Tworzenie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej
Download
1 / 22

Co to jest bibliografia? - PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on

Tworzenie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej Opracowanie: mgr Monika Bartoszewska, mgr Elżbieta Helińska. Co to jest bibliografia?. Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos)- książka oraz graphein- pisać, opisywać.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Co to jest bibliografia?' - herbst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tworzenie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnejOpracowanie: mgr Monika Bartoszewska, mgr Elżbieta Helińska


Co to jest bibliografia

Co to jest bibliografia? maturalnej

Bibliografia- wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos)- książka oraz graphein- pisać, opisywać.

Bibliografia- to uporządkowany spis książek lub innych dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne. Bibliografię załącznikową sporządza się dla ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki pracy. Wszystkie dane do opisu należy przyjmować ze strony tytułowej, jej odwrotnej strony lub metryczki książki (zamieszczonej na początku lub końcu książki).


Bibliografia za cznikowa powinna by opracowana zgodnie z normami

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

PN-ISO 690: 2002 – Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.

PN-ISO-2: 1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.


Bibliografia maturalna powinna zawiera
Bibliografia maturalna powinna zawierać: z normami:

  • BIBLIOGRAFIĘ PODMIOTOWĄ (literaturę podmiotu) - zalicza się do niej teksty, którymi poświęcamy naszą pracę. Teksty podstawowe - literackie; teksty zasadnicze dla omówienia danego problemu.

  • BIIBLIOGRAFIĘ PRZEDMIOTOWĄ (literaturę przedmiotu) - zalicza się do niej teksty, które stanowią wykorzystywane opracowania, czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. słowniki, encyklopedie, artykuły z czasopism, strony internetowe, książki itp.).


Opis bibliograficzny ksi ki

Opis bibliograficzny książki z normami:

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca,rok wydania. ISBN.

Przykład:

Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.


Opis bibliograficzny wydawnictwa zbiorowego z normami:(książka napisana przez więcej niż trzech autorów, także pod redakcją)

Elementy opisu:

Tytuł książki. Pod red. Imię i nazwisko redaktora.

Kolejność wydania. Miejsce wydania: Wydawca,

Rok wydania. ISBN.

Przykład:

Mały słownik kultury dawnych Słowian. Pod red.

Ludwika Leciejewicza. Wyd.3. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990.

ISBN 83-07-02947-2.


Kompedium wiedzy o ekologii z normami:. Pod red. Jana

Strzałko i Teresy Mossor- Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup..

Wrocław: PWN, 1972. ISBN 83-0113589-1.

Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych

wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci.

Tłum. i opr. Stanisław Barańczak.

Warszawa: PWN, 1999. ISBN 83-07-03689-2.


Opis bibliograficzny fragmentu ksi ki rozdzia utw r maj cy w asny tytu

Opis bibliograficzny fragmentu książki (rozdział, utwór mający własny tytuł):

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora: Tytuł utworu (rozdziału). W: Nazwiskoi imię autora: Tytuł książki jako całości. Kolejność wydania. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania. ISBN, strony na których zamieszczony jest fragment.

Przykład:

Norwid Cyprian Kamil: Bema pamięci żałobny rapsod; Do obywatela Johna Brown. W: Norwid Cyprian Kamil: Pisma wierszem i prozą. Wyd.3. Warszawa: Wiedza powszechna, 1984.

ISBN 83-4578-37-5, s. 44- 61.


Opis bibliograficzny fragmentu wydawnictwa zbiorowego

Opis bibliograficzny fragmentu wydawnictwa zbiorowego mający własny tytuł):

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora fragmentu (rozdziału) wydania zbiorowego: Tytuł fragmentu. W: Tytuł dzieła zbiorowego. Imię i nazwisko redaktora. Kolejność wydania. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania. ISBN, strony na których zamieszczony jest fragment.

Przykład:

Janaszek-Ivanickova Helena: Krystalizacja i rozwój mitów Żeromskiego po roku 1918. W: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Pod. Red. Haliny Krichner i Zbigniewa Żabickiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. ISBN 83-7654-23-56, s. 380-382.


Opis bibliograficzny artyku u z czasopisma

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma mający własny tytuł):

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu.”Tytuł czasopisma” Rok wydania, Numer czasopisma, strony (na których zamieszczony jest artykuł).

Przykład:

Kołątaj Włodzimierz: Tak powstały piramidy. ”Wiedzai życie” 2002, nr 7, s. 50-55.

Jaworki Marcin: Różewicz - ostatni modernista. „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24.


Opis bibliograficzny wywiadu z czasopisma

Opis bibliograficzny wywiadu z czasopisma mający własny tytuł):

Elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby, która udzieliła wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer, numery stron.

Przykład:

Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Petlina. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58-59.


Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego mający własny tytuł):Książka na płycie CD-ROMInternet i wydawnictwa multimedialne są pełnoprawnym źródłem informacji. Opisy tych dokumentów także umieszczamy w bibliografii.

Elementy opisu:

Autor; Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca, Data wydania [data dostępu]. ISBN.

Przykład:

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-07231-3.


Opis bibliograficzny ksi ki dost pnej w internecie

Opis bibliograficzny książki dostępnej w Internecie

Przykład:

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 19 kwietnia 2006]. Dostępny w Internecie:

http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.html


Opis bibliograficzny strony www

Opis bibliograficzny strony Interneciewww

Przykład:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 13 maja 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk.


Opis bibliograficzny artyku u z dokumentu elektronicznego

Opis bibliograficzny artykułu z dokumentu elektronicznego Internecie

Elementy opisu:

Autor artykułu: Tytuł artykułu. W: „Tytuł dokumentu macierzystego (książki, bazy danych, czasopisma)” [online]. Data dostępu. Dostępny w Internecie: http://www.

Przykład:

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” 2005, nr 2 [online]. [dostępny 22 września 2005]. Dostępny w Internecie:

http://www.wsp.krakow.pl/konsekt/22/Karpiel.htm.ISSN1509-6726.


Opis bibliograficzny filmu

Opis bibliograficzny filmu Internecie

Przykład:

Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda: Vision Film, 2000. kas. VHS.


Opis bibliograficzny dokumentu d wi kowego

Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego Internecie

Przykład:

Bach Jan Sebastian: Brandemburg Concertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa, Pomaton EMI, 1999. Płyta CD.

Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze [Dokument dźwiękowy]. Warszawa, Polskie Nagrania, 1988, Taśma magnetofonowa.


Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu

Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu Internecie

Przykład:

Varmer Johames: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. Kraków: Universitas, 2005, s. 327.


Opis bibliograficzny reklamy

Opis bibliograficzny reklamy Internecie

Przykład:

Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy… [reklama prasowa]. „Filipinka” 2004, nr 9, s.5.

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [rekl. telewiz.]. Warszawa: TVP, 2005.

Reklama słodyczy [dok. dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007.


Ważne: Internecie- jeśli autorów jest więcej niż trzech, można wymienić tylko pierwszego z nich z dopiskiem i.in. [łac. et. Al.]- długie tytuły można skracać, zaznaczając niniejszy fakt trzykropkiem; podtytuł podajemy, gdy jest niezbędny do zrozumienia sensu tytułu, albo gdy mieści w sobie informację o charakterze publikacji.- współpracownicy: tłumacz, redaktor naukowy tomu zbiorowego, autor opracowania - pojawiają się w przypadku, gdy poszczególne tomy lub części wydane zostały w różnych latach; w przeciwnym wypadku należy podać numer tomu lub części.


- Internecieadres wydawniczy - jeżeli na karcie tytułowej podano kilka miast będących siedzibami wydawnictwa, wolno podać tylko pierwsze z nich lub to, które zostało wyróżnione graficznie,- jeżeli książka jest wydana po raz pierwszy, to nie umieszczamy kolejności wydania,- między autorem a tytułem stawiamy dwukropek,- między tytułem a podtytułem zawsze kropkę,- między tytułem a kolejnością wydania stawiamy kropkę,- między kolejnością wydania a miejscem wydania stawiamy kropkę.


- między miejscem wydania a wydawcą stawiamy dwukropek, Internecie- między wydawcą a rokiem wydania wstawiamy przecinek,- między rokiem wydania a ISBN wstawiamy kropkę,- na końcu dajemy kropkę,- cudzysłowu używa się tylko jako wyznacznika tytułu czasopisma,- wszelkie dodatki wprowadza się w nawiasach kwadratowych.

PAMIĘTAJCIE O KONSEKWENCJI UŻYWANIA ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH!!!


ad