kalkulace pln ch a variabiln ch n klad
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kalkulace plných a variabilních nákladů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kalkulace plných a variabilních nákladů - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Kalkulace plných a variabilních nákladů. Variantnost sestavení kalkulace. kalkulace se sestavují variantně s ohledem na  odlišnosti v kalkulovaných nákladů, položek, . členění, mezisoučtů, vztahu ke kalkulaci ceny základní přístupy: 1. kalkulace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalkulace plných a variabilních nákladů' - hedva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
variantnost sestaven kalkulace
Variantnost sestavení kalkulace
 • kalkulace se sestavují variantně s ohledem na

 odlišnosti v kalkulovaných nákladů, položek, . členění, mezisoučtů, vztahu ke kalkulaci ceny

 • základní přístupy:

1. kalkulace

  • přiřazuje výkonu všechny náklady vynaložené při jeho vytvoření
  • vychází z odlišení přímých a nepřímých nákladů

2. kalkulace

  • vychází z odlišení variabilních a fixních nákladů
  • přiřazuje výkonu buď pouze variabilní náklady nebo odděleně variabilní a fixní náklady

Kalkulace plných a variabilních N

p ednosti a omezen kalkulace pln ch n klad
Přednosti a omezení kalkulace plných nákladů

 je → odpovídá pouze jedné variantě objemu a sortimentu výkonů

 je → přiřazuje i náklady bez zřetelné příčinné vazby k výkonu

 skutečnou výši nákladů je možné zjistit až → je nutná informace o objemu a struktuře výkonů vytvořených za období

 je východiskem pro cenovou politiku, zejména z dlouhodobého hlediska

 je podkladem pro měření konkurenceschopnosti podniku v rámci sektoru

 je nástrojem pro analýzu a porovnání ziskovosti výkonů a služeb

 je nástrojem hodnotového řízení→ umožňuje kvantifikovat vliv využití fixních nákladů na vývoj zisku

Kalkulace plných a variabilních N

p klad omezen kalkulace pln ch n klad p i rozhodov n o struktu e v kon i
Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (I.)

Vyplatí se vyrábět a prodávat ztrátový výrobek B i v roce 2008, pokud máte k dispozici následující podrobnější informace o kalkulaci nákladů

a víte, že fixní náklady jsou společné oběma výkonům a nejsou v roce 2008 ovlivnitelné?

Kalkulace plných a variabilních N

p klad omezen kalkulace pln ch n klad p i rozhodov n o struktu e v kon ii
Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (II.)
 • porovnání podleplné nákladové náročnosti

------------------------

 • porovnání přiodlišení variabilních a fixních nákladů

Kalkulace plných a variabilních N

kalkulace variabiln ch n klad
Kalkulace variabilních nákladů
 • rozlišuje náklady podle příčin vzniku
  • náklady vyvolané výkonem (→ variabilní náklady)
  • náklady vyvolané časem (→ fixní náklady)
 • podporuje řešení řady rozhodovacích úloh
  • o změnách v objemu a struktuře výkonů
  • o limitu prodejních cen výkonů
  • o posouzení přínosu výkonu k tvorbě zisku

Kalkulace plných a variabilních N

kalkula n vzorce
Kalkulační vzorce

Tradiční kalkulace plných nákladů

Dynamická kalkulace plných nákladů

Retrográdní kalkulace

Retrográdní kalkulace se stupňovitým čl. FN

Přímý materiál

Přímý materiál

Přímé mzdy

Přímé mzdy

- Variabilní náklady

- Variabilní náklady

Ostatní přímé N

Ostatní přímé N

variabilní

Výrobní režie nepř.

- Fixní náklady

- FN

fixní

Prodejní režie

Výrobní režie nepř.

- FN

variabilní

Správní režie

fixní

- FN

Prodejní režie

variabilní

- FN

fixní

=

Správní režie

motiva n d sledky kalkulace pln ch a variabiln ch n klad
Motivační důsledky kalkulace plných a variabilních nákladů
 • v předem stanovených plných nákladech výkonu je započtena konstantní část průměrných fixních nákladů

 při porovnání lineárně přepočtených nákladů s jejich absolutní výší dochází k relativní úspoře/překročení fixních nákladů (resp. překročené/nedostatečné úhradě fixních nákladů)

 vhodné při motivaci útvarů na využití kapacity

CN

CNL = CN/QPlán* QSkut

RÚFN = FN / QPlán* QSkut – FN

(při QSkut>QPlán)

RPFN = FN - FN / QPlán* QSkut

(při QSkut>QPlán)

RÚFN

CN

QPlán

QSkut

Q

Kalkulace plných a variabilních N

zji ov n hospod sk ho v sledku p i oce ov n na rovni variabiln ch n klad
VÝNOSY

-

Variabilní

náklady

na

prodané

výkony

Fixní prodejní N

N na správu a řízení

Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů

Vynaložené náklady Zjištění HV

Nedokončené výkony

Hotové výkony

Variabilní výrobní N

Variabilní prodejní N

=

Celková marže

-

Fixní výrobní N

Fixní

náklady

=

Kalkulace plných a variabilních N

Zisk

zji ov n hospod sk ho v sledku p i oce ov n na rovni pln ch n klad
VÝNOSY

-

Variabilní

náklady

na

prodané

výkony

Fixní prodejní N

N na správu a řízení

Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů

Vynaložené náklady Zjištění HV

Nedokončené výkony

Hotové výkony

Variabilní výrobní N

Variabilní prodejní N

=

Celková marže

-

Nedokončené výkony

Hotové výkony

Fixní výrobní N

Fixní náklady

(upravené

o aktivované fixní výrobní N)

=

Kalkulace plných a variabilních N

Zisk

p klad vliv kalkulace na hospod sk v sledek homogenn v robek
Příklad – vliv kalkulace na hospodářský výsledek (homogenní výrobek)

 předem stanovené náklady pro 1 období

 v období 1. – 3. stabilní objem výroby = 500 000 ks / období

 objemy prodeje:

1. období = 500 000 ks

2. období = 300 000 ks

3. období = 700 000 ks

 nedochází k absolutní úspoře ani překročení nákladů

 prodejní cena = 18 Kč / ks (stabilní)

Kalkulace plných a variabilních N

slide12
 zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů

 zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni variabilních nákladů

porovn n rozd lu hv ve 2 obdob p i ocen n kalkulac variabiln ch n klad a pln ch n klad
Porovnání rozdílu HV ve 2. období při ocenění kalkulací variabilních nákladů a plných nákladů

Kalkulace plných a variabilních N

vliv ocen n v kon na rovni pln ch a variabiln ch n klad na hospod sk v sledek
Vliv ocenění výkonů na úrovni plných a variabilních nákladů na hospodářský výsledek
 • souvisí s vymezením nákladů výkonu a nákladů období
 • kalkulace variabilních nákladů
  • náklady výkonu → variabilní náklady
  • náklady období → fixní náklady

 HV je citlivýna změny v množství a struktuře prodaných výkonů

 motivační působení na prodej výkonů

 • kalkulace plných nákladů
  • náklady výkonu → variabilní náklady + fixní náklady spojené s vytvořením výkonu
  • náklady období → náklady správy a řízení + prodejní náklady

 HV je při kolísání objemu a struktury prodeje stabilizován

 motivační působení na výrobu nikoli prodej výrobků

Kalkulace plných a variabilních N

ad