slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
f. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224 ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
f. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224 )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 3

f. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224 ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

f. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224 ) JW " ejfavmhn , hJ d j aujtivk j ajmeivbeto povtnia mhvthr : jW moi , tevknon ejmovn , peri; pavntwn kavmmore fwtw'n , ou [ tiv se Persefovneia , Dio ;" qugavthr , ajpafivskei ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'f. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224 )' - heller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

f. Anticlea vertelt Odysseus over de ziel (XI, 215-224)

JW" ejfavmhn, hJd jaujtivk jajmeivbetopovtniamhvthr:

jWmoi, tevknonejmovn, peri; pavntwnkavmmorefwtw'n,

ou[ tiv se Persefovneia, Dio;" qugavthr, ajpafivskei,

ajll jau{thdivkhejsti; brotw'n, o{te tiv" keqavnh/sin:

 • Zo sprak ik, en zij, mijn eerbiedwaardige moeder, zei meteen:
 • ‘Wee mij, mijn kind, rampzalige meer dan alle mensen,
 • geenszins misleidt Persephone, de dochter van Zeus, jou,
 • maar dit is het lot van de stervelingen, (telkens) wanneer (/altijd als) iemand gestorven is;
 • Kavmmorevocativus
 • qavnh/sinconjunctivus generalis, evt. iterativus
slide2

oujga;r e[ti savrka" te kai; ojsteva i\ne" e[cousin,

ajlla; ta; mevn te puro;" kratero;nmevno" aijqomevnoio

damna'/, ejpeivkeprw'talivph/ leuvk jojstevaqumov",

yuch; d jhju?t jo[neiro" ajpoptamevnhpepovthtai.

 • want niet meer houden de spieren het vlees en de botten bijeen,
 • maar de sterke kracht van het brandende vuur vernietigt deze,
 • (telkens) wanneer het leven eenmaal de witte botten heeft verlaten
 • en de ziel als een droomgestalte, weggevlogen, heen en weer fladdert.
 • Livph/ 3eevconjaor act
 • Ziel/droom: kun je allebei niet beetpakken.
 • In deze zin lijkt het net of overledenen standaard worden gecremeerd.
slide3

jAlla; fovwsdetavcistalilaiveo: tau'ta de; pavnta

 • i[sq j, i{na kai; metovpisqeteh'/ ei[ph/sqagunaikiv.”
 • Maar hunker zeer snel naar het daglicht; weet al deze dingen,
 • opdat jij het ook later aan jouw vrouw vertelt.’
 • i[sq j = i[sqiImp van oijda
 • ei[ph/sqa3eevconjaor act