tekst redaktorius ms word 200x l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekstų redaktorius MS Word 200x PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekstų redaktorius MS Word 200x

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
helene

Tekstų redaktorius MS Word 200x - PowerPoint PPT Presentation

300 Views
Download Presentation
Tekstų redaktorius MS Word 200x
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tekstų redaktoriusMS Word 200x 4. Lentelės, paveikslėliai, įterpiami objektai

 2. Turinys • Lentelės • Lentelės tvarkymas • Rėmeliai ir spalvinimas. • Paveikslėliai ir jų bendras redagavimas. • Word grafikos galimybės. • Diagramos. • Word Art grafika. • Formulės. • Praktinės užduotys

 3. Lentelė • Lentelė – tai struktūra, sudaryta iš stulpelių ir eilučių, kuriuose gali būti tekstas, kitos lentelės ar įterpti objektai. Jos naudojamos kaip įprastos lentelės arba norint sukurti sudėtingą puslapio maketą. • Lentelė įterpiama naudojant Insert→Table meniu komandą. Nurodomas: • Norimas stulpelių ir eilučių skaičius (eilučių skaičius gali būti mažesnis, nes renkant tekstą, naujos eilutės sukuriamos automatiškai) • Stulpelių plotis (fiksuotas arba prisitaikantis prie teksto ilgio) • Lentelės stilius (Table grid – paprasta lentelė) • Tarp ląstelių pereinama Tab klavišu; galima pažymėti visą ląstelę, eilutę, stulpelį. Formatavimas taikomas tuo metu pažymėtam objektui. • Lentelės ląstelių dydžiai ir lygiuotė gali būti keičiami įvairiais būdais: • Tampant už rėmelio • Per Table Properties komandą iš Table arba dešiniojo pelės klavišo meniu nurodant dydžio ir lygiuotės parametrus. • Lygiuotė – per dešiniojo pelės klavišo meniu Cell Alignment komandą.

 4. Lentelės tvarkymas • Tvarkant lenteles dažniausiai atliekami veiksmai: • Išmesti eilutę arba stulpelį. Tam naudojama Table Tools →Layout įrankių juosta arba Delete cells komanda iš dešiniojo pelės klavišo meniu. • Įterpti eilutę arba stulpelį. Tam naudojama Insert komanda, nurodant, kur nuo pažymėtos vietos bus įterptos naujos ląstelės. • Suvienodinti keleto pažymėtų stulpelių plotį. Tai daroma Table Tools →Layout įrankių juostoje (Distribute...). • Sulieti keletą ląstelių (pavyzdžiui, antraštei). Tam naudojama Merge cells komanda. • Padalinti ląsteles. Tam naudojama Split cells komanda. Nurodoma, į kiek eilučių ir stulpelių padalinamos pažymėtos ląstelės. • Pakeisti teksto rašymo kryptį ląstelėse. Tam naudojama Text Direction komanda. • Perskelti lentelę į dvi. Tam naudojama Split table komanda. • Table Tools įrankių juosta leidžia greitai atlikti įprastas operacijas.

 5. Lentelės pavyzdys

 6. Rėmeliai • Rėmelis, jo linijos fono spalva ir tekstūra dažniausiai taikomas lentelės ląstelėms, taip pat kitiems objektams (tekstui, paveikslėliams). Šie parametrai pažymėtam objektui nustatomi per Table Tools (Design)→Borders meniu komandą. Ši komanda atveria langą su rėmelių (Borders, Page Border) ir spalvinimo (Shading) pasirinkimo grupėmis. • Rėmeliai. • Norimas rėmelio arba lentelės tipas pasirenkamas lango kairėje. Lentelei pasirinkus None, linijos bus pilka spalva rodomos dokumente, tačiau nespausdinamos. • Galima rinktis rėmelio linijos stilių, spalvą ir storį. • Visi šie atributai pritaikomi dešinėje pusėje pasirenkamiems rėmelio elementams, kurių yra 8 – 4 išorinės, 2 vidinės statmenos ir 2 vidinės įstrižos linijos. Įvairiai derinant jų matomumą ir formatus, galima sukurti pakankamai sudėtingą grafinę struktūrą. • Puslapio rėmelis formatuojamas analogiškai – taip įrėminamas kiekvienas lapas. • Geras tonas reikalauja skirtingai formatuoti lentelės išorinį ir vidinį rėmelį.

 7. Spalvinimas • Spalvinimas. • Spalvinimas ar tekstūra dažnai naudojami išryškinti įvairiems teksto ar lentelės elementams. • Spalva gai būti pasirenkama iš 64 spalvų paletės lange, arba iš pilno spalvų modelio (More Colors). • Dar pasirinkus Patterns grupę gali būti nustatomas spalvos intensyvumas arba šablonas (pavyzdžiui, štrichuota). • Nereikia painioti spalvinimo (Shading) su teksto išryškinimu (Highlight). Išryškinimas apima tik teksto fragmentą, jis skirtas dėmesiui atkreipti, dažnai laikinai. Spalvinimas apima pilną eilutę, jis kuriamas kaip pastovi dokumento savybė. • Lentelė yra tik vienas iš objektų, kuriuos galima sukurti MS Word. Be to, į Word dokumentą naudojant komandą Insert gali būti įterpti įvairūs OLE objektai – reikia tik, kad juos kurianti programa būtų instaliuota kompiuteryje.

 8. Paveikslėliai • Dokumente galima naudoti paveikslėlius, įkeltus iš kito failo, arba sukurtus naudojantis Word grafikos priemonėmis. • Paveikslėlis įkeliamas naudojant Insert→Picture meniu komandą. • Dažnai galima tiesiog kopijuoti paveikslėlį iš Interneto puslapio ar kito failo. • Word palaiko įvairius paveikslėlių formatus. • Rastriniai formatai (negalima redaguoti pavaizduotų objektų). Populiariausi rastrinio vaizdo formatai yra: • BMP (bitų žemėlapis) – vaizdas saugomas kaip spalvotų taškų masyvas. • JPEG (taikomas suspaudimo algoritmas, leidžiantis išsaugoti atspalvius) • GIF (taikomas labai efektyvus suspaudimo algoritmas, bet spalvų skaičius ribotas) • TIFF • Vektoriniai formatai (Drawing objects) – tai paveikslėliai, kuriuos galima redaguoti. Kaip taisyklė, tai yra Word sukurti vaizdai: • Word grafikos objektai (automatinės formos, linijos, diagramos) • Word Art meninio teksto objektai

 9. Paveikslėlių redagavimas • Paveikslėlio parametrus galima redaguoti naudojant Format→Picture meniu komandą iš dešiniojo pelės klavišo meniu. Ši komanda atveria langą su formatavimo parametrų grupėmis. Jie skirti ir rastriniams, ir vektoriniams vaizdams, bet priklausomai nuo redaguojamo paveikslėlio tipo kai kurie pasirinkimai neleistini (tada atitinkamos priemonės neaktyvios). • Pagrindinės pasirinkimų grupės: • Spalvos ir linijos (Colors and Lines). Tai grupė parametrų, aprašančių paveikslo fono, rėmelio, arba grafikos objekto fono ir linijos ypatybes. • Dydis (Size). Galima keisti įkelto objekto dydį, o vektorinį objektą – ir pasukti. • Išdėstymas (Layout). Ši grupė pasirinkimų leidžia nustatyti, kaip tekstas išdėstomas paveikslėlio atžvilgiu. • Paveikslėlio savybės (Picture). Šiame lange galima apkarpyti (Crop) paveikslėlį, pakeisti jo spalvų schemą, šviesumą, kontrastą, taip pat pritaikyti suspaudimo algoritmą. • Kartais iš failo įkeltas paveikslėlis Word aplinkoje nerodomas. Taip gali būti, pavyzdžiui, jei jis yra kitos, nei RGB, spalvų schemos.

 10. Word grafikos galimybės • Vektorinius objektus patogiausia kurti (piešti) naudojant Drawing įrankių juostos, paprastai atidaromos lango apačioje, priemones. • Pagrindinės šios juostos komandų grupės: • Automatiniai objektai (Auto Shapes) – įvairūs brėžinio elementai: • Pagrindinės geometrinės formos (kuriose galima rašyti tekstą) • Linijos • Jungtys (linijos, prikabintos prie tam tikrų objektų taškų ir judančios su jais) • Rodyklės • Kitos formos • Šių objektų užtenka gana sudėtingam brėžiniui ar schemai sukurti. • Piešimas (Draw) – objektų pasukimo, išlyginimo, grupavimo operacijos. • Tekstas – priemonė tekstyi įrašyti objekto viduje. • Spalvos – objekto fono, kontūro, jame esančio teksto spalvos ir efektai. • Linijos – linijos storiai ir punktyro tipai. • Šešėliai ir 3D transformacijos – papildomi objektų efektai. • Kai kuriuos automatinius objektus galima įterpti per Insert→Auto Shapes komandą arba kitus juostos mygtukus. pirmas ! antras ?

 11. Automatinių objektų savybės Sukurtą pažymėtą objektą galima papildomai formatuoti per Format→Auto Shapes dešiniojo pelės klavišo meniu komandą. Pagrindinės komandų grupės: Spalvos ir linijos – objekto fono, kontūro, jame esančio teksto spalvos ir efektai. Išdėstymas (Layout) – objekto ir teksto tarpusavio išdėstymas. Dydis – objekto mastelio keitimas ir pasukimas norimu kampu. Teksto rėmelis (Text Box) – parametrai, aprašantys, kaip objekto atžvilgiu išdėstytas jame įrašytas tekstas.

 12. Diagramos Nors grafikos priemonių pakanka kurti sudėtingoms diagramoms, Word yra galimybė greitai įterpti dažniausiai naudojamų tipų iš anksto parengtas diagramas. Tai daroma per Insert→Smart Art meniu komandą. Pasirinkus norimą tipą, įterpiamas diagramos šablonas ir atveriama diagramos įrankių juosta, kuri leidžia automatiškai įterpti naują elementą arba išmesti jau esamą. Kiekvieną diagramos elementą galima papildomai formatuoti kaip automatinį objektą.

 13. Word Art grafika pavyzdys • Word Art – tai programa, leidžianti kurti meninio teksto objektus. Tokį tekstą galima sukurti įterpus Word Art objektą naudojant Insert→Word Art meniu komandą. • Ši komanda atveria langą su pagrindiniais pasirinkimais. Pasirinkus norimą stilių ir įrašius tekstą, galima toliau keisti jo išvaizdą naudojant Word Art įrankių juostą. • Pagrindinės galimybės: • Teksto šrifto, dydžio ir stiliaus keitimas (Edit Text). • Spalvų, linijų, paveikslėlio dydžio ir išdėstymo tekste keitimas (Format Word Art). • Objekto formos keitimas (Word Art Shape). • Kiti, rečiau naudojami, teksto parametrai. pavyzdys pavyzdys ir dar pavyzdys

 14. Formulės Dažnai tekste pasitaiko matematinių formulių, kurias nors ir galima surinkti naudojant tekstą, įterpiamus simbolius ir grafiką, tai nėra racionalu. Microsoft Equation – tai speciali programa (formulių redaktorius), leidžianti kurti sudėtingas formules ir pateikianti tam komandų, išdėstymo šablonų ir simbolių rinkinius. Microsoft Equation objektas įterpiamas į Word naudojant Insert→Object meniu komandą (kad jis būtų sąraše, programa Microsoft Equation turi būti instaliuota kartu su Word). Įterpus objektą atveriama speciali įrankių juosta, kurios pagalba kuriama formulė.

 15. 0 8 9 14 2 3 5 7 5 9 8 11 det Praktinės užduotys • Sukurti laivų mūšio žaidimo lentelę su 1x1 cm langeliais, kaip parodyta pavyzdyje. • Sukurti 3 dalių reklaminio lankstinuko arba kvietimo į konferenciją maketą panaudojant Word Art grafiką ir įterpiamus paveikslėlius. • Padaryti abėcėlinį grupės sąrašą su laukeliu pratybų grupei nurodyti, 4 laukeliais pratybų įvertinimams, 2 laukeliais kolokviumų įvertinimams, bei po vieną laukelį papildomam balui, galutiniam egzamino pažymiui ir pastaboms. • Naudojant Word grafiką nubraižyti savo grupės tarpusavio santykių diagramą. • Užrašyti lygtį: