anketno raziskovanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANKETNO RAZISKOVANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANKETNO RAZISKOVANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ANKETNO RAZISKOVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ANKETNO RAZISKOVANJE. Psihologija - podiplomski študij Metodologija psihološkega raziskovanja. Opredelitev anketnega raziskovanja. vprašanje odgovor neeksperimentalno raziskovanje ne omogoča vzročnega zaključevanja. Uporaba. raziskave javnega mnenja tržne raziskave

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANKETNO RAZISKOVANJE' - hei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anketno raziskovanje

ANKETNO RAZISKOVANJE

Psihologija - podiplomski študij

Metodologija psihološkega raziskovanja

opredelitev anketnega raziskovanja
Opredelitev anketnega raziskovanja
 • vprašanje odgovor
 • neeksperimentalno raziskovanje

ne omogoča vzročnega zaključevanja

uporaba
Uporaba
 • raziskave javnega mnenja
 • tržne raziskave
 • medicinske raziskave
 • raziskave stališč
 • raziskave dosega medijev...
osnovni na rti

1997

A(17)

1998

B(17)

A(18)

1999

C(17)

B(18)

A(19)

Osnovni načrti
 • presečni načrt enkratna izvedba; vpliv pomembnih dogodkov
 • načrtčasovnih zaporedij večkratno, različni vzorci; problem kohort
 • longitudinalni načrt večkratno, isti vzorec; razvojne spremembe, osip, usmerjena pozornost
 • longitudinalni kohortni zaporedni načrt
koraki anketnega raziskovanja
Koraki anketnega raziskovanja
 • priprava ankete
  • opredelitev teme obseg ankete
  • opredelitev populacije in vzorčenje
  • izbor ali izdelava instrumenta (tvorjenje vprašanj)
 • preizkus ankete(eksperti, ustrezen manjši vzorec, revizija, trening anketarjev)
 • administracija ankete(supervizija anketarjev, pregled vrnjenih anket, ponovni pozivi)
 • obdelava podatkov(kodiranje, analiza, poročanje)
vrste podatkov
Vrste podatkov
 • demografski podatki
 • poročila o preteklem vedenju
 • znanje
 • mnenja, stališča, predstave, vrednote
 • interesi, pričakovanja, namere občutljive informacije
zbiranje podatkov
Zbiranje podatkov
 • Tehnike zbiranja podatkov:
  • intervju
  • vprašalnik
  • ocenjevalne lestvice
  • semantični diferenciali...
  • fokus skupine (pri pripravi)
 • Strukturirana vs. manj strukturirana vprašanja
sestavljanje instrumenta
Sestavljanje instrumenta
 • opredelitev tipa postavk:- vprašanja odprtega tipa - vprašanja zaprtega tipa (urejene / neurejene alternative) - delno odprto (z alternativo Drugo:__ ) - ocenjevalne lestvice - rangiranje
 • uvod in navodila (naj motivirajo, pojasnijo cilje ankete, korist za respondenta, predstavijo institucijo)
 • vrstni red postavk (začetek: zanimiva, družbeno pomembna, enostavnejša vpr., konec: občutljive info in demografski podatki; združevanje v sklope)
 • tvorjenje vprašanj: jasnost, enoznačnost (konkretnost), enostavnost (glavna ideja na koncu vprašanja)
oblikovanje vpra anj
Oblikovanje vprašanj
 • izogibanje tujkam, neobičajnim frazam, dvojnim nikalnicam
 • (prepovedati - dovoliti) vs. (ne dovoliti - dovoliti)
 • nejasni izrazi: pogosto, včasih, ponavadi, skoraj nikoli…“Kaj ponavadi delate ob večerih?” vs. “Kaj ste delali včeraj zvečer?”
 • predpostavke (sugestije) v vprašanjih: “Kje ste zaposleni?”, “Kdaj ste prenehali tepsti ženo?”
 • stališča v vprašanjih: “Ali se strinjate, da je pornografija neokusna?”
 • socialna zaželenost: “Ali berete dnevno časopisje?”
 • namere: “Kaj boste kupili v letu 2003?” + “Kaj že imate?”
 • dvojna vprašanja: “Ali mislite, da je bila delavnica dobra in da je izboljšala vaše veščine poučevanja?”
 • filtrirna vprašanja: “Minister za zdravje se je zavzel za sprejetje zakona o omejevanju porabe alkohola. Ali ste o tem že kaj brali ali slišali?”
slide10

Oblikovanje vprašanj za pridobivanje občutljivih informacij

 • respondent se lahko zlaže ali ne želi odgovoriti (starost, vera, dohodek, nelegalna vedenja, seksualne teme)
 • občutek anonimnosti
 • kategorije (0 - 18, 19 - 30, 31 - 45 let,… ali letnica rojstva namesto starosti)
 • ubežne alternative: “Bi volili A.A.?” - “da”, “ne”, “s politiko se ne ukvarjam” ali alternativa “drugo”
 • sugestivna vprašanja: “Kdaj si imel prvi spolni odnos?”
 • projekcija v druge ljudi: “Kaj se vam zdi, da večina ljudi misli o…?”
 • druge projekcijske tehnike (TAT, dokončanje stavkov)
slide11

Oblikovanje vprašanj za pridobivanje občutljivih informacij

 • nevtraliziranje postavk z negativno konotacijo:“Mnogi pomembni pedagogi mislijo, da je šiba edini način vzgoje. Kaj mislite vi?”
 • pozitivno vprašanje naj predhodi negativnemu:Kaj je na Oddelku dobrega? ... Kaj vas na Oddelku moti?
 • maskiranje namena vprašanja - znanje o stališčnem objektu, vprašanja, kjer so vse alternative napačne
 • kontrolna vprašanja: 1. Kaj mislite o X? 2. Ali se strinjate z X?
 • zaključno vprašanje o iskrenosti: Ali ste bili pri odgovarjanju iskreni? (a) da, z nekaj rezerve, (b) da, brez rezerve.
slide12

Oblikovni vidik vprašalnika

 • dovolj velike črke
 • preglednost
 • razvidnost vrstnega reda izpolnjevanja + kako je treba podati odgovor
 • vprašanja - male tiskane črke, odgovori - VELIKE TISKANE ČRKE
 • poravnava stolpcev
 • povezovalno besediloSedaj pa nas zanima, kaj menite o novem zakonu o omejevanju porabe alkohola.
administracija ankete
Administracija ankete
 • oblika ankete:- anketa v pisni obliki, poslana po pošti- administriranje ankete v veliki skupini- telefonsko anketiranje- osebni intervju
 • problem anonimnosti
 • stopnja odzivnosti
 • kako respondenta pridobiti za sodelovanje
telefonsko in osebno anketiranje
Telefonsko in osebno anketiranje
 • predstavitev anketarja (priporočilno pismo)
 • navodila, ki poudarjajo popolnost in pravilnost informacije
 • standardizirana oblika
  • brez razlaganja
  • postavitev vseh vprašanj v točno določenem zaporedju
  • če je respondent že govoril o nečem - “Prej ste že nekaj povedali o…, ali bi lahko še…“, “Zdaj vas pa moram vprašati še enkrat…”
 • “Ne vem” - spodbujanje k oblikovanju odgovora
 • spodbujanje k pojasnitvi odgovora: “Da, to je zanimivo. Bi lahko še kaj več povedali?” “Rekli ste… kako ste to mislili?”
 • beleženje odgovorov v popolni obliki, sprotno
te ave anketnega raziskovanja
Težave anketnega raziskovanja

?

 • odgovor vedenje
 • Ali so bili odgovori verodostojen odraz preučevanega? (dejavniki spomina, prikrivanja informacij - napihnjena izoblikovanost stališč, konformistični odgovori, večdimenzionalnost pojmov v vprašanju, površnost odgovarjanja, nerazumevanje vprašanj)

ODGOVOR JE FUNKCIJA VPRAŠANJA.

anketno raziskovanje1

ANKETNO RAZISKOVANJE

Psihologija - podiplomski študij

Metodologija psihološkega raziskovanja