Praktick modelem zen v voj softwaru
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Praktický modelem řízený vývoj softwaru. Bc. Michal Jakubec MCSE, MCSD, MCDBA, MCTS http://www.jakubec.cz/. Obsah. Stručně o modelem řízeném vývoji Generativní infrastruktura na bázi XML Ukázka použití na skutečném projektu. Co nás nyní čeká ? (1/3). Stručně o modelem řízeném vývoji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - henrik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praktick modelem zen v voj softwaru

Praktickýmodelem řízenývývoj softwaru

Bc. Michal Jakubec

MCSE, MCSD, MCDBA, MCTS

http://www.jakubec.cz/


Obsah
Obsah

Stručně o modelem řízeném vývoji

Generativní infrastruktura na bázi XML

Ukázka použití na skutečném projektu


Co n s nyn ek 1 3
Co nás nyní čeká? (1/3)

Stručně o modelem řízeném vývoji

Generativní infrastruktura na bázi XML

Ukázka použití na skutečném projektu


Probl my softwarov ch projekt
Problémy softwarových projektů

Požadavky zákazníka

?

Aplikační řešení

Obrázky: http://www.projectcartoon.com


Mo n e en probl m modelem zen p stup
Možné řešení problémů?Modelem řízený přístup

Požadavky zákazníka

Transformace

Transformace

Transformace

Transformace

Transformace

Aplikační řešení


Pro modelem zen p stup
Proč modelem řízený přístup?

Je deterministický

Ušetří mnoho rutinních činností

Usnadňuje údržbu a rozvoj řešení

Možnost opakovaného využití na více projektech => Software Factory


Porovn n mda a mdsd
Porovnání MDA a MDSD

MDA

MDSD

Model-Driven Software Development

přístup „zdola nahoru“

obecný přístup k vývoji aplikací založený na doménovém modelování

vstupem může být model i zdrojový kód

výstupem zejména zdrojový kód k překladu

míra nasazení záleží na potřebách projektu

lze vyvíjet souběžně i konvenčním způsobem

 • Model-DrivenArchitecture

 • přístup „shora dolů“

 • definováno sdružením OMG

 • základem UML

 • postupná transformace modelů různých úrovní abstrakce

 • vstupem formalizované požadavky v podobě modelu

 • výsledkem spustitelná aplikace

 • zásadní nedostatky

  • složitá infrastruktura

  • chybí nástrojová podpora

  • praktické potíže s nasazením


Hierarchie prost edk softwarov ho v voje
Hierarchie prostředků softwarového vývoje

Doménově-specifické jazyky (DSL)

Generování kódu

Interpretace jazyka

Návrhové vzory

Objektově-orientovaný přístup


Generov n k du
Generování kódu

 • Zajišťuje automatizovanou produkci zdrojového kódu odpovídajícího stanoveným pravidlům

  • jako řídících dat lze s výhodou použít informace zachycené pomocí DSL

 • Zachovává konzistenci kódu při výskytu duplicitních údajů v artefaktech

  • např. velikost textového sloupce v tabulce databáze oproti maximální délce v poli formuláře

 • V případě, že je nutné pozměnit implementaci, stačí upravit transformační mechanismus

  • dotčený kód bude následně re-generován či odstraněn


Dom nov specifick jazyky
Doménově-specifické jazyky

 • Zjednodušují formální zachycení struktury a/nebo chování z problémové domény

 • Pomáhají překlenout „propast“ mezi abstrakcí problémové domény a její implementací

 • Zajišťují centralizaci klíčových údajů (obchodních pravidel) a jejich oddělení od implementace v kódu programovacích jazyků


Interpretace dsl jazyka
Interpretace DSL jazyka

 • Umožňuje získat vysokou tvárnost aplikačního řešení bez nutnosti překladu

  • i uživatel může měnit chování aplikace

 • Efektivní implementace změn

  • není nutný zásah prostřednictvím vývojového prostředí a nová kompilace kódu

 • Vyšší nároky na architekturu aplikace

  • možná bezpečnostní rizika

  • nároky na výkonnost aplikačního prostředí


Mechanismus reflexe
Mechanismus reflexe

 • Poskytuje možnost dynamické práci s datovými typy za běhu aplikace

  • např. práce s moduly plug-in, add-in

 • Umožňuje datové typy obohacovat o vlastní metadata (tzv. atributy či anotace), jež lze vyhodnocovat za běhu aplikace

 • V kombinaci s generováním kódu a interpretací DSL zvyšuje strukturální tvárnost aplikace


Dsl v sou asn praxi
DSL v současné praxi

 • Širšímu uplatnění brání:

  • chybějící poznatky z praxe

  • vysoké nároky na znalosti a zkušenosti vývojářů

 • Použití vlastního DSL jazyka je většině projektů nedostupné

  • návrh gramatiky je náročný na abstrakci

  • složitá kontrola syntaxe

  • problémy s vlastní interpretací jazyka

 • Možné řešení:

  DSL založený na XML


Shrnut
Shrnutí

Vývoj softwaru je rizikový byznys

Modelem řízený vývoj může nabídnout pomocnou ruku a možná i východisko

Potíže na projektech činí implementace vlastních DSL jazyků

Jednou z dostupných alternativ může být DSL na bázi jazyka XML


Co n s nyn ek 2 3
Co nás nyní čeká? (2/3)

Stručně o modelem řízeném vývoji

Generativní infrastruktura na bázi XML

Ukázka použití na skutečném projektu


Prvky generativn infrastruktury
Prvky generativní infrastruktury

 • Založena na strandardech

  • XML jako DSL jazyk doménového modelu

  • XSD schéma pro validaci modelu

  • XSLT pro prevod modelu na artefakty

 • Generátor artefaktů pro generování a distribuci výsledných souboru

  • využívá .NET Framework verze 3.5


Xml jako z klad dsl jazyka
XML jako základ DSL jazyka

 • Jazykové konstrukce jako prvky XML

  • snadno rozšiřitelné dle aktuálních potřeb

 • Gramatika definována XML schématem

  • validace zajišťuje kontrolu syntaxe

 • Interpretace DSL jazyka prostřednictvím transformačních šablon XSLT

  • generování kódu

  • překlad na jiné DSL


Terminologie
Terminologie

 • Artefakt – součást projektu (zdrojový kód, konfigurační soubor, záznamy dat)

 • Doménový model – zdroj informací o prvcích domény problému/řešení

 • Transformace– převod určitého prvku doménového modelu na sadu artefaktů

 • Distribuce – proces fyzického umístění vygenerovaných artefaktů ve složkové struktuře souborového systému


Dom nov model 1 3
Doménový model (1/3)

 • Ukládán jako množina dokumentů XML

  • validace pomocí schémat XSD – podpora IntelliSense

  • transformace modelu pomocí XSLT

  • podporuje generické slučování dílčích definic

 • Umožňuje definovat strukturu doménových entit aplikační logiky

 • Možnost specifikace výchozích záznamůpro vybrané entity


Dom nov model 2 3
Doménový model (2/3)

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>

<domainModelxmlns="urn:AsBest-MetaToolkit-DomainModel-1.0">

<moduleid="System"title="Systém"namespace="AsBest.FlexiCrm„assembly="AsBest.FlexiCrm.Library.Domain">

<entityid="Choice"title="Číselníkovápoložka"abstract="true"

implicit="true"supportsDisabled="true">

<attributename="Id"type="number"key="true"identifier="true"

identity="true"generated="true"title="Identifikátor"/>

<attributename="Code"type="guid"selector="true"unique="true"

title="Kód"/>

<attributename="Name"type="text"length="64"label="true"

title="Název"entryMode="both"/>

<attributename="Description"type="text"optional="true"

position="tail"title="Popis"entryMode="both"/>

<attributename="Rank"type="number"position="tail"title="Pořadí"

entryMode="both"/>

<attributename="Mark"type="text"length="64"optional="true"

lookup="true"position="tail"title="Značka"entryMode="both"/>

<attributename="Disabled"type="flag"position="tail"

title="Zakázáno"/>

</entity>

</module>

</domainModel>


Dom nov model 3 3
Doménový model (3/3)

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>

<domainModelxmlns="urn:AsBest-MetaToolkit-DomainModel-1.0">

<moduleid="System"title="Systém"namespace="AsBest.FlexiCrm"

assembly="AsBest.FlexiCrm.Library.Domain">

<dataentity="ContactGender">

<item>

<valuename="Id">1</value>

<valuename="Name">Muž</value>

<valuename="Mark">M</value>

<valuename="Rank">100</value>

<valuename="Disabled">False</value>

</item>

<item>

<valuename="Id">2</value>

<valuename="Name">Žena</value>

<valuename="Mark">Z</value>

<valuename="Rank">200</value>

<valuename="Disabled">False</value>

</item>

</data>

</module>

</domainModel>


Transforma n ablony
Transformační šablony

 • Transformují doménový model na:

  • tabulky, pohledy, referenční omezení, spouště, výchozí záznamy, aj.

  • mapovací soubory O/R vrstvy

  • aplikační třídy doménových entit

  • stránky uživatelského rozhraní typu seznam-detail

  • jednotkové testy pro doménové entity

 • Dosud vytvořeno celkem 30 šablon XSLT

  • některé šablony využívají jazyka JavaScript


Demo 1 4

DEMO (1/4)

Definice entit a záznamů

Transformační šablony


Gener tor artefakt 1 2
Generátor artefaktů (1/2)

 • Nástroj pro plně automatizované generování artefaktů dle doménového modelu

  • univerzálně použitelný díky konfiguračním profilům

 • Ukládání generovaných artefaktů přímo do struktury jednotlivých projektů

  • integrováno s MS Visual Studio 2008/2010

  • podporuje systém pro správu zdrojového kódu

 • Udržuje aktuální sadu artefaktů

  • evidována v tzv. změnovém manifestu

  • nepotřebné artefakty jsou tak vždy odstraněnyDemo 2 4

DEMO (2/4)

Konfigurační profil generátoru

Změnový manifest
Demo 3 4

DEMO (3/4)

Slučování dokumentů

Expanze modelu


Generovan artefakty
Generované artefakty

Databázové schéma a výchozí záznamy

Mapovací soubory O/R vrstvy

Aplikační třídy doménových entit

Uživatelské rozhraní „seznam-detail“

Jednotkové testy pro doménové entity


Shrnut1
Shrnutí

XML jako základ DSL jazyka

Doménový model pro zachycení struktury i výchozích datových záznamů

Transformační šablony pro převod prvků modelu do podoby artefaktů

Generátor artefaktů načítá definice modelu, transformuje je a provádí distribuci artefaktů


Co n s nyn ek 3 3
Co nás nyní čeká? (3/3)

Stručně o modelem řízeném vývoji

Generativní infrastruktura na bázi XML

Ukázka použití na skutečném projektu


Vlastnosti re ln ho e en
Vlastnosti reálného řešení

 • Webová aplikace podnikového IS

  • celkem cca 70 entit, 550 atributů

  • nejprve konvenční zakázkový vývoj

 • Použité technologie

  • programovací jazyk C# .NET, platforma .NET Framework 3.5

  • O/R mapovací vrstva NHibernate 2.0

  • databáze MS SQL Server 2008

 • Generativní infrastruktura nasazena během aktivní realizace projektuAdaptace e en do modelem zen podoby
Adaptace řešenído modelem řízené podoby


Uk zka ui 1 2
Ukázka UI (1/2)

 • příklad pohledu typu seznam


Uk zka ui 2 2
Ukázka UI (2/2)

 • příklad pohledu typu detail


Demo 4 4

DEMO (4/4)

Přidání a odebrání atributu

Přidání nové entity

Vytvoření výchozích záznamů

Úprava existující šablony


V sledky
Výsledky

 • Generováno přibližně 2300 artefaktů, z toho:

  • 110 webových stránek seznam-detail

  • 70 tříd doménových entit

  • 67 databázových tabulek

 • Jeden běh generování trvá ~30 sekund

 • Všechny artefakty mají produkční kvalitu

  • formátování souborů, platné jmenné konvence, aj.

 • Veškerý generovaný kód ukládán do SVN

  • snadný návrat ke starším revizímLiteratura
Literatura

Model-Driven Software Development: Technology, Engineering, Management (2006)

Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools (2004)

Praktické využití konceptů generativního programování pro efektivní vývoj podnikových aplikací (Bakalářská práce, 2010)


Shrnut2
Shrnutí

 • Generativní infrastruktura se v praxi osvědčila

  • došlo ke zkrácení vývojových cyklů

 • Generovaný kód tvoří zhruba 80% kódu

  • minimalizace úsilí

 • Identifikovány nové podněty k dalšímu zkoumání

  • snaha o implementaci plně dynamického IS

 • Potenciál dalšího rozvoje

  • generátor artefaktů, vhodná metodologie, šablony…

   =

   spousta témat pro bakalářské a diplomové práce!


Z v r
Závěr

Stručně o modelem řízeném vývoji

Generativní infrastruktura na bázi XML

Ukázka použití na skutečném projektu

Dotazy?