Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Co se stalo před sto lety? PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Co se stalo před sto lety?

1. Co se stalo před sto lety?

93 Views Download Presentation
Download Presentation

1. Co se stalo před sto lety?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Co se stalo před sto lety? V červnu 1909 byl ukončen druhý kurz (začal 3. září 1907) Alianční biblické školy v Berlíně a JósefMrózek se vrací na Těšínsko s vizí evangelizační práce mezi Poláky a zakládání sborů podle biblického vzoru. Obrácení prožil J.Mrózek v roce 1900 při četbě knihy Richarda Baxtera„O věčném odpočinutí spasených“ 1900-1907 se zapojil do práce s alkoholiky a pocítil nutnost biblického vzdělání a přípravy na pastorační práci.

 2. Křesťanský sbor Český Těšín Vznikl ve 20. letech 20. století jako součást evropského Bratrského hnutí, jehož velkých propagátorem se stal Dr. Baedeker

 3. F.W.Baedeker Se v červnu roku 1905 účastnil konference představitelů probuzeneckého hnutí, která se konala v Komorní Lhotce.

 4. Johannes Warns

 5. Rozvíjení Křesťanského společenství J.Pindór K.Kulisz

 6. Pěstování společenství - K. Kulisz „Czegochcemy“ - zápis KS v Třanovicích „(více než na svaz) chceme myslet na obrácení duší a život z Boha“ (2.5.1913) - pravidelná shromáždění, rozpravy a návštěvy

 7. Bobrek Mistřovice Třanovice Koňakov Těrlicko Stř.Suchá Dol.Suchá Stonava Oldřichovice Karpentná Nebory Ustroň-Goje Ustroň-Dobka Pak:Smilovice Guty,Řeka, Ropice,Wisla, Pogorze, Skoczów Vznik křesťanských společenství

 8. Jan Zabystrzan 1909 Koňakov a Třanovice . Jiří Sabela

 9. V roce 1910 zakládají manželé Eva a JózefMrózkovi nové křesťanské společenství v Bohumíně a na dalších místech

 10. Důraz na opravdovost lidských vztahů, autentické křesťanství a pomoc v nouzi, zvláště mezi lidmi, kteří bojovali se závislostmi nebo nepříznivým osudem.

 11. Sbor v Bohumíně (Oderberg) 1921

 12. Formy formy práce - pravidelné výlety do hor - práce s dětmi v komunitě, pěvecký sbor - biblické týdny a modlitební týdny - přednášky ve veřejných místnostech

 13. Pěstování rodinného života, zakládání skupinek vyznávají- cích křesťanů apod.

 14. Komunitní centrum Mojskáo.s. DEN vzniká jako součást sítě sociální a diakonské služby o.s. DEN .