aplika n programov vybaven n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aplikační programové vybavení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Aplikační programové vybavení - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Aplikační programové vybavení. Úvod do p o čítačové grafiky. Elektromagnetické záření. elmag . záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev a jejich odstínů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aplikační programové vybavení' - heaton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aplika n programov vybaven

Aplikační programové vybavení

Úvod do počítačové grafiky

elektromagnetick z en
Elektromagnetickézáření
 • elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu
 • v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev a jejich odstínů
barevn modely
Barevné modely
 • barva - vlastnost nějakého objektu
 • barevný model (color model)
  • systém pro reprezentaci jednotlivých barev
  • je snaha popsat barvu co nejpřesněji
  • popisují se základní barvy a míšení těchto základních barev do výsledného odstínu
  • přidáním informací o okolních podmínkách (dopadající světlo) získáme barevný prostor (color space)
 • základní rozdělení
  • aditivní
  • subtraktivní
aditivn barevn model
Aditivní barevný model
 • pracuje se světelnými zdroji barev (např. monitor nebo projektor)
 • 70 léta 19. století
aditivn barevn model1
Aditivní barevný model
 • model RGB (Red, Green, Blue)
  • barvy jsou vytvářeny přidáváním barvy do černé (míchání vyzařovaného světla)
  • přidáním všech složek vznikne bílá (svítíme barevnými reflektory)
  • odpovídá fyziologii vnímání barev lidským okem
  • aditivní barevné prostředí proto nepotřebuje vnější světlo (barvy na monitoru jsou zobrazovány i v naprosté tmě)
  • barevné prostory CIE-XXX, HSV, HSL
model rgb
Model RGB
 • každá barva je udána intenzitou tří základních komponent
 • 256 (1 byte) úrovní pro každou základní barvu
 • 2563 = 16 777 216 barev ve 3 bytech
 • nebo 65536 barev ve dvou bytech
 • RGBA – barevný pseudo prostor
  • rozšíření o alfa kanál (A)
  • alfa kanál – informace o průhlednosti pixelu (alpha blending)
  • obvykle je 256 úrovní průhlednosti (1 byte)
subtraktivn barevn model
Subtraktivní barevný model
 • pracuje s odrazem bílého světla (tiskárny a všechno hmotné)
subtraktivn barevn model1
Subtraktivní barevný model
 • model CMY (Cyan – tyrkysová, Magenta – purpurová, Yellow – žlutá)
  • subtraktivní prostředí je prostředí, které odráží světlo, a proto potřebuje vnější zdroj světla
  • CMY a RGB jsou komplementární
   • tyrkysová pohlcuje červenou a odráží zelenou a modrou (ink)
   • zelené + modré světlo = tyrkysové světlo (color)
  • odpovídá 3 základním barvám (tonerům) používaným při tisku
  • základní barvy jsou odečítány od bílé (čím více „odebereme“, tím více se blížíme černé)
  • „odebírání“ – omezujeme odraz světla, smícháním základních barev vznikne černá
model cmy
Model CMY
 • CMYK – rozšíření o černou (blacK, Key – klíčová)
  • teoreticky postačují k vytvoření černé pouze tři barvy modelu CMY
  • ve skutečnosti ale vzniká barva tmavě šedivá
   • technické barvy (ink) obsahují pigment (mikroskopické částečky, které nelze dokonale promíchat)
  • navíc je černá levnější, proto většina tiskových zařízení používá ještě čtvrtou černou barvu
  • barevné prostory různé – závisí na technologii výroby barvy, tisku a podobně
   • univerzální např. Pantone
pro m me v ce barevn ch model
Proč máme více barevných modelů?
 • monitor, projektor vyzařuje světlo, oko pohlcuje světlo
 • reálné objekty odráží světlo
 • http://www.dangries.com/Flash/RGB/eye.html
gamut
Gamut
 • kompletní sada barev něčeho (zařízení, obrázku, atd.)
 • gamut je jedno z kritérií zobrazovacích schopností zařízení
  • je dáno fyzikálním omezením zařízení
  • každé zařízení má jiné schopnosti
  • každé oko má jiné schopnosti
rastrov bitmapov data
Rastrová (bitmapová) data
 • obraz má danou velikost mřížky
 • každý bod mřížky má určenou barvu
 • bod mřížky – pixel (picture element)
 • příklady: JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF
vektorov data
Vektorová data
 • geometrický popis obrazu
 • elementární prvky: bod, úsečka, křivka, písmeno
 • dají se vytvářet plochy, definovat barvy
 • CAD aplikace
 • příklady: CDR, AI, EPS, PDF (někdy)
rastrov vs vektorov grafika
Rastrová vs. vektorová grafika
 • Vektorový formát
  • matematický popis
  • neomezená přesnost (libovolné měřítko)
  • pro tisk a zobrazení se musí konvertovat do bitmapy
 • Rastrový formát
  • ne všechno je možné geometricky popsat
  • velké množství dat (viz BMP)
  • změna velikosti je dost složitá operace s nejistým výsledkem
  • pozor na ztrátovou kompresi!
barevn hloubka
Barevná hloubka
 • počet bitů potřebných k uložení barvy pixelu
 • větší barevná hloubka zvětšuje škálu použitelných barev a také paměťovou náročnost obrázku
 • obrazy podle počtu použitých barev:
  • monochromatické: 1 pixel = 1 bit (bílá nebo černá)
  • stupně šedi: 1 pixel = 8 bitů (intenzita jedné barvy)
  • s paletou (indexovaná barva): 1 pixel = 2, 4, 8, 16 bitů
   • tabulka barev uložená v souboru s obrazem
   • barva pixelu je zadána jako index do tabulky barev
   • malá paměťová náročnost a možnost změny barev
   • používá se do 256 barev
  • pravé barvy: 1 pixel = 24 bitů (16 mil. barev)
  • pravé barvy s částečnou průhledností: 1 pixel = 32 bitů
rozli en rastrov ho obrazu
Rozlišení (rastrového) obrazu
 • počet obrazových bodů na jednotku délky obrazu
 • obvykle se měří v počtu obrazových bodů na palec (dots per inch, dpi)
 • 1 palec = 2,54 cm
 • příklad: obraz o rozměrech 1×1 palec s rozlišením 100 dpi obsahuje celkem 10 000 obrazových bodů, stejný obraz s rozlišením 300 dpi obsahuje celkem 90 000 obrazových bodů
 • velikost obrazu na obrazovce je určena rozměry v obrazových bodech, velikostí a nastavením monitoru
 • velikost obrazu (souboru) na disku je určena celkovým počtem obrazových bodů a jejich barevnou hloubkou
grafika na webu
Grafika na webu
 • obyčejně rastrová
 • vektorová grafika je podporovaná v HTML5
  • SVG (Scalable Vector Graphics)
   • Popis vektorového obrázku pomocí XML souboru:
   • <svg width="200px" height="10px"><rect x="0" y="0" width="150px" height="10px" rx="5" fill="green"/><rect x="50" y="3" width="80px" height="5px" fill="red"/></svg>
  • lze vkládat přímo do HTML dokumentu nebo do externího souboru
  • podporováno ve všech hlavních prohlížečích
grafika na webu1
Grafika na webu
 • Pozor na přenášená data
  • velikost – obrázky je nutno optimalizovat
   • obrázky designu 0..10 kB
   • obrázky s daty < 500 kB
  • počet požadavků
   • nepoužívat obrázky na prvky, které je možné vytvořit pomocí CSS (rámečky, linky)
   • recyklovat – pro celou aplikaci stačí jedna ikona „smazat“
   • slučovat
    • span.mce_bold {background-position: 0 0}
    • span.mce_italic {background-position: -60px 0}
z sady pou it barev
Zásady použití barev
 • barvy používat střízlivě
 • nepoužívat modrou barvu u malých objektů nebo tenkých čar (lid. oko není příliš citlivé na odstíny modré)
 • na pozadí nepoužívat červenou a zelenou barvu (časté přeostřování – únava oka)
 • nekreslit vedle sebe syté barvy vzdálené ve spektru (náročné přeostřování oka)
 • odstíny šedé neruší
 • super bílá je trošku namodralá bílá
odstra uj c p pady
Odstrašující případy
 • http://standanovak.borec.cz/
 • http://henryklahola.nazory.cz/
 • http://standa.chytrak.cz/
 • http://4a.chytrak.cz/
 • http://flussor.chytrak.cz/
 • http://cimrman.chytrak.cz/
 • http://www.vesmirni-lide.cz/default_c.htm
 • http://simona.kvalitne.cz/index2.php
 • a další …