slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jméno autora : Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření : 07.02.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Jméno autora : Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření : 07.02.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Jméno autora : Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření : 07.02.2013 Číslo DUMu : VY_32_INOVACE_20_Ch_OB Ročník : I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání V zdělávací obor : Chemie T ematický okruh : Obecná chemie T éma : Názvosloví - komplexní sloučeniny Metodický list/anotace:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jméno autora : Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření : 07.02.2013' - herb


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jméno autora: Mgr.Ladislav KažimírDatum vytvoření:07.02.2013

Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_Ch_OB

Ročník: I.

Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání

Vzdělávací obor:Chemie

Tematický okruh: Obecná chemie

Téma: Názvosloví - komplexní sloučeniny

Metodický list/anotace:

Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví komplexních sloučenin“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců.

Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.

chemick n zvoslov

Chemické názvosloví

komplexní sloučeniny

Cvičení I

CvičeníII

slide3

Komplexní sloučeniny

Koordinační částice a sloučeniny

Koordinační (komplexotvorné) částice

 • Molekuly (ionty) – k centrálnímu atomu je přiřazeno několik atomových skupin (ligandů).

Ligandy

 • Počet jednovazných ligandů připojených k centrálnímu atomu udává koordinační číslo atomu.
 • [Hg(CN)4]2- = tetrakyanortuťnatan[ovýaniont]
 • Všechny ligandy umístěné v hranatých závorkách jsou vázány na centrální atom koordinační vazbou ( tvoří vnitřní koordinační sféru).
slide4

Komplexní sloučeniny

Komplexy (koordinační sloučeniny)

 • Sloučeniny, které obsahují jednu nebo více koordinačních
 • částic.
 • Centrální atomy tvoří hlavně atomy přechodných prvků ( PtII,IV, CoIII, CrIII, NiII, HgII , AgII…).

Neutrální ligant

Aniontový ligant - končí na „o“

Vzorec

Název

Vzorec

Název

Vzorec

Název

agua

chloro

nitro

H2O

Cl-I

NO2-I

H-I

NH3

NO3-I

ammin

hydrido

nitrato

NO

nitrosyl

O-II

oxo

NH2-I

amido

karbonyl

thio

kyano

CO

S-II

CN-I

hydroxo

thiokyano

OH-I

SCN-I

slide5

Komplexní sloučeniny

Název

 • Symbol centrálního atomu, za ním jsou ligandy v abecedním pořadí; při dvou a více atomech (skupinách) se používají závorky.

[AgI(NH3)2]Cl –Ichlorid diaminostříbrný

[CoIII(NH3)5(H2O)]Cl3-I chlorid pentaamino – aqua kobaltitý

 • Kladný oxidační stupeň centrálního atomu se vyjadřuje pomocí koncovek - ný, - natý…
 • Záporný oxid. stupeň centrálního atomu se vyjadřuje koncovkou –id.
 • Počet centrálních atomů a ligandů se vyjadřuje (násobnými) číslovkovými – předponami. trisodný
 • Na3[Ag (S2O3)2] = bis (thiosulfato)stříbrnan– 3 – sodný
slide6

Komplexní sloučeniny

 • Ligandy se uvádějí v abecedním pořadí, rozhodující je počáteční písmeno názvu (ne číslovková předpona)
 • názvy ligandů začínající „ch“ se řadí podle „c“.
 • Začíná-li více ligandů stejným písmenem, rozhoduje druhé (popř. třetí) písmeno.
 • Obsahuje-li sloučenina různé ligandy, jejich názvy se oddělují pomlčkou (poslední ligand se od názvu pomlčkou neodděluje).

[Co(NH3)3(H2O)Cl2]Clchloridtriammin-aqua-dichlorokobaltitý

 • anion sloučeniny = podstatné jméno,
 • kation sloučeniny = přídavné jméno
slide7

Komplexní sloučeniny

Koordinační sloučenina má koordinační částici v kationtu

podstatné jméno

název jednoduchého aniontu

předpona

název ligandu s udáním jeho počtu

přídavné jméno

název centrálního atomu se zakončením podle jeho oxid. čísla

centrální atom

ligand

(NH30)

]

[

AgI

Cl-I

I

2

jednoduchý anion

Koordinační částice

podstatné jméno + předpona + přídavné jméno

stříbr

chlorid

di

ammin

chlorid diamminstříbrný

slide8

Komplexní sloučeniny

Koordinační sloučenina má koordinační částici v aniontu

předpona

název ligandu s udáním jeho počtu

podstatné jméno

název centrálního atomu se zakončením podle jeho oxid. čísla + an

přídavné jméno

název jednoduchého aniontu

centrální atom

ligand

6

(CN)-I

]

FeIII

[

FeIII

-III

jednoduchý kation

Koordinační částice

předpona + podstatné jméno + přídavné jméno

an

želez

itý

hexa

kyano

železit

hexakyanoželezitanželezitý

slide9

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba názvu ze vzorce –cvičení I

hexafluoroantimoničnan sodný

Na[SbF6]

(NH4)3[AlF6]

hexafluorohlinitan amonný

(NH4)2[PdCl4]

tetrachloropalladnatan amonný

tetrachlorozlatitancesný

Cs[AuCl4]

tetrakyanonikelnatan draselný

K2[Ni(CN)4]

K2[Hg(CN)4]

tetrakyanortuťnatan draselný

Cs[MnBr3]

tribromomanganatancesný

slide10

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba názvu ze vzorce –cvičení I

chlorid pentaammin-aquakobaltitý

[Co(NH3)5H2O]Cl3

[Ni(NH3)6]Br2

bromid hexaamminnikelnatý

[Pd(NH3)4]Cl2

chlorid tetraamminpalladnatý

jodid hexaamminměďnatý

[Cu(NH3)6]I2

chlorid pentaammin-chlorochromitý

[Cr(NH3)5Cl]Cl2

[Cr(H2O)6]Cl3

chlorid hexaaquachromitý

[Co(NH3)6]Cl3

chlorid hexaamminkobaltitý

slide11

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba vzorce z názvu –cvičení I

tetrafluoroboritan draselný

K[BF4]

K2[PdCl4]

tetrachloropalladnatan draselný

K[AuCl4]

tetrachlorozlatitan draselný

tetrakyanozinečnatan draselný

K2[Zn(CN)4]

K2[Hg(SCN)4]

tetrathiokyanatortuťnatan draselný

tribromomanganatancesný

Cs[MnBr3]

[Hg(NH3)2]Br2

bromid diamminrtuťnatý

slide12

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba vzorce z názvu –cvičení I

bromid hexaaquachromitý

[Cr(H2O)6]Br3

[Ni(NH3)6]I2

jodid hexaamminnikelnatý

[Ni(NH3)6]Cl2

chlorid hexaamminnikelnatý

dichlorid hexahydroxotetracínatý

[Sn4(OH)6]Cl2

[Ni(NH3)6](NO3)2

dusičnan hexaamminnikelnatý

chloristan tetraamminměďnatý

[Cu(NH3)4](ClO4)2

[Hg(NH3)2]Br2

bromid diamminrtuťnatý

slide13

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba názvu ze vzorce –cvičení II

trichlorokademnatan amonný

NH4[CdCl3]

Rb[MnCl3]

trichloromanganatan rubidný

K2[Hg(CN)4]

tetrakyanortuťnatan draselný

jodid hexaamminkobaltnatý

[Co(NH3)6]I2

chlorid hexaaquachromitý

[Cr(H2O)6]Cl3

[Co(NH3)6]Cl3

chlorid hexaamminkobaltitý

(NH4)2[Ce(NO3)6]

hexanitratoceričitan amonný

slide14

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba názvu ze vzorce –cvičení II

hexanitrokobaltitan draselný

K3[Co(NO2)6]

[Hg(NH3)2]Cl2

chlorid diamminrtuťnatý

[Ni(NH3)6]I2

jodid hexaamminnikelnatý

tetrachloropalladnatan amonný

(NH4)2[PdCl4]

tetrachloroplatnatan draselný

K2[PtCl4]

K2[Ni(CN)4]

tetrakyanonikelnatan draselný

NH4[MnCl3]

trichloromanganatan amonný

slide15

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba vzorce z názvu –cvičení II

jodid diamminrtuťnatý

[Hg(NH3)2]I2

Na[BF4]

tetrafluoroboritan sodný

chlorid pentaammin-chlorochromitý

[Cr(NH3)5Cl]Cl2

chloro-trioxochroman draselný

K[CrClO3]

chlorid pentaammin-aquakobaltitý

[Co(NH3)5H2O]Cl3

tetrathiokyanatortuťnatan draselný

K2[Hg(SCN)4]

diammin-tetranitrokobaltitan draselný

K[Co(NH3)2(NO2)4]

slide16

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

tvorba vzorce z názvu –cvičení II

chlorid hexaamminzinečnatý

[Zn(NH3)6]Cl2

K[PbI3] . 2H2O

dihydráttrijodolavnatanu draselného

dusičnan hexaamminnikelnatý

[Ni(NH3)6](NO3)2

chlorid hexaamminkobaltnatý

[Co(NH3)6]Cl2

hexachloropoloničitanamonný

(NH4)2[PoCl6]

hexachloroolovičitan draselný

K2[PbCl6]

hexahydráthexafluorokřemičitanu zinečnatého

Zn[SiF6] . 6H2O

slide17

Literatura

Dušek B.; FlemrV. Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007,ISBN:80-7235-369-1

 • Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN: 80-85937-08-5

Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN: 80-7200-337-2

Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986