka będzie eksploatowana w środowisku o klasie ekspozycji XD1. Żebro obciążono momentem zginającym Msd=200kNm.

 4. Przykłady obliczeniowe obliczanie szerokości efektywnej

 5. Przykłady obliczeniowe wymiarowanie przekrojów zginanych teowych pojedynczo zbrojonych metodą uproszczoną

 6. Wymiarowanie przekroju teowego metoda uproszczona

 7. Wymiarowanie przekroju teowego metoda uproszczona

 8. PROJEKT Przyjęcie wymiarów przekroju poprzecznego żebra stropu.Zestawienie obciążeń (stałych i zmiennych), dobór schematu statycznego żebra, określenie rozpiętości obliczeniowych poszczególnych przęseł.Obliczenia statyczne żebra (przy przyjęciu schematu belki ciągłej) wg teorii sprężystości (tablice Winklera), sporządzenie obwiedni momentów zginających i sił poprzecznych ( tabela) – przykład obliczeniowy.

 9. Zestawienie obciążeń (stałych i zmiennych g/p * leff

 10. dobór schematu statycznego żebra,

 11. Wykres obwiedni momentów zginających: Mmax=(agd+bpd)leff2 Mmin==(agd+cpd)leff2

 12. Wykres obwiedni sił tnących: Tmax=(αgd+βpd)leff Tmin==(αgd+γpd)leff