cobit 5 w kontek cie iso 22301 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COBIT 5 w kontekście ISO 22301 PowerPoint Presentation
Download Presentation
COBIT 5 w kontekście ISO 22301

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

COBIT 5 w kontekście ISO 22301 - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

COBIT 5 w kontekście ISO 22301 . Zapewnienie ciągłości usług IT oraz odzyskiwanie sprawności po katastrofie. Sylwia Wystub, CISA, ABCP Szczytno, wrzesień 2012 r. Plan prezentacji. COBIT – informacje wstępne Historia rozwoju standardu Zastosowanie w Polsce COBIT - Struktura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

COBIT 5 w kontekście ISO 22301


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cobit 5 w kontek cie iso 22301
COBIT 5w kontekście ISO 22301

Zapewnienie ciągłości usług IT oraz odzyskiwanie sprawności po katastrofie

Sylwia Wystub, CISA, ABCP

Szczytno, wrzesień 2012 r.

slide2

Plan prezentacji

 • COBIT – informacje wstępne
  • Historia rozwoju standardu
  • Zastosowanie w Polsce
 • COBIT - Struktura
 • Proces zarządzania ciągłością
 • Zadania menadżera ds. ciągłości działania
 • Podsumowanie
slide3

COBIT 5 Informacje wstępne

Control OBjectices for IT and relatedsolutions

Początek prac nad standardem w roku 1992

Najnowsze wydanie standardu, czyli COBIT 5, to rok 2012

Obejmuje dodatkowo zarządzanie:

ryzykiem, bezpieczeństwem, inwestycjami

slide4

Standard COBIT - zastosowanie w POLSCE

Stosowany w audycie wewnętrznym i kontroli (banki, domy maklerskie, KNF, NIK,…)

Liczne odwołania do standardu COBIT w dokumentach dotyczących cyfryzacji

 • Przykłady:
 • Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, Zeszyt 1B/2011, str. 9, 36;
 • (…) Standardy Przedmiotowe. Do tej grupy zaliczamy standardy zarządzania, audytowania i kontroli środowiska informatycznego. Najważniejsze z nich to:
  • • COBIT (Control Objective for Information and Related Technology),
  • • CONeCT (Control Objective for Net Centric Technology),
  • • COEG (Control Objective for Enterprise Governance),
  • • PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environment),
  • • ITIL (Information Technology Infrastructure Library),
  • • Normy ISO.
 • PTI, Izba Rzeczoznawców, Ekspertyza „Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania działania 1.5 SPO WKP”, 2008 r., str. 5, 7, 36, 38, 49,
slide5

COBIT 5 Struktura

Podejście procesowe

Potrzeby biznesowe

Ład korporacyjny

Ocenianie

Kierowanie

Monitorowanie

Informacja zwrotna od kierownictwa

Zarządzanie

Planowanie

(APO)

Uruchamianie

(DSS)

Tworzenie

(BAI)

Monitorowanie

(MEA)

slide6

COBIT 5 Struktura

Domeny w obszarze zarządzania

APO(ang. Align, Plan and Organise) – Dostosowanie, planowanie i organizowanie

BAI(and. Build, Acquire and Implement) – Tworzenie, nabywanie i wdrażanie

DSS(ang. Deliver, Service and Support) – Dostarczanie, serwisowanie i wsparcie

MEA(ang. Monitor, Evaluate and Assess) – Monitorowanie, szacowanie i ocenianie

slide7

COBIT 5 Struktura

 • Elementy opisu procesów
 • Tabela RACI- sugerowany podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych działań w procesach, znacznie szerszy, niż tylko w obszarze IT
  • R(esponsible)— Kto dostaje zadanie do wykonania?
  • A(ccountable)—Kto zostanie rozliczony ze skutecznej realizacji zadania? Zasadą jest, że rozliczalność nie może być współdzielona.
  • C(onsulted)—Kto dostarcza dane wejściowe?
  • I(nformed)—Kto otrzymuje informacje wyjściowe?
slide8

COBIT 5 Struktura

Elementy opisu procesów: role w organizacji

slide9

COBIT 5 Struktura

 • Elementy opisu procesów
 • Cykl życia procesów
 • Każdy proces przechodzi przez etapy
   • Definiowania
   • Tworzenia
   • Działania
   • Monitorowania
   • Dostosowywania/aktualizacji lub
   • Wycofania
 • Model oceny dojrzałości procesów bazuje na
 • ISO/IEC 15504 (SPICE)
slide10

COBIT 5 Zarządzanie ciągłością

BalanceScore Card – zrównoważona karta wyników

Cztery aspekty:

finansowy, klienta, wewnętrzny, rozwoju i wzrostu

slide11

COBIT 5 Zarządzanie ciągłością

IT BalanceScore Card – zrównoważona karta wyników IT

Cztery aspekty:

finansowy, klienta, wewnętrzny, rozwoju i wzrostu

slide13

COBIT 5 Zarządzanie ciągłością

DSS(Deliver, Service and Support) – Dostarczanie, serwisowanie i wsparcie

Procesy zarządzania:

01 Operacjami

02 Wnioskami o usługi oraz incydentami

03 Problemami

04 Ciągłością

05 Usługami zapewnienia bezpieczeństwa

06 Mechanizmami kontrolnymi dla procesów biznesowych

slide14

COBIT 5 Zarządzanie ciągłością

DSS04 Zarządzanie Ciągłością

Odwołanie do innych standardów i dobrych praktyk

ISO 22301 musi zostać zaimplementowane

slide15

COBIT 5 Zarządzanie ciągłością

DSS04 Zarządzanie Ciągłością – kluczowe działania zarządcze

DSS04.01 - Definiowanie polityki, celów i zakresu ciągłości biznesowej

DSS04.02 Utrzymywanie strategii ciągłości

DSS04.03 Opracowanie i wdrożenie reakcji ciągłości biznesowej

DSS04.04 Ćwiczenia, testy i przegląd BCP

DSS04.05 Przegląd, utrzymanie i doskonalenie planów ciągłości

DSS04.06 Szkolenie z planów ciągłości

DSS04.07 Wypełnianie założeń dotyczących kopii zapasowych

DSS04.08 Przeprowadzanie przeglądu po odzyskiwaniu sprawności

slide17

Przydział zadań w poszczególnych procesach

dla Menadżera ds. Ciągłości Biznesowej

Ład Korporacyjny (Governance)

Ma swój udział w większości procesów z tego obszaru

Jego udział, to tylko otrzymywanie informacji (I)

slide18

Udział Menadżera ds. Ciągłości Biznesowej

Domena APO

 • Otrzymuje informacje oraz jest konsultowany w procesach 01- 02, 06 - 13.
 • Jest odpowiedzialny (R) w podprocesach:
 • APO01.07 Zarządzanie ciągłym doskonaleniem procesów
 • APO01.08 Utrzymanie zgodności z politykami i procedurami
 • APO02.01 Znajomość kierunków działania organizacji
 • APO07.01 Utrzymanie odpowiednich kadr
 • APO07.02 Identyfikacja kluczowego personelu IT
 • APO07.03 Utrzymanie umiejętności i kompetencji personelu
 • APO07.04 Szacowanie realizacji zadań na stanowiskach pracy
 • APO07.05 Planowanie i śledzenie wykorzystania zasobów kadrowych w biznesie i IT
 • APO07.06 Zarządzenie personelem kontraktowym
 • APO08.01 Zrozumienie oczekiwań biznesowych
 • APO11.02 Definiowanie i zarządzanie standardami, praktykami i procedurami jakości
 • APO11.06 Utrzymanie ciągłego doskonalenia
 • APO12.01 Gromadzenie danych
 • APO12.06 Odpowiedź na ryzyko
 • APO13.03 Monitorowanie i przegląd ISMS

Zarządzanie

01 Ramowymi zasadami zarządzania

02 Strategią

03 Architekturą przedsiębiorstwa/ organizacji

04 Innowacjami

05 Portfolio (inwestycyjne)

06 Budżetem i kosztami

07 Kadrami

08 Relacjami

09 Umowami serwisowymi

10 Dostawcami

11 Jakością

12 Ryzykiem

13 Bezpieczeństwem

slide19

Udział Menadżera ds. Ciągłości Biznesowej

Domena BAI

 • Otrzymuje informacje oraz jest konsultowany w procesach 01- 05, 07 - 09.
 • Jest odpowiedzialny (R) w podprocesach:
 • BAI03.07 Przygotowanie do testowania rozwiązań
 • BAI05.05 Zapewnienie funkcjonowania i stosowania
 • BAI05.06 Wbudowanie nowego podejścia
 • BAI05.07 Utrzymanie zmian
 • BAI07.01 Ustanowienie planu wdrożenia
 • BAI07.02 Planowanie konwersji procesów biznesowych, systemów i danych
 • BAI07.03 Planowanie testów akceptacyjnych
 • BAI07.04 Ustanowienie środowiska testowego
 • BAI07.05 Przeprowadzanie testów akceptacyjnych
 • BAI08.01 Pogłębianie oraz wspieranie kultury dzielenia się wiedzą
 • BAI08.05 Ocena oraz wycofywanie informacji

Zarządzanie

01 Programami i projektami

02 Definiowaniem wymagań

03 Identyfikacją I tworzeniem rozwiązań

04 Dostępnością i wydajnością

05 Umożliwianiem zmian organizacyjnych

06 Zmianami

07 Akceptacją zmian oraz ich wprowadzaniem

08 Wiedzą

09 Aktywami

10 Konfiguracją

slide20

Udział Menadżera ds. Ciągłości Biznesowej

Domena DSS

 • Otrzymuje informacje oraz jest konsultowany w procesach 01- 02, 07 - 09.
 • Jest odpowiedzialny (R) w podprocesach:
 • DSS04.01 Definiowanie polityki, celów i zakresu ciągłości biznesowej,
 • DSS04.02 Utrzymywanie strategii ciągłości
 • DSS04.05 Przegląd, utrzymanie oraz doskonalenie planów ciągłości
 • DSS04.07 Utrzymanie ustaleń dot. kopii zapasowych
 • Jest rozliczany (A) za podprocesy:
 • DSS04.03 Opracowanie i wdrożenie reakcji związanej z ciągłością działania
 • DSS04.04 Ćwiczenie, testowanie i przegląd BCP
 • DSS04.06 Przeprowadzanie szkoleń z planów ciągłości
 • DSS04.08 Przeprowadzanie przeglądu po odzyskaniu sprawności

Zarządzanie

01 Operacjami

02 Wnioskami o usługi oraz incydentami

03 Problemami

04 Ciagłością

05 Usługami zapewnienia bezpieczeństwa

06 Mechanizamami Kontrolnymi dla procesów biznesowych

slide21

Udział Menadżera ds. Ciągłości Biznesowej

Domena MEA

Monitorowanie, szacowanie i ocena

01 Wykonania oraz dostosowania

02 Systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej)

03 Zgodności z wymogami zewnętrznymi

 • Otrzymuje informacje oraz jest konsultowany w procesach 01- 03
 • Jest odpowiedzialny (R) w podprocesach:
 • MEA02.01 Monitorowanie kontroli wewnętrznych
 • MEA02.03 Przeprowadzanie samooceny kontroli
 • MEA02.04 Identyfikacja i raportowanie słabości kontroli
 • MEA03.02 Optymalizacja odpowiedzi na wymagania zewnętrzne
podsumowanie

Podsumowanie

Przez dobę policja w całym kraju była sparaliżowana w wyniku awarii strategicznego serwera - - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna". (fakty.interia.pl)

slide23

Dziękuję za uwagę

sylwia.wystub@isaca.katowice.pl