Ministerul finan elor
Download
1 / 28

Ministerul Finanţelor - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Ministerul Finanţelor. Elaborarea proiectului bugetului. M etodologia de elaborare a bugetului. Grupul tinta : Administratorii BASS si FAOAM August 2012. Etapele fazei de elaborare a proiectului bugetului. Circulara bugetara anuala Elaborarea propunerilor de buget la APC-IB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerul Finanţelor' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerul finan elor

Ministerul Finanţelor

Elaborarea proiectului bugetului

Metodologia de elaborare a bugetului

Grupultinta: Administratorii BASS si FAOAM

August 2012


Etapele fazei de elaborare a proiectului bugetului
Etapele fazei de elaborare a proiectului bugetului

 • Circularabugetaraanuala

 • Elaborareapropunerilor de buget la APC-IB

 • Analizapropunerilor de buget APC siconsultarile la MF

 • Sintezaproiectuluibugetuluianual

 • Elaborareaproiectului de legesimaterialeaditionale

 • Prezentareaproiectuluisiexaminarea la Guvern

 • Prezentareaproiectuluisiexaminarea la Parlament


Procesul de elaborare a proiectului bugetului
Procesul de elaborare a proiectului bugetului

Roluladministratorilor de buget

 • Emit circulare

 • Monitorizeaza procesul

 • Examineaza si valideaza propunerile de buget

 • Integreaza bugetele independente

 • Agregeaza si balanteaza proiectul de buget

 • Elaboreaza proiectul de lege anuala si materialele aditionale

 • Coordoneaza proiectul de lege

 • Promoveaza proiectul la Guvern si Parlament /Consilii

 • Monitorizeazaprocesul de elaborare a proiectelorbugetelorcomponente ale BPN

 • Ajustareaindicatorilorbugetariagregati la cadrul macroeconomic revizuit

 • Consultaripemargineaproiectelorbugetelor in contextulrespectariiregulilorbugetar-fiscalesilimitelormacrobugetare


Circulara bugetara
Circulara bugetara

 • Informatie generala cu referinta la procesul de elaborare a proiectului (cadrul legal, termene etc)

 • Prognozele macroeconomice pe termen mediu

 • Sumarul prioritatilor de politici pe termen mediu

 • Limitele de resurse si cheltuieli

 • Particularitatile relatiilor interbugetare

 • Particularitati specifice


Propunerea de buget criteriile de baza
Propunerea de buget –criteriile de baza


Cadrul organizational apc
Cadrul organizational APC

Recomandariprivindorganizareainterna a APC

(Set,cap. XIII)


Formatul propunerii proiectului de buget
Formatul propunerii/proiectului de buget

Nou!

 • Include programele APC in orizont de 6 ani:

  AB-2<AB-1<AB>AB+1>AB+2>AB+3

 • Structurapropunerii de bugetunificatapentrutoatebugetele:

  A.Sintezapropunerii de buget

  B.Sintezalimitelor

  C.Estimarearesurselorcolectate de institutii

  D.Estimareacheltueililorsiperformantei (programele)

  E.Estimareainvestitiilorcapitale

Se completeaza automat

Se completeaza de APC/IB

Formatul se sustine in SIMF

Completareaincepe cu cap. C, D si E


Propunerea de buget c resurse colectate
Propunerea de buget– C. Resursecolectate


Propunerea de buget d programe de cheltuieli
Propunerea de buget – D. Programe de cheltuieli

Doar APC

Max 3 indicatori la fiecarecateg.


Propunerea de buget e investitii capitale
Propunerea de buget – E.Investitii capitale


Propunerea de buget b sinteza limitelor
Propunerea de buget – B. Sintezalimitelor

Criteriile de control:

Limita de cheltueilinu poatefidepasita

Resurselecolectatesint indicative, pot fi > sau <. Dacaresurselecolectatesintmaimari, limita de cheltuieliramineintacta, iarresurselegenerale se vor reduce respectiv.


Propunerea de buget a sinteza
Propunerea de buget – A. Sinteza

Nou!


Elaborarea propunerilor de buget apc proceduri simf

Pas 1

Pas 3

Pas 2

Formuleaza pachetul de

Ministerul => Examineaza

programe la nivel P1P2

Scop

Comunicare/consultare

Obiective

Valideaza

Descrierea

Ajusteaza datele nefinanciare

(scop, obiective, ind

APC

performanta)

Marcheaza indicatorii de

Completeaza

indicatorii de

performanta corespunzatori

rezultat

Notificari specifice

Justifica propunerile agregate

Aproba si remite MF

Completeaza proiectele

de buget si programe

- date financiare

CNAS CNAM

(resurse si cheltuieli)

"-date nefinanciare

(indicatorii de produs si

de eficienta)

Justifica

Elaborareapropunerilor de buget APC –proceduri (SIMF)

Doar APC


Propunerea de buget si clasificatia bugetara
Propunerea de bugetsiClasificatiabugetara

 • Clasificatiabugetaraesteaccesibilatuturorutilizatorilor, darpoateficompletatasimodificatadoar de MF la cereile APC

 • Exceptie: APC vorputeacreaproiectenoi de investitiicapitale in propunerea de bugetnemijlocit in SIMF (automatcod din litere), daratribuireafinala a codului - dupaceproiectulvafiaprobat de MF pentruincludere in buget

Nou!


Analiza propunerilor de buget la mf
Analiza propunerilor de buget la MF

Acelasiproces se realizeaza la ministereleresponsabile de BASS si FAOAM !!!Integrarea bass si faoam in simf
Integrarea BASS si FAOAM in SIMF

Nou!


Consultarile pe marginea proiectelor bass faoam
Consultarile pe marginea proiectelor BASS/FAOAM

 • Participa: MF-APC de specialitate-CNAS/CNAM

 • Se consulta:

 • Cerintelespecifice

 • Analizaexecutariicurente

 • Asumarile de veniturisicheltuieli

 • Transferurile de la BS

 • Soldulbugetar

In BS transferurile la BASS/FAOAM se reflecta la “Actiunigenerale” –

Directia de ramura

Nou!


Versiuni de proiect de buget in simf
Versiuni de proiect de buget in SIMF

 • SIMF sustineversiunipentru BASS si FAOAM:

  • a BASS si FAOAM

  • a MF (prezentatGuvernului)

  • A MF (prezentatParlamentului)

  • Aprobat

Nou!


Proiectul bpn proceduri in simf

In SIMF

Proiectul BPN – proceduri in SIMF

 • Pot fi create mai

  multe scenarii BPN

 • Pot fi produse

  consolidari ad-hoc

BL

Se importa din sistemeexterne


Proiectul legii bugetare anuale
Proiectul legii bugetare anuale

Vezi formatul din SET


Formatul legii bugetare anuale
FormatulLegiibugetareanuale

Nou!


Formatul legii bugetare anuale1
FormatulLegiibugetareanuale

Nou!


Formatul legii bugetare anuale2
FormatulLegiibugetareanuale


Examinarea proiectului bugetului in parlament
Examinareaproiectuluibugetului in Parlament

 • APC/ Administratorul de buget – responsabil de prezentareasipromovareaproiectuluilegiibugetareanuale

 • Examinareaproiectului – in 2 lecturi

Nou!


Ajustari la modificarile legii bugetare anuale in parlament bass si faoam
Ajustari la modificarilelegiibugetareanuale in Parlament – BASS si FAOAM

Nou!


Surse de informatie
Surse de informatie

 • Legea FPRBF

  • Cap.ISectiunea 3. Competentesiresponsabilitati in domeniulbugetar-fiscal

  • Cap.IV, Sectiunea I Elaborareasiaprobareabugetului, art.47-53;

 • Setulmetodologicprivindelaborarea, aprobareasimodificareabugetului

  • Cap. VII Elaborareasiaprobareabugeteloranuale

 • Manualulutilizatorului SIMFad