a magyar agr r s vid kfejleszt s ellentmond sai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai. Dr. Buday-Sántha Attila. Konferenciák visszatérő témája a vidék helyzete- eredmény csekély Ezt mutatja: A vidék gazdasági Szociális helyzetének

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Konferenciák visszatérő témája a vidék helyzete- eredmény csekély
 • Ezt mutatja:
  • A vidék gazdasági
  • Szociális helyzetének
 • Alapvető ok: a magyar politika irányítói nem akarnak és nem képesek szembenézni a rendszerváltáskor a vidékkel szemben elkövetett bűnökkel

alakulása

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

a vid k egyet jelent
A vidék egyet jelent
 • az alulképzettséggel
 • az alulfoglalkoztatottsággal
 • a jövedelem hiánnyal
 • az infrastrukturális hiányosságokkal
 • a közszolgáltatások alacsony színvonalával
 • a jövőkép hiányával, a kiszolgáltatottsággal

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

ezek j r sze tradicion lis elem
Ezek jó része tradicionális elem
 • mezőgazdaság túlnépesedése
 • alulképzettség
 • a jövedelem hiány
 • az infrastrukturális hiányosságok
 • a közszolgáltatás hiányosságai

de ezeket a rendszerváltás kiélezte és elmélyítette

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

slide5
A helyi foglalkoztatás csökkenésével:
  • mező- és erdőgazdálkodás
  • helyi iparok
 • Az előzőből adódó mobilitási kényszerrel, amelynek a feltételei nem adottak
 • A szakképzettség mértékének és típusának a változásával

leépülése

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

mi az alapprobl ma
Mi az alapprobléma?
 • a vidék gazdasági alapjai a rendszerváltással megrendültek és azóta erre nincs megoldás
 • sokan ötletrohamok keretében nyugati tapasztalatok alapján kívánják megmondani a tutitelfeledkezve arról, hogy;

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

a nyugati tapasztalatok probl m i
A nyugati tapasztalatok problémái
 • például a választott országok gazdasági ereje, érdekérvényesítő képessége sokszorosa a magyarénak (pl. Ausztria)
 • a népesség vásárlóereje ennek megfelelően alakul
 • a népesség képzettségi szintje a magyarokét meghaladja
 • ott végbement a vidéki települések iparosítása

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

slide8
Ezért nem jelentenek megoldást a következő javaslatok:
  • Falusi turizmus a megoldás
  • Fejleszteni kell a kézműipart
  • Biotermelés a megoldás
  • A falusi örökség megőrzése, a hagyományok ápolása a feladat
  • A vidék energiatermelése a megoldás

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

hib s megk zel t sek
Hibás megközelítések
 • Liberális – majd lecsurog a vidékre
 • Népi romantika – amely a hagyományos életformát és termelési módot tekinti alapnak. Az emberek, főleg a fiatalok és a nők nem akarnak úgy élni, mint a nagyszüleik. Egyébként nem is lehet. A falusiak pontosan úgy akarnak élni, mint a városiak.

hát nem csurog

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

hib s megk zel t sek1
Hibás megközelítések
 • Ökoromantika – az emberek nem akarnak és nem tudnak rezervátumokban élni.
 • A vidékre egyaránt veszélyt jelent a magára hagyottság, valamint a népi romantikára és az ökoromantikára alapozott életszerűtlen, torz fejlesztési irányok kitűzése

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

slide11
Nemzetgazdasági szinten kérdőjelezik meg a mezőgazdasági adottságokat
  • GDP
  • foglalkoztatottság
 • Elfeledkezve arról, hogy a jövő élelmiszerellátása korántsem biztos:
  • 2025-ig 2 milliárd plusz fogyasztó
  • vészesen csökken a termőterület

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

a visszat r ll t s
A visszatérő állítás
 • A vidék nem azonos a mezőgazdasággal!
 • De mezőgazdaság nélkül nincs vidék!
 • Miért olyan fontos a mezőgazdaság, ha eltekintünk az élelmiszertermeléstől?
  • Mert tevékenysége legszervesebben kapcsolódik a vidékhez
  • Mert mindazokat a szolgáltatásokat amit a vidéktől várnak a mezőgazdaság nyújtja

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

vid ki szolg ltat sok
Vidéki szolgáltatások
 • Kultúrtáj
 • Természeti elemek védelme, megújulása
 • Ebben rekreációs feltételeknek a megteremtése
 • Kulturális örökség megőrzése

Ezek csak életképes mezőgazdaság esetén képzelhetőek el

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

letk pes mez gazdas g versenyk pes mez gazdas g
Életképes mezőgazdaság – versenyképes mezőgazdaság
 • Feltétele:
  • termelés mérete
  • termelési színvonal (technológia)
  • termelő ember felkészültsége
  • termelés nemzetgazdasági szervezettsége
 • A vidék esetében a rendszerváltás az ősök győzelme volt az utódok felett. Más módon: a múlt győzelme a jövő felett.

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

slide15
A mezőgazdaság versenyképes struktúráját lerombolta és a magyar mezőgazdaság a birtokstruktúrájával az európai államok sorának a végére került:
  • M.o.: 625 000 gazdaság
  • NSZK: 460 000 gazdaság
  • Dánia: 50 000 gazdaság

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

a rendszerv lt s eredm nyei
A rendszerváltás „eredményei”:
 • Szétrabolta és szembeállította a termékpálya szakaszokat.

mg.i termelés – feldolgozás- értékesítés

 • Nyertesekre és vesztesekre osztotta a vidéket- nincs egységes érdekképviselet, csak réteg képviselet.
 • Lefejezte a vidéket, illetve annak elkötelezett értelmiségét
 • A 60%-os bérleti rendszerrel megteremtette a folyamatos jövedelem kivonás lehetőségét

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

hol a munkahely
Hol a munkahely?

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

eredm ny
Eredmény
 • Egyszerűsödő, alacsony értéktartalmú termelési szerkezet
 • Állattenyésztés leépülése
 • Feldolgozatlan alapanyag export, gyenge minőségben
 • Mezőgazdasági termékek piacvesztése
 • Növekvő import-belső piacvesztés
  • M.o. importőr: tejtermék, sertéshús, gyümölcs, cukor

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

slide19
Megoldást az Uniótól vártuk
  • Nem érdeke Kelet-Európa mezőgazdasági potenciáljának a kihasználása
   • Franc Fishler
 • Nem vállal olyan mértékű felzárkóztatást, mint a mediterrán államokban
 • Ezzel összefüggésben:
  • Elsősorban a vidékfejlesztésben természeti tájak fenntartásában érdekelt
  • Nem volt érdeke a Kelet-Európai földpiac megnyitása

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

a vid k j v je
A vidék jövője
 • Képzés
 • Mobilitás
 • Vállalkozási készség
 • Gazdaságon kívüli
  • Pályázati rendszer

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

p ly zati rendszer
Pályázati rendszer
  • hiányzik az összefogás a települések között
  • sokpárhuzamos fejlesztés
  • sok a rövid élettartamú beruházások
  • hiányzik az együttműködés
 • hiányzik az értelmiség, kiszolgáltatott

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

k pz s ell t s
Képzés, ellátás
 • Óvodáskortól a nyugdíjig
  • óvodaközpontok
  • iskolaközpontok
  • sportközpontok
  • szolgáltató központok
  • faluházak

A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai