Download
aspecte n abordarea proiectelor legislative privind organizarea i func ionarea spitalelor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASPECTE ÎN ABORDAREA PROIECTELOR LEGISLATIVE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALELOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASPECTE ÎN ABORDAREA PROIECTELOR LEGISLATIVE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALELOR

ASPECTE ÎN ABORDAREA PROIECTELOR LEGISLATIVE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALELOR

92 Views Download Presentation
Download Presentation

ASPECTE ÎN ABORDAREA PROIECTELOR LEGISLATIVE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALELOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASPECTE ÎN ABORDAREAPROIECTELOR LEGISLATIVEPRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALELOR Adina GEANA, MD

 2. ? TREBUIE SCHIMBATĂ LEGISLAŢIA? DE CE TREBUIE SCHIMBATA? CUM TREBUIE SCHIMBATA? CÂND TREBUIE SCHIMBATA? Adina GEANA, MD

 3. PREMISELE ACTUALE DIN SISTEM1. INSATISFACŢIA PACIENŢILOR:a. lipsa accesului adecvat la îngrijiri – calitatea furnizării şi NU calitatea serviciilor; b. lipsa informaţiilor complete.2. NESIGURANŢA PROFESIONIŞTILOR:a. lipsa unei abordări integrate a serviciilor şi mecanismelor de finanţare ; b. lipsa evaluarii rezultatelor şi recunoaşterii performanţelor. 3. INCAPACITATEA AUTORITĂŢILOR: a. climatul tensionat; b. insuficienţa datelor privind dimensiunea problemei; c. costurile aferente. Adina GEANA, MD

 4. LOGICA DISFUNCŢIONALITĂŢILORLA NIVEL DE PACIENT Pachetul de servicii Educaţia pe sănătate Drepturi şi Obligaţii SERVICIILE INFORMAREA ELEMENTE DE IMPACT: Structura pachetului de servicii Mecanismele şi nivelul finanţării Program naţional de educaţie pe sănătate Practica consimţământului informat Siguranţa pacientului Malpraxisul CE? CÂT? CUM? CÂND? UNDE? Adina GEANA, MD

 5. NECESITĂŢI IDENTIFICATE LA NIVEL DE PACIENT • Asigurarea accesului adecvat la servicii de îngrijire: • Identificarea corectă şi în timp util a nevoilor; • Configurarea pachetului de servicii ca: • Structură; • Model de finanţare. • Elaborarea unui program corect şi complet de informare: • Includerea în programa de învăţământ primar, gimnazial şi preuniversitar; • Includerea în structura de servicii de la nivelul medicinei de familie; • Cursuri deschise organizate prin structurile descentralizate ale MS. Adina GEANA, MD

 6. LOGICA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR LA NIVEL DE PROFESIONIST Formarea profesioniştilor Organizarea profesioniştilor Pachetul de servicii SERVICIILE P 4 P* ELEMENTE DE IMPACT Organizarea şi finanţarea învăţământului: - universitar - postuniversitar Exercitarea profesiei Mecanismele şi nivelul finanţării Malpraxisul Statutul spitalelor Structura pachetului de servicii Mecanismele şi nivelul finanţării CE? CÂT? CUM? CÂND? UNDE? * pay for performance Adina GEANA, MD

 7. NECESITĂŢI IDENTIFICATE LA NIVEL DE PROFESIONIST • Planificarea sistemului de învăţământ şi specializare în corelaţie cu necesităţile de personal la nivel naţional; • Reorganizarea structurii de personal de la nivel naţional, pe 2 criterii: de necesitate (reală) şi de performanţă; • Finanţarea serviciilor pe baza standardelor de cost (de piaţă); • Plata profesioniştilor pe baza rezultatelor (de calitate şi NU de cantitate); • Descentralizarea (reală) a deciziei; • Elaborarea unui pachet legislativ consistent, coerent şi concordant privind consimţământul şi malpraxisul. Adina GEANA, MD

 8. LOGICA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR LA NIVEL DE DECIDENT Pachetul de servicii Inflaţia de servicii Mecanismele şi nivelul de finanţare Escaladarea costurilor Reglementarea lor şi a relaţiei dintre ele COSTURILE SERVICIILE ELEMENTE DE IMPACT Adina GEANA, MD

 9. Reglementarea pachetului de servicii şi a mecanismelor şi nivelului de finanţare PACIENT PACHET DE SERVICII MECANISME ŞI NIVEL DE FINANŢARE PROFESIONIST Adina GEANA, MD

 10. NECESITĂŢI IDENTIFICATE LA NIVEL DE DECIDENT • Realizarea unei analize de sistem, pe perioada cel puţin a ultimilor 3 ani, pentru care indicatorii să fie aprobaţi prin HG şi ale cărei rezultate să fie făcute publice integral, înainte, pentru identificarea nevoilor privind: • Numărul şi categoriile de personal de specialitate; • Numărul şi tipurile de servicii; • Distribuţia teritorială. • Diminuarea fenomenului de “inflaţie a serviciilor” prin: • Reconfigurarea pachetului de servicii pe principiul de piaţă: cerere şi ofertă; • Implementarea unor criterii reale şi realiste de selecţie a serviciilor şi furnizorilor. • Diminuarea fenomenului de “escaladare a costurilor” prin: • Restructurarea mecanismelor de finanţare, pe baza principiilor de validare a serviciilor; • Tarifarea, pe baza unor standarde de cost. Adina GEANA, MD

 11. CONCLUZIE: este necesară elaborarea unui pachet legislativ complet, care ar putea să conţină: • Legea responsabilităţii informaţiei în sănătate, coroborată cu: • Organizarea învăţământului în sănătate; • Organizarea educaţiei în sănătate; • Organizarea informării în sănătate. • Legea drepturilor şi obligaţiilor în sănătate, la nivel de: • Pacient – siguranţă, consimţământ; • Profesionist – autorizare, malpraxis. • Decident – decizie, responsabilitate. • Legea serviciilor de sănătate: • Structura pachetului de servicii; • Standarde de cost; • Mecanisme de finanţare (de plată). • Statutul furnizorilor în sănătate: • Furnizori publici – de stat; • Furnizori de interes public – publici şi privaţi; • Furnizori privaţi. • Ex: emisiunile televizate în cadrul cărora informaţiile difuzate sunt incorecte, • incomplete, tendenţioase, panicarde şi lipsite de finalitate. Adina GEANA, MD

 12. PROPUNERE Elaborarea unei strategii reale şi realiste de reechilibrare a sistemului de sănătate, pe termen de minim 10 ani, cu obiective clare, precise, cuantificabile şi corect prioritizate, stabilită pe baza unei proiecţii de buget pentru o perioadă cel puţin egala (10 ani), cu considerarea elementelor prezentate. Adina GEANA, MD

 13. VĂ MULŢUMESC! Dr. Adina GEANA, MD, MSc Expert Servicii de sănătate şi Asigurări de sănătate Tel: (004) 0741 097 077 Fax: (004) 031 710 73 71 Mail: geana.adina@gmail.com www.office@aegeea.ro Adina GEANA, MD