infektivni endokarditis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infektivni endokarditis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infektivni endokarditis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Infektivni endokarditis - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Infektivni endokarditis. Prof. dr. Fahir Baraković. Učestalost IE. Učestalost IE-a varira od jedne do druge zemlje unutar 3-10 slučajeva/100 000 osoba godišnje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Infektivni endokarditis' - hedy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
infektivni endokarditis

Infektivni endokarditis

Prof. dr. Fahir Baraković

u estalost ie
Učestalost IE
 • Učestalost IE-a varira od jedne do druge zemlje unutar 3-10 slučajeva/100 000 osoba godišnje.
 • U ovom izvještaju, učestalost IE je veoma mala kod mladih pacijenata ali se povećava dramatično sa godinama – najveća učestalost je bila 14,5 slučajeva/100 000 osoba godišnje kod pacijenata između 70 i 80 godina.
 • U svim epidemiološkim studijama IE-a, odnos muškaraca i žena je >2:1
 • Ženski pacijenti mogu imati goru prognozu, a operaciju valvula imaju rjeđe nego muškarci.
ta treba zapamtiti
Šta treba zapamtiti ?
 • Radna grupa predlaže ograničenje antibiotske prevencije pacijentima sa najvećim rizikom od IE-a koji se podvrgavaju visokorizičnim detaljnim procedurama.
 • Dobra oralna higijena i redovni pregled zuba imaju važnu ulogu u smanjenju rizika od IE-a.
 • Sterilne mjere su neophodne tokom rukovanja venoznim kateterima i tokom bilo kojih invazivnih procedura s ciljem smanjenja učestalosti IE-a koji se pojavljuje uslijed zdravstvene skrbi.
ta treba zapamtiti za dijagnostiku
Šta treba zapamtiti za dijagnostiku?
 • Ehokardiografija i hemokulture su temeljne za dijagnozu IE-a.
 • TTE se mora prva uraditi, ali TTE i TEE bi se trebali uraditi u većini slučajeva gdje se sumnja ili definira IE.
 • Duke kriterijumi su korisni za klasifikaciju IE-a ali ne mogu zamijeniti kliničko mišljenje.
prognoza
Prognoza
 • Prognostička procjena na prijemu se može izvesti koristeći kliničke, mikrobiološke i ehokardiografske parametre
 • Procjena bi se trebala koristiti radi izbora najbolje opcije liječenja.
sr ana insuficijencija i ie
Srčana insuficijencija i IE
 • Srčana insuficijencija je najčešća i teška komplikacija IE.
 • Prisustvo srčane insuficijencije indicira ranu operaciju u pacijenata s NVE, osim ako postoji teški ko-morbiditet.
nekontrolisane infekcije u ie
Nekontrolisane infekcije u IE
 • Nekontrolisane infekcije se najčešće odnose na perivalvularnu ekstenziju ili 'teško lječive' mikroorganizame.
 • Osim ako postoji teški komorbiditet, prisustvo lokalno nekontrolirane infekcije je indikacija za ranu operaciju u bolesnika sa NVE.
relaps i ponovna infekcija
Relaps i ponovna infekcija
 • Ponovno vraćanje infekcije (relaps) i ponovna infekcija rijetko slijede IE, ali mogu biti uzrokovani:
 • neadekvatnom početnom antibiotskom terapijom,
 • rezistentnim mikroorganizmima,
 • trajnim žarištem infekcije ili
 • intravenskom zloupotrebom lijekova.
 • Nakon otpusta, bolesnik sa IE mora biti informiran o riziku ponovnog pojavljivanja infekcije i educiran kako dijagnosticirati i spriječiti novu epizodu IE.
ie desne strane srca
IE desne strane srca
 • IE desne strane srca se najčešće uočava u IVDA i CHD-urođenim manama srca.
 • Dijagnostičke karakteristike uključuju respiratorne simptoma i temperaturu.
 • TTE je od ogromnog značaja kod ovih pacijenata.
 • Uprkos relativno niskoj kliničkoj smrtnosti, IE desne strane srca ima visok rizik od ponovnog pojavljivanja u IVDA, preporučuje se konzervativni pristup u odnosu na operaciju ovoj grupi.
ie u uro enim manama srca
IE u urođenim manama srca
 • IE u CHD je rijedak i češće je na desnoj strani srca.
 • Složena anatomija čini ehokardiografsku procjenu teškom.
 • Prognoza je bolja nego u drugih oblika IE, sa stopom mortaliteta <10%.
 • Preventivne mjere i edukacija pacijenata je od posebnog značaja u ovoj populaciji.