edytor tekstu word n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edytor tekstu Word PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edytor tekstu Word

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Edytor tekstu Word - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

Edytor tekstu Word. Programy z pakietu biurowego Microsoft Office. W skład pakietu Office wchodzą następujące programy:. edytor tekstu Word , arkusz kalkulacyjny Excel , baza danych Access , program prezentacyjny Power Point , organizator Outlook , spinacz Binder ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Edytor tekstu Word


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edytor tekstu word

Edytor tekstu Word

Programy z pakietu biurowego Microsoft Office

w sk ad pakietu office wchodz nast puj ce programy
W skład pakietu Office wchodzą następujące programy:
 • edytor tekstu Word,
 • arkusz kalkulacyjny Excel,
 • baza danych Access,
 • program prezentacyjny PowerPoint,
 • organizator Outlook,
 • spinacz Binder,
 • edytor obrazów PhotoEditor
slide3

„Jest to pociągające i zabawne, a tak różne od maszynopisania, jak latanie od psiego chodu.”

Justin Kaplan o edytorach tekstu

rozpocz cie pracy

Do szybkiego uruchamiana programu wygodnie jest utworzyć na Pulpicie ikonę skrótu do programu

Wybór jednego z gotowych szablonów Worda

Wybór pustego dokumentu

Rozpoczęcie pracy

Program Word możemy uruchomić klikając przycisk Start a następnie wybierając z otwierającego się menu opcję Programy a z kolejnego menu MicrosoftWord.

Kliknięcie ikony Nowy dokument Office

Kliknięcie ikony Worda

szablon yciorysu
Szablon życiorysu

Do tak przygotowanego dokumentu wystarczy wprowadzić odpowiednie dane

zapisywanie dokumentu
Zapisywanie dokumentu

Pliki Worda standardowo otrzymują nazwę Dokument1.doc

 • Aby zmienić opcjonalne ustawienia związane z zapisywaniem tzn. określić nazwę pliku i miejsce zapisu, można wybrać jedną z możliwości:
 • wybrać z menu Plik opcję Zapisz lub Zapiszjako...,

Proponowana nazwa pliku

 • nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+S
 • wybrać ikonę Zapisz
okno zapisz jako
Okno Zapisz jako...

Otwarcie listy rozwijalnej umożliwia wybór dysku i folderu, w którym zostanie zapisany dokument

Pole nazwy

Plik może zostać zapisany w innym formacie niż format Word 2000 for Windows

elementy okna edytora word
Elementy okna edytora Word

Przyciski sterujące oknem programu i oknem dokumentu

Pasek tytułu wskazujący program i nazwę aktywnego dokumentu

Menu główne

Paski narzędzi:

Standardowyi Formatowania

Migający kursor wskazuje miejsce, w którym pojawi się wpisywany tekst

Przyciski przeglądania dokumentu w pioniei poziomie

Linijka pionowa i pozioma

Pasek stanu

Przyciski zmiany widoku

menu g wne
Menu główne

Wywołanie odpowiedniej funkcji menu można uzyskać na kilka sposobów:

Od wersji 2000 nie wszystkie pozycje menu są wyświetlane od razu; część rzadziej stosowanych poleceń jest ukryta.

 • kliknąć myszką wybraną pozycję np. Plik,
 • wcisnąć klawisz funkcyjny F10 (uaktywnienie menu) a następnie klawiszami kierunkowymi ustawić się na wybranej opcji i wcisnąć klawisz Enter (opcja Plik, jako pierwsza w menu zostanie zaznaczona od razu),
 • wcisnąć sekwencje klawiszy lewy Alt i podkreślona litera w nazwie opcji menu – w przypadku wyboru funkcji Plik lewy Alt+P

Aby wyświetlić wszystkie pozycje z menu należy wskazać ostatni wiersz poleceń

menu szybkiego dost pu menu podr czne
Menu szybkiego dostępu (menu podręczne)

Oprócz menu głównego w Wordzie można korzystać również z menu podręcznego. Jest to menu związane z operacjami na konkretnych obiektach takich jak: tekst, tabela, rysunek, paski narzędzi. Wywołuje się je klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie.

paski narz dzi

Kliknięcie ostatniego elementu na pasku pozwoli wyświetlić pozostałe przyciski

Wybór tej pozycji umożliwia modyfikację zawartości paska narzędzi

Paski narzędzi

Na paskach narzędzi znajdują się przyciski i listy rozwijalne, które ułatwiają szybki dostęp do najczęściej wykonywanych funkcji edytora.Po zainstalowaniu Worda na ekranie widoczne są dwa paski: Standardowy i Formatowania. Umieszczenie ich w jednej linii uniemożliwia wyświetlenie wszystkich przycisków.

Wyświetlenie innych pasków narzędzi można uzyskać wybierając z menu Widok funkcję Paski narzędzi lub wywołując menu podręczne, kliknięciem w dowolnym miejscu paska narzędzi.

Symbol aktywnego paska narzędzi

Podświetlenie i kliknięcie nazwy wybranego paska, spowoduje wyświetlenie go na ekranie

obszar edycji tekstu

Wygląd edytowanego tekstu na ekranie w dużej mierze zależy od sposobu wyświetlania, który można zmienić wybierając odpowiednią opcję z menu Widok lub za pomocą przycisków nad paskiem stanu.

 • Widok normalny
 • Widok układu dla sieci Web
 • Widok układu strony
 • Widok konspektu
Obszar edycji tekstu

Istotny wpływ na wygląd wyświetlanego dokumentu ma zastosowanie przycisku Pokaż/Ukryj, który znajduje się na pasku Standardowym

Przycisk Pokaż/Ukryj wyświetla wszystkie znaki niedrukowane

Znak końca akapitu (Enter)

Znak spacji

Znak tabulatora

Znak końca strony

powi kszenie
Powiększenie

Ten sam dokument

w skali cała strona

Dokument w skali 200%

paski przewijania

Przewinięcie dokumentu o jeden wiersz w górę

Przewinięcie dokumentu o jeden wiersz w dół

Powyżej suwaka – przewinięcie dokumentu o jeden ekran w górę,

poniżej suwaka – przewinięcie dokumentu o jeden ekran w dół

Zmiana obiektu do przeglądania; domyślnie ustawionym obiektem jest strona tekstu, ale mogą to być również: przypisy, rysunki, tabele, sekcje

Przewinięcie do poprzedniego obiektu; standardowo przewinięcie o jedną stronę w górę

Przewinięcie do następnego obiektu; standardowo przewinięcie o jedną stronę w dół

Paskiprzewijania

Pasek poziomy ma taki sam wygląd niezależnie od sposobu wyświetlania dokumentu; służy do przeglądania dokumentu w poziomie

wstawianie i nadpisywanie

Tryb wstawiania

Konik

Konik

Koniak

Konia

a

Tryb nadpisywania

Wstawianie i nadpisywanie

Przełączanie trybu wstawiania i trybu nadpisywania można uzyskać naciskając na klawiaturze klawisz Insert.

Ten sam efekt daje podwójne kliknięcie na zaznaczonym poniżej przycisku.

W pasku stanu jest sygnalizowany włączony tryb nadpisywania

r czne poprawianie b d w

przesylek

przesylek

W trybie wstawiania należy nacisnąć klawisz Backspace i wstawić poprawny znak ł

W trybie nadpisywania wystarczy nacisnąć klawisz Alt+l=ł

W trybie wstawiania należy nacisnąć klawisz Delete (usunięcie znaku l)i wstawić poprawny znak ł

„Ręczne” poprawianie błędów

Wyrażenia, których Word nie odnajdzie we wbudowanym słowniku, są sygnalizowane poprzez podkreślenie czerwoną falistą linią

automatyczne poprawianie b d w
Automatyczne poprawianie błędów

Bardzo wygodną metodą poprawiania błędów jest korzystanie z menu podręcznego, które pozwala na wybór poprawnej formy błędnie wpisanego wyrażenia

zasady edycji tekstu
Zasady edycji tekstu
 • Odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych.
 • Znaki interpunkcyjne (kropkę, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania itp.) stawiamy bezpośrednio po wyrazie.
 • Nie należy wyrównywać tekstu za pomocą spacji.
 • Klawisz Enter naciskamy po napisaniu całego akapitu tekstu; nie po każdym wierszu.
 • Nie należy udowadniać czytelnikowi, że edytor potrafi kilkunastoma krojami czcionek; taki tekst powoduje rozproszenie uwagi czytającego. Nie używajmy zatem w dokumencie więcej niż trzech krojów pisma.
 • Z czcionek ozdobnych korzystajmy tylko w uzasadnionych sytuacjach; w codziennej pracy, w pismach oficjalnych korzystajmy z czcionek prostych np. Times New Roman, Arial lub Courier New.
 • Nie należy również nadużywać możliwości zmiany wielkości czcionki. Starajmy się pisać czcionką o stałym rozmiarze. Jeżeli chcemy wyróżnić tytuł, rozmiary czcionek kolejnych poziomów, nie powinny różnić się więcej niż o jeden stopień (1,2 razy).
 • Ważne jest, aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki. Dla formatu A4 czcionka nie powinna być mniejsza niż 12 punktów (1 punkt=1/72 cala).
 • W pismach oficjalnych, takich jak na przykład umowy, kontrakty czy podania, odstęp między wierszami (interlinia) tekstu głównego powinien wynosić 1,5 lub nawet 2 wiersze.
 • Unikajmy pozostawiania na końcu wiersza pojedynczych znaków (i, w, a itp.); stosujmy w takich sytuacjach twardą spację.
formatowanie znak w
Formatowanie znaków

Wszystkie funkcje związane z formatowaniem znaków znajdują się w menu Format-Czcionka. Okno dialogowe Czcionka składa się z trzech kart.

Wyświetlarnie odpowiedniej karty można uzyskać klikając jej zakładkę

zmiana wielko ci liter
Zmiana wielkości liter

Zaznaczony tekst, w którym będzie zmieniona wielkość liter z małych na duże

Tekst po włączeniu opcji WIELKIE LITERY

Opcje

tworzenie inicja u
Tworzenie inicjału

Uzyskanie inicjału w tekście możliwe jest po wybraniu z menu Format funkcji Inicjał

Zmiana czcionki inicjału

Ustalenie wysokości inicjału

Zwiększenie odległości inicjału od reszty tekstu

formatowanie akapit w
Formatowanie akapitów

Z punktu widzenia struktury dokumentu akapit zawiera tekst, stanowiący logicznie zamkniętą całość. Z punktu widzenia edytora tekstu akapit to fragment tekstu zakończony znakiem końca akapitu (naciśnięcie klawisza Enter).

W przeciwieństwie do zmiany parametrów formatujących znaki, gdzie konieczne jest zaznaczenie fragmentu tekstu, którego funkcja ma dotyczyć , przy formatowaniu akapitu wystarczy, że kursor znajduje się w obszarze wybranego akapitu.

Funkcje związane z formatowaniem akapitu można znaleźć w menu Format – Akapit.Okno dialogowe Akapit składa się z dwóch kart.

formatowanie akapit w wci cia
Formatowanie akapitów - wcięcia

Wcięcie pierwszego wiersza akapitu

Wcięcie wszystkich wierszy akapitu z lewej i prawej strony

Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu

formatowanie wci z zastosowaniem znacznik w na linijce
Formatowanie wcięć z zastosowaniem znaczników na linijce

Wcięcie pierwszego wiersza akapitu

Wcięcie wszystkich wierszy akapitu z lewej

Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu

wyr wnywanie wierszy
Wyrównywanie wierszy

Do lewej

Wyśrodkuj

Do prawej

Wyjustuj

odst py mi dzy wierszami
Odstępy między wierszami

Odstęp pojedynczy

Odstęp podwójny

Odstęp dokładnie co 10 pt

odst py mi dzy akapitami
Odstępy między akapitami

Ustawiony odstęp po akapicie wielkości 6 pt.

Ustawiony odstęp przed i po akapicie wielkości 6 pt.(odstęp między akapitami wynosi 12 pt.)

podzia y wiersza i strony
Podziały wiersza i strony

Zapobiega podziałowi strony między zaznaczonym i następnym akapitem

Zapobiega przeniesieniu ostatniego wiersza akapitu na początek nowej strony lub pozostawieniu pierwszego wiersza u dołu strony

Zapobiega podziałowi strony wewnątrz wskazanego akapitu

Wymusza podział strony przed zaznaczonym akapitem

Pomija w zaznaczonym akapicie numerowanie wierszy

Wyłącza automatyczne dzielenie wyrazów w zaznaczonym akapicie

pasek narz dzi formatowanie
Pasek narzędzi Formatowanie

Wybór czcionki

Rozmiar

Pogrubienie

Kursywa

Podkreślenie

Wyrównaj do lewej

Wyśrodkuj

Wyrównaj do prawej

Wyjustuj

Numerowanie

Wypunktowanie

Zmniejsz wcięcie

Zwiększwcięcie

Krawędzie

Wyróżnienie

Kolorczcionki

tabulatory
Tabulatory

Ustawienia tabulatorów w oknie dialogowym Tabulatory, wywołanym z manu Format

Przycisk zmiany rodzaju tabulatora

oraz odpowiadające im położenie na linijce poziomej

tabulator ze znakiem wiod cym
Tabulator ze znakiem wiodącym

Przykład zastosowania tabulatora ze znakiem wiodącym

Wybór znaku wiodącego

wypunktowanie i numerowanie
Wypunktowanie i numerowanie

Wypunktowanie

Numerowanie

Opcje związane z formatowaniem numerowania i wypunktowania znajdują się w menuFormat-Wypunktowanie i numerowanie...

numerowanie wielopoziomowe

1

Numerowanie wielopoziomowe

Po zaznaczeniu tekstu, należy wybrać funkcję Numerowanie (rys. 2), następnie w oknie dialogowym Wypunktowanie i numerowanie - karta Konspekty numerowane, zastosować odpowiedni styl konspektu lub sformatować własny

2

modyfikacja numerowania

Zmniejsz wcięcie

Zwiększ wcięcie

Modyfikacja numerowania

3

1 2 3 4 poziom

Okno dialogowe Dostosowanie numeracji konspektu umożliwia ustalenie parametrów numeracji dla każdego poziomu oddzielnie

Poziom akapitu określany jest za pomocą odpowiedniej liczby wcięć regulowanych przyciskami: