eastman kodaks isbergsmodell n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eastman Kodaks isbergsmodell PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eastman Kodaks isbergsmodell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Eastman Kodaks isbergsmodell - PowerPoint PPT Presentation


  • 676 Views
  • Uploaded on

Eastman Kodaks isbergsmodell. Traditionellt prisfokus. Produktpris. Förbrukningsmaterial. Utbildning. Felhantering. Logistik. Lagerkostnader. Produktionsbortfall. Modernt TCO-fokus. Skrotning. Produktansvar. Följdskador. Leveransbevakning. Underhåll. Kvalitetssäkring. Programvara.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Eastman Kodaks isbergsmodell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eastman kodaks isbergsmodell
Eastman Kodaks isbergsmodell

Traditionellt

prisfokus

Produktpris

Förbrukningsmaterial

Utbildning

Felhantering

Logistik

Lagerkostnader

Produktionsbortfall

Modernt TCO-fokus

Skrotning

Produktansvar

Följdskador

Leveransbevakning

Underhåll

Kvalitetssäkring

Programvara

Driftspersonal

LCC- TCO

2009-11-26

en nedbrytning av isberget tco modellen
En nedbrytning av isberget – TCO-modellen

Traditionellt

prisfokus

Produktpris

Kvalificering

Transport

Hemtagningskostnader

Tull

Försäkringar

Lagring

Finansiering

Projektering

Modernt kostnadsfokus = TCO

Relationshantering

Expediting

Egna kostnader

Kvalitet & kontroll

Utbildning

Administration

Hantering

Drift

Underhåll

Livscykelkostnader

Fel & garanti

Följdskador

Avyttring

LCC - TCO

2009-11-26

lcc life cycle costs eller livscykelkostnader
LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader

Livscykelkostnader

Anskaffningskostnader

Drift och underhåll

Avskaffningskostnader

Livscykeln

Drift

Underhåll

LCC- TCO

2009-11-25

lcc life cycle costs eller livscykelkostnader1
LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader

Livscykelkostnader

Anskaffningskostnader

Drift och underhåll

Avskaffningskostnader

Skrotning

Drift

Underhåll

Upphandling

Outnyttjat restvärde

Pris

Transport

Förebyggande underhåll

Driftsövervakning

Kvalitetssäkring

Felavhjälpande underhåll

Operatörskostnader

Installation

Städning

Energikostnader

Idrifttagning

Förbrukningsmateriel

Underhållspersonal

Reservdelslager

Reservdelar

Lokalkostnader

Utbildning

Försäkringar

Tredjepartskontroller

Tillstånd

LCC -TCO

2009-11-25

kostnaderna varierar under produktens livstid
Kostnaderna varierar under produktens livstid

Planerings- &

projekterings-

kostnader

Anskaffnings- &

installations-

kostnader

Drift- och underhållskostnader (eventuella felkostnader)

Avyttrings-

kostnader

Kostnader

Modernisering (mid life)

Tid

LCC - TCO

2009-11-26

hur byggs en tco lcc kalkyl
Hur byggs en TCO/LCC-kalkyl:
  • Kartlägg livscykeln: Hela processen från behovsuppkomst, anskaffning, leverans, drift, skrotning
  • Fastställ processtegens kostnadsdelar, bryt ned dessa delar
  • Sätt upp nyckeltal för kostnadsdelarna; ex arbetade timmar, antal fel..
  • Fastställ värden på nyckeltal och räkna ut kostnader fördelat över tiden
  • Fastställ en kostnadsgraf för hela livsprocessen
  • Nuvärdesberäkna kostnaderna; nuvärdet representerar TCO-kostnaderna

LCC - TCO

2009-11-26