Hodnocení způsobilosti měřících systémů
Download
1 / 14

Hodnocení způsobilosti měřících systémů - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Hodnocení způsobilosti měřících systémů. systémem měření se rozumí soubor operací, postupů, měřidel a jiných zařízení, softwaru a personálu použitého k přiřazování číselných hodnot měřeným znakům.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnocení způsobilosti měřících systémů' - agnes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hodnocení způsobilosti měřících systémů

 • systémem měření se rozumí soubor operací, postupů, měřidel a jiných zařízení, softwaru a personálu použitého k přiřazování číselných hodnot měřeným znakům

 • hodnocením způsobilosti měřících systémů se ověřuje způsobilost daného systému měření k měření sledovaného znaku jakosti v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí

 • jakost systému měření se posuzuje na základě řady statisticky vlastností, např.: shodnost, strannost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a stabilita měření


Strannost měření

Strannost měření – je mírou jeho správnosti a vyjadřuje se jako rozdíl mezi aritmetickým průměrem výsledků opakovaného měření stejného znaku jakosti a přijatou referenční hodnotou.

Strannost měření tedy charakterizuje celkovou systematickou chybu měření.


Shodnost měření

Shodnost měření – vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku jakosti.

Mírou shodnosti je obvykle jeho neshodnost, která se vyjadřuje pomocí směrodatné odchylky výsledků měření resp. oblasti skutečné variability výsledků měření (5,15 , případně 6).

Shodnost měření charakterizuje působení náhodných chyb měření.


Reprodukovatelnost měření

Reprodukovatelnost měření – představuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření stejného znaku jakosti provedených za různých podmínek.

Nejčastěji se jedná o případ, kdy měření provádějí různí operátoři, ale může se jednat i o situaci, kdy jeden operátor měří různými měřidly, případně na různých měřících stanovištích.


Opakovatelnost a stabilita měření

Opakovatelnost měření – představuje shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti.

Podmínky opakovatelnosti jsou podmínky, kdy nezávislé výsledky měření získává stejný operátor, stejnou metodou, stejným měřícím prostředkem, ve stejném místě měření a v co nejkratším časovém rozmezí.

Stabilita měření – představuje celkovou variabilitu výsledků měření stejného znaku jakosti v delším časovém období.


Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

 • Při praktické realizaci měření většinou nelze zajistit neměnné podmínky měření (podmínky opakovatelnosti).

 • Skutečné podmínky měření se obvykle mění (nejčastěji se jedná o změnu pracovníka, který měření provádí), a proto se provádí hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (R & R – Repeatability & Reproducibility).

 • Jedním z přístupů k hodnocení R & R je metoda průměru a rozpětí, jejíž aplikace probíhá v následujících krocích:

  • Přípravná fáze.

   Určení měřené veličiny, měřícího zařízení s dostatečnou rozlišovací schopností, poštu operátorů, počtu měřených kusů a počtu opakovaných měření.

  • Vlastní měření.

   Provádí se v místě používání měřidla a všichni operátoři by měli používat stejný postup měření. Měření se provádí v náhodném pořadí. Naměřené hodnoty xijk se zaznamenávají..

  • Vyhodnocení analýzy.


Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

Vstupní tabulka pro hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření.


Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

Vynesení naměřených hodnot do tabulky.Pozn.:

Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

Výpočty a vyhodnocení analýzy.

Po dosazení vypočtených hodnot vyšly následující hodnoty:


ad