slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
„ENNETAME RISKE ÜHESKOOS“ EUROOPA TERVISLIKE TÖÖKOHTADE KAMPAANIA 2012-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

„ENNETAME RISKE ÜHESKOOS“ EUROOPA TERVISLIKE TÖÖKOHTADE KAMPAANIA 2012-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

„ENNETAME RISKE ÜHESKOOS“ EUROOPA TERVISLIKE TÖÖKOHTADE KAMPAANIA 2012-2013. 10. november 2011, Tallinn Partnerlusseminar Tiit Kaadu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„ENNETAME RISKE ÜHESKOOS“ EUROOPA TERVISLIKE TÖÖKOHTADE KAMPAANIA 2012-2013' - helia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„ENNETAME RISKE ÜHESKOOS“

EUROOPA TERVISLIKE TÖÖKOHTADE KAMPAANIA 2012-2013

10. november 2011, Tallinn

Partnerlusseminar

Tiit Kaadu

slide3

Kampaania eesmärgid (EU-OSHA)* edendada ideed, et organisatsiooni TTO probleemide lahendamise seisukohast on hädavajalik tööandja ja töötajate ning nende esindajate partnerlus ja koostöö;* tõsta TTO juhtide tööga seotud õnnetuste ja haigestumiste ennetusalast teadlikkust;* töökoha tööriskide ohjamiseks tõsta õigusliku vastutuse ja praktilise vajadusega seonduvat teadlikkust;* varustada selles tegevuses osalejad praktilise teabe ja abivahenditega, edendamaks riskiennetuskultuuri eriti väike- ja kesksuurtes ettevõtetes;* pakkuda selgeid ja lihtsaid suuniseid tööandjatele, ohjamaks tööga seotud riske partnerluses töötajate ja nende esindajatega;* soodustada organisatsiooni TTO juhtimises ühiskondliku vastutuse (corporate social responsibility, CSR) põhimõtete kasutamist;* panna alus jätkusuutlikumale riskiennetuskultuurile Euroopas.

kampaania sihtr hmad
Kampaania sihtrühmad
 • Põhisihtrühmad:

* tööandjad ja tööandjate organisatsioonid

* töötajad, ohutus- ja töötajate esindajad ning ametiühingud

 • Teisene osalejaskond – vahendajad

* poliitikakujundajad (Euroopa ja riigisisesed)

* koordinatsioonikeskused (FOP) ja nende võrgustikud

* Euroopa institutsioonid ja nende võrgustikud

* valitsusvälised organisatsioonid

kampaania s num i
Kampaania sõnum I
 • Tööandjad/organisatsioonide juhid:

* tippjuhtkonna asi on kogu organisatsioonile teed näidata ja eeskujuks olla;

* töötaja osalemine on jätkusuutliku ennetuskultuuri ülesehitamisel üks põhielemente. Neile, kes töötavad töökohal, on hädavajalik olla konsulteeritud ja kaasatud TTO juhtimisse mitte üksnes teadmiste põhimõtetest lähtuvalt, vaid ka töötingimuste ja töötajale negatiivse mõju avaldamise mudelite tundmise kaudu;

* tasu kõige selle õige korraldamise eest on tohutu: inimkannatuse ja -mure ärahoidmine, hiigelsuure äri- ja reaalsete kohustuste kulu kõrvaldamine ning personalipoolne lojaalsus, mis panustab suuremasse motiveeritusse ja tootlikkusse.

kampaania s num ii
Kampaania sõnum II:
 • Töötajad ja nende esindajad:

* vastutus tööga seotud riskide ohjamise eest lasub tööandjatel, ent nende jõupingutused on ilma töötajate aktiivse kaasamiseta määratud läbi kukkuma;

* töötaja osalemine on olulise tähtsusega, aidates juhtidel kindlaks teha probleeme ja edendada tõhusaid meetmeid töötajate kaitseks. On ebatõenäoline, et juhid tunnevad kõiki ülesandeid, mida üksiktöötajad täidavad või asjaolusid, mis iga päev esile kerkivad;

* töötaja osalemine tööohutuses ja töötervishoius tähendab:

~ oma õiguste ja kohustuste tundmist ning seda, kuidas oma tööandjat tõhusalt kaasata;

~ aktiivset panustamist probleemide kindlaks tegemisse, lahenduste leidmisse ja TTO-ga seotud probleemidega tegelemisse;

~ enesekindlate ja väljaõpetatud töötajate ja oma töökoha ohutusesindajate arvu suurendamist;

~ töötamist partnerluse vaimus koos juhtkonnaga, hoidmaks ära tööga seotud õnnetusi ja haigestumisi.

kampaania infotooted i
Kampaania infotooted I
 • trükis (koos ETUC’iga) töötaja osalemise kohta TTO-s;
 • trükis (koos BusinessEurope’iga) TTO juhtimise kohta;
 • ARUANNE: TTO tõhusa juhtimisega seonduvad tegurid (ESENER II);
 • ARUANNE: Töötajate tõhusa kaasamisega seonduvad tegurid (ESENER II);
 • seisundiülevaade töötajate kaasamise kohta (põhineb ESENER’i tulemustel);
 • teabeleht: Tõhusa ennetuse edutegurid;
 • ARUANNE: Juhtumiuuringute ekspertanalüüs juhtimise ja TTO kohta;
 • andmebaas: juhtumiuuringud juhtimise ja TTO kohta;
 • ARUANNE: Juhtumiuuringute ekspertanalüüs töötaja osalemise kohta;
 • andmebaas: juhtumiuuringud töötaja osalemise kohta;
kampaania infotooted ii
Kampaania infotooted II:
 • seisundiülevaade ohutuskultuuri hindamisest;
 • seisundiülevaade töökoha innovaatika kohta;
 • sektoripõhised TTO kataloogid – lahendused ennetuseks;
 • ARUANNE: TTO tarneketis;
 • ARUANNE: Juhtumiuuringud kooli kui tervikut hõlmava lähenemise kohta riskikoolitusele ja riskiennetusele/TTO juhtimisele;
 • riskihindamise abivahendi andmebaas;
 • Internetipõhine interaktiivne riskihindamine – OnlineInteractive Risk Assessment (OiRA).

Kampaania koduleht: www.healthy-workplaces.eu (kättesaadav alates aprillist 2012)

slide9

Ajakava ja etapid:201218. aprill Kampaania (sh hea tava auhinnakonkurss) ametlik avamine ¾ kvartal Kampaania edendamine, sh kampaania infotoodete levitamine¾ kvartal Riigi partnerlusseminar (korraldab FOP)43. nädal Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nädal4. kvartal Piirkondlikule, kohalikule ning sektori tasandile suunatud tegevuse planeerimine20131. kvartal Euroopa hea tava auhindade hindamine 28. aprill Hea tava auhinnatseremoonia koos Iiri presidentuuriga2/3 kvartal Teemapõhised tegevused; fookus kohalikul ja sektori tasandil43. nädal Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nädal22.-23. nov. Lõpuüritus koos Leedu presidentuuriga20141. kvartal Aruandlus ja hindamine