Współczesne koncepcje pozycjonowania firmy na rynkach zagranicznych - PowerPoint PPT Presentation

helen
wsp czesne koncepcje pozycjonowania firmy na rynkach zagranicznych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Współczesne koncepcje pozycjonowania firmy na rynkach zagranicznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Współczesne koncepcje pozycjonowania firmy na rynkach zagranicznych

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Współczesne koncepcje pozycjonowania firmy na rynkach zagranicznych
112 Views
Download Presentation

Współczesne koncepcje pozycjonowania firmy na rynkach zagranicznych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Współczesne koncepcje pozycjonowania firmy na rynkach zagranicznych Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  2. POZYCJONOWANIE to działanie związane z kształtowaniem oferty i wizerunku firmy, zmierzające do zajęcia znaczącego miejsca w pamięci docelowych odbiorców Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  3. Cele firmy Wybór rynków/ segmentów rynku Rynki docelowe Pozycjonowanie Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  4. KLUCZOWE KWESTIE POZYCJONOWANIA • Pozycjonowanie ma charakter dynamiczny (konieczność stałego monitorowania pozycji na rynku = pozycji zajmowanej w świadomości nabywców) • Zbieżność intencji firmy w zakresie pozycji oferty na rynku i postrzegania jej przez klientów • Zmiana pozycji oferty firmy wymaga nie tyle zmiany produktu co zmiany w percepcji danego produktu przez odbiorców • Kryteria pozycjonowania oferty zależą od rynku/segmentu docelowego Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  5. up up Singapore Airlines Singapore Airlines Silkair „tani przewoźnicy” „tani przewoźnicy” down down IBM-AMBRA Toyota-Lexus SMH-Swatch VW-Skoda, Seat Podwójny model biznesowy Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  6. „+” „-” • wzrost sprzedaży • kanibalizm • rozszerzanie rynków zbytu • konflikty z dotychczasowymi pośrednikami, dystrybutorami • uzyskanie efektu synergii • utrata wiarygodności (dlaczego ceny teraz mogą być tak niskie?) • wzrost skali działania danej firmy • utrata prestiżu Ocena podwójnego modelu biznesowego Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  7. A. Rozdzielenie fizyczne i formalne firmy na dwa odrębne modele działania. B. Zachowanie jednolitej struktury firmy w celu uzyskania efektu synergii. Strategia rozdzielenia Strategia stopniowej integracji Rodzaj konfliktów pomiędzy dotychczasowym a nowym biznesem Poważne Strategia stopniowego rozdzielenia Strategia integracji Nieistotne Małe Duże Podobieństwo pomiędzy dotychczasowym a nowym biznesem Wdrażanie podwójnego modelu biznesowego Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  8. Zmiana podejścia do pozycjonowania produktów w firmie Siemens 1. Sformułowanie nowej strategii marketingowej – wpływ kryzysu gospodarczego (marzec 2009) 2. Wzrost znaczenia prostych, wymagających niższych nakładów tańszych produktów (low-cost products) 3. Siemens tradycyjnie koncentrował się na procesach technologicznych – współczesne warunki zmusiły do zmiany podejścia wzrost znaczenia marketingu 4. Konieczność zredukowania budżetów inwestycyjnych przez czołowe firmy w branży (GE, Philips, Siemens) 5. Produkty nisko nakładowe charakteryzuje ograniczony zestaw funkcji (telefon komórkowy, tylko funkcja rozmów telefonicznych-bez internetu czy nawigacji, CT skaner jako prostsza odmiana urządzenia do prześwietlania w szpitalach) 6. Low-cost products ≠ cheap and low quality products 7. Oferowanie produktów nisko nakładowych na wszystkich rynkach świata (szczególne jednak znaczenie Chin i Indii) 8. Rentowność down-market products ≈ up-market products Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara