jezus vertelt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jezus vertelt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jezus vertelt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Jezus vertelt - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

Jezus vertelt. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Ik geef mijn leven voor de schapen. Jezus vertelt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jezus vertelt' - candy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jezus vertelt
Jezus vertelt

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Ik geef mijn leven voor de schapen.

jezus vertelt1
Jezus vertelt

Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?

jezus vertelt2
Jezus vertelt

Een man werd door misdadigers beroofd en neergeslagen. Een Leviet en een priester lieten hem gewoon liggen, maar een Samaritaan hielp hem wel. Heb dus medelijden met een mens in nood.

jezus vertelt3
Jezus vertelt

Een Vader had twee zoons. Hij hield van beiden evenveel. Van de zoon die een verkeerd leven had geleid, maar ook van de jongen die zichzelf zo goed en braaf vond. Zo is onze Hemelse Vader!

jezus vertelt4
Jezus vertelt

Er was een arme weduwe die maar bleef aankloppen bij een onrechtvaardige rechter. Tenslotte deed hij maar wat ze vroeg. Zo zal God, die rechtvaardig is jou zeker recht verschaffen als je bij hem aanklopt.

jezus vertelt5
Jezus vertelt

God is als een wijngaardenier die veel arbeiders nodig heeft in zijn wijngaard. Blijf niet werkeloos staan, want God heeft je nodig en Hij zal je er rijk voor belonen.

jezus vertelt6
Jezus vertelt

Een dienaar had eens een talent aan geld gekregen van zijn baas, maar hij deed er niets mee. Onverschillig gaf hij het hem later weer terug. Wil je daarmee vergeleken worden? Nee toch zeker. Gebruik dan je talent als ik het nog zo klein.

jezus vertelt7
Jezus vertelt

Lazarus was een zwerver. Hij lag op het stoepje van de rijke man. Maar toen beiden stierven waren de zaken omgedraaid. De rijke kwam in de hel en Lazarus zat vlakbij Abraham in de hemel.

jezus vertelt8
Jezus vertelt

Een koning gaf een bruiloftsfeest voor zijn zoon, maar de genodigden kwamen niet, toen zei hij: ‘Ga naar de straten en stegen en nodig iedereen uit die je tegenkomt, slechten en goeden!’

jezus vertelt9
Jezus vertelt

Armen, blinden, zieken, oude mensen en jongeren iedereen mag komen op het feest van de koning. Maar je moet wel het bruiloftskleed van de koning aandoen. Dat wordt je gratis aangeboden.

jezus vertelt10
Jezus vertelt

Iemand had eens tienduizend talenten schuld bij zijn baas. De baas vergaf het hem. Dat is fijn. Maar buitengekomen zag diezelfde man een kennis die hem honderd denarie schuldig was en nam hem in de wurggreep.

Doe zo niet. Vergeef anderen, want God vergeeft jou ook.

jezus vertelt11
Jezus vertelt

Zie je die knechten klaarstaan met stenen? Ze willen de zoon van de baas doden, omdat hij komt kijken of zijn wijngaard wat opgeleverd heeft. Jezus werd gehaat en gedood omdat hij de zoon van God is.

jezus vertelt12
Jezus vertelt

Elke goede boom draagt goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Je kunt een boom herkennen aan de vruchten. Breng dus goede vruchten voort ter ere van je hemelse Vader.

jezus vertelt13
Jezus vertelt

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet, maar zal eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.

jezus vertelt14
Jezus vertelt

Als je een geloof hebt als een mosterdzaadje dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

jezus vertelt15
Jezus vertelt

Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.

jezus vertelt16
Jezus vertelt

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

jezus vertelt17
Jezus vertelt

Moet je belasting betalen? Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is.

jezus vertelt18
Jezus vertelt

Zie je die arme vrouw? Ze geeft meer dan iemand anders, want dat ene kleine muntje is alles wat ze heeft om van te leven.

jezus vertelt19
Jezus vertelt

Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

jezus vertelt20
Jezus vertelt

Wat je aan één van deze minsten gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan.

jezus vertelt21
Jezus vertelt

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

jezus vertelt22
Jezus vertelt

Bid als volgt:

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.