typy degradacji produktywno ci gleb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB PowerPoint Presentation
Download Presentation
TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB. Zespół 1 :. Ewa Baramow, Marcin Kawka, Anna Łukasik, Małgorzata Ramus. Produktywność Gleby = stan warunków glebowych. zdolność gleby do wytwarzania biomasy w danych warunkach siedliskowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
typy degradacji produktywno ci gleb

TYPY DEGRADACJI PRODUKTYWNOŚCI GLEB

Zespół 1 :

Ewa Baramow, Marcin Kawka, Anna Łukasik, Małgorzata Ramus

produktywno gleby stan warunk w glebowych
Produktywność Gleby = stan warunków glebowych
 • zdolność gleby do wytwarzania biomasy w danych warunkach siedliskowych
 • produkcyjnością gleby określa się ilość lub wartość plonu z określonej jednostki powierzchni
 • produktywność gleby kształtuje zespół właściwości fizycznych (np. miąższość gleby, uziarnienie)chemicznych i biologicznych powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej
slide3

Elementy produktywności gleby

 • Elementy środowiska przyrodniczego:
 • Położenie geograficzne
 • Klimat-opady, ewapotranspiracja
 • Bilans wodny
 • Bilans energetyczny
 • Budowa geologiczna
 • Podstawowe właściwości gleby:
 • Zawartość węgla organicznego
 • Zawartość frakcji iłowej
 • Kationowa pojemność wymienna
 • Budowa profilu glebowego
 • Rolnicza działalność człowieka:
 • Uprawa gleby dobór roślin
 • Regulacja stosunków wodnych
 • Regulacja zasobności gleby w składniki pokarmowe
typy degradacji produktywno ci gleb w zale no ci od czynnik w sprawczych i przejaw w
Typy degradacji produktywności gleb w zależności od czynników sprawczych i przejawów:
 • Degradacja mechaniczna
 • Degradacja eksploatacyjna
 • Degradacja odwodnieniowa
 • Degradacja chemiczna
 • Odwracalna
 • Trwała

może z czasem się pogłębiać

degradacja mechaniczna1
Degradacja mechaniczna
 • Zachodzi na skutek mechanicznych przekształceń wierzchnich warstw gleby.
 • Najczęstszy przykład:
 • „zajeżdżenie” różnymi środkami transportu pól uprawnych,
 • ścięcie poziomu orno-próchnicznego/ poziomu zadarnienia,
 • pokrycie warstwy urodzajnej (próchnicznej) materiałem mineralnego podłoża,
 • przekopanie zniekształcające naturalny układ poziomów genetycznych profilu glebowego
 • itp..
degradacja mechaniczna2
Degradacja mechaniczna:

Odwracalna

nieodwracalna

 • występuje, gdy wierzchnie warstwy gleby zostały nadmiernie zagęszczone (zbite), ale profil glebowy nie uległ przekształceniu
 • możliwość jej zlikwidowania:

odpowiednie zabiegi agrotechniczne

 • występuje, gdy profil glebowy uległ przekształceniu (zwłaszcza warstwa orno-próchniczna)
 • zachodzi dość często, tylko lokalnie – na względnie małych powierzchniach
 • szkody i straty w plonach są i powinny być załatwiane względnie szybko przez dyrekcję KWB
degradacja eksploatacyjna
Degradacja eksploatacyjna
 • Nadmierne, ekstensywne, jednostronne użytkowanie.
 • Przy ograniczeniu(zaniechaniu) wapniowania, nawożenia
 • Niewłaściwym zmianowaniu
 • Wadliwej mechanicznej uprawie roli
degradacja eksploatacyjna1
Degradacja eksploatacyjna

odwracalna

nieodwracalna

 • Gdy można przywrócić glebie jej pierwotną produktywność (pow. IV klasy bonit.)
 • odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odpowiednie zagospodarowanie i użytkowanie
 • Intensywne użytkowanie eksploatuje naturalne zasoby składników odżywczych
 • Ekstensywne zagospodarowanie gleb bardzo słabych

(V i VI klasa wytworzone z głębokich piasków luźnych albo słabo gliniastych)

 • Spadek produktywności o jedną klasę
degradacja chemiczna
Degradacja chemiczna
 • Spowodowana różnego rodzaju zanieczyszczeniami i skażeniami chemicznymi itp.
 • Nie zawsze SPADEK PLONOWANIA, a raczej:

obniżają wartość konsumpcyjną i użytkowe plonu

degradacja odwodnieniowa
Degradacja odwodnieniowa
 • Zachodzi pod wpływem obniżenia lustra wody glebowo-gruntowej
 • Najczęściej w glebach hydrogenicznych: pobagiennych, murszowych i murszowatych
 • Obniżenie poziomu wód przyśpiesza humifikację i mineralizację
degradacja odwodnieniowa1
Degradacja odwodnieniowa
 • Podział:
  • Naturalna
  • Kopalniana
   • Z fazą melioracyjną
   • Bez fazy melioracyjnej
degradacja odwodnieniowa naturalna
Degradacja odwodnieniowa naturalna
 • Zachodzi na całym niżu Środkowopolskim
 • Powodowana m.in. Brakiem śnieżnych zim
 • Następuje wolniej od degradacji odowdnienowej kopalnianej
degradacja odwodnieniowa kopalniana
Degradacja odwodnieniowa kopalniana
 • Z fazą melioracji następuje wolniej niż bez fazy melioracji
degradacja pozorna
Degradacja pozorna

Zachodzi gdy gleby mułowe i niektóre murszowe z bardzo płytką wodą gruntową zostaną szybko i radykalnie odwodnione a pokrywę gleby tworzy roślinność bagienna

Tego typu obszary klasyfikowane do nieużytków

¿Katastrofalna degradacja?

degradacja produktywno ci gleb oraz pokrywy ro linnej
Degradacja produktywności gleb oraz pokrywy roślinnej
 • Jest to odmiana podwójnej – sprzężonej degradacji
 • Obejmuje glebę jaki i naturalną pokrywę trwałych użytków zielonych
 • Ta zależność jest rezultatem tego iż roślinność łąk i pastwisk jest nie tylko przejawem produktywności gleby ale także jest jej czynnikiem, który kształtuje stan fizyczny wierzchniej, produkcyjnej warstwy gleby
 • Może się ona przejawiać w różnym stopniu i rozmiarze
 • Rozmiar degradacji produktywności gleby i pokrywy roślinnej jest istotnym wskaźnikiem i czynnikiem tej produktywności
pytania
¿Pytania?
 • Co to jest produktywność gleby? Od jakich czynników zależy?
 • Jakie wyróżniamy typy degradacji produktywności gleb? opisz jeden z nich.