1 / 1

Trænerne er i sommerferie humør – så der bliver badet og pjasket.

KDY Sommer camp uge 27 Invitation. Vi afholder igen i år den succesfulde sommer klub i uge 27. Vi mødes mandag til fredag – alle dage kl. 9-15. Ugen er fyldt med sjov, pjask og leg. Skal du prøve et paddle board ? Eller en hav kajak?.

herb
Download Presentation

Trænerne er i sommerferie humør – så der bliver badet og pjasket.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KDY Sommer camp uge 27 Invitation Vi afholder igen i år den succesfulde sommer klub i uge 27.Vi mødes mandag til fredag – alle dage kl. 9-15.Ugen er fyldt med sjov, pjask og leg.Skal du prøve et paddleboard? Eller en hav kajak? Trænerne er i sommerferie humør – så der bliver badet og pjasket. Hver dag får du en hyggelig frokost og dejlig frugt og kage. Sidste dag har vi årets mest skøre ”kapsejlads”. Alt dette for kun 850 kr. Tilmeld dig på www.kdy.dk eller dette link – men skynd dig, der er kun plads til 35 børn http://kdy.dk/aktivitet_detail.php4?uniq_id=1010&back=rungsted.php4 Har du spørgsmål – så kontakt Meta Hansen 27108753 meh@kdy.dk

More Related