slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Administrativ organisering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Administrativ organisering - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Administrativ organisering. Et foreløpig utkast som er sendt ut for innspill – identifikasjon av administrative behov Noen områder gjenstår – men vil bli klare Viktig å involvere administrasjonene Deling mellom universitets(sentral) - og instituttadministrasjon Sammenhengen mellom disse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Administrativ organisering' - heller


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
administrativ organisering
Administrativ organisering
 • Et foreløpig utkast som er sendt ut for innspill – identifikasjon av administrative behov
 • Noen områder gjenstår – men vil bli klare
 • Viktig å involvere administrasjonene
 • Deling mellom universitets(sentral) - og instituttadministrasjon
 • Sammenhengen mellom disse
rammer for sak om administrativ organisering
Rammer for sak om administrativ organisering
 • Ansatt rektor er øverste leder for administrasjonen
 • Den samlede administrasjonen er en stabsfunksjon til rektor
 • Det skal ikke opprettes egne fakultetsadministrasjoner, men fakultetene skal ha administrative tjenester
 • Den relative andelen av administrative årsverk bør ikke øke
 • Instituttadministrasjonene videreføres, men de må utvikles i retning av samarbeid og arbeidsdeling
avklaring av organisasjonsmodell pr administrativt omr de
Avklaring av organisasjonsmodell pr administrativt område
 • Fellesstyret har bedt om en avklaring for hvert administrativt område
 • Organisasjonsmodell :
 • Enhetlig organisering: Administrativ medarbeider ansatt i en fellesadministrativ avdeling, men kan ha sin daglige arbeidsplass på et institutt/senter
 • Todelt organisering: Sentral stab oppgaver for sentralt og fakultetsnivå, mens instituttene organiserer egne administrative staber
 • NB Mobilitet og attraktive arbeidsplasser skal vektlegges.
slide5

1

2

3

ADM

ADM

US

ADM

Fak

ADM

Inst

ADM

administrasjon av sentrale utvalg og sentrale tilsettinger
Administrasjon av sentrale utvalg og sentrale tilsettinger
 • Administrasjonen skal være saksforberedende organ for de utvalg som er nevnt i styringsreglementet
 • Administrasjonen skal ivareta saksgangen av saker til de ulike utvalg/styrer
 • Det er forventet effektivitetsgevinster
 • Dekanens behov for administrativ støtte
 • Liten stab
 • Saksbehandlingsstøtte hentes fra universitetsnivå eller instituttnivå
koordineringsstab
Koordineringsstab
 • Stab organisert under administrasjonsdirektør som kan bistå rektorat, dekanene og direktørene
 • Støtte ledelsen i koordinering av saker til universitetsstyret og utvalgsarbeid
 • Støtter ledelsen i koordinering av saker til fakultetsstyrene
 • Administrativ støtte til ledelsen i saker til og fra instituttstyrene
 • Klagenemnd
 • Tilrettelegging
enhetlig organisering
Enhetlig organisering
 • IT avdelingen (IT)
 • Teknisk avdeling (TA)
 • Felles ressurssenter (FR)
 • Studentrekruttering og markedsføring (STUDREK)
 • Bibliotek
 • SEVU
todelt organisering
Todelt organisering
 • Forskningsområdet (FA)
 • Studieområdet (SA)
 • Økonomiområdet (ØK)
 • Personal og organisasjonsområdet inkl HMS (POA)
 • Kommunikasjonsområdet (KA)
saker til fs april om administrasjon
Saker til FS april om administrasjon:
 • Forslag til endelig plassering av områdene Lønn, innkjøp, studentrekruttering, arkiv
 • Forslag om ansvarsplassering av internkontroll, sikkerhet og beredskap
 • Forslag til stillingsbeskrivelse for direktørene og de administrative lederstillingene (beskrivelse av ansvar og rolle, hovedoppgaver og kompetansekrav)
 • Pågående arbeid, kommer jevnlig inn innspill til vurderingen, innspill fra gruppearbeidet i dag er viktig
 • Korte frister, men saken skal ha førsteutkast klart neste uke..
gruppearbeid
Gruppearbeid
 • Dekanene og fakultetsstyrene skal ha administrative tjenester. Hvordan kan dette best ivaretas?
 • Hvordan kan instituttene samarbeide for å få robuste administrasjoner for instituttene i fellesskap?
 • Hvordan samarbeide for å ivareta mobilitetsbehov og redusere sårbarhet?
 • Hvordan samarbeide om utvikling av administrasjonene, utarbeide en samlet bemanningsplan og kompetanseutvikling.
 • Hva bør gjøres for å utvikle en organisasjon som jobber på tvers av faglige og administrative grenser?
ad