leteck stav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Letecký ústav PowerPoint Presentation
Download Presentation
Letecký ústav

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Letecký ústav - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Informace o studijním oboru N2325 Stavba letadel. Fakulta strojního inženýrství. Vysoké učení technické v Brně. Letecký ústav. Technická 2 616 69 Brno budova A1 5.nadpodlaží . Pedagogický poradce a garant oboru: Doc.Ing.Vladimír Daněk,CSc. Telefon: 541142229

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Letecký ústav' - heath


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leteck stav

Informace o studijním oboru

N2325 Stavba letadel

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Letecký ústav

Technická 2 616 69 Brno budova A1 5.nadpodlaží

Pedagogický poradce

a garant oboru:

Doc.Ing.Vladimír Daněk,CSc.

Telefon: 541142229

e-mail: danek@fme.vutbr.cz

stru n historie v uky letectv na brn nsk technice
Stručná historie výuky letectví na brněnské technice

1. Počátky výuky letectví v Brně

Řádná výuka letectví na tehdejší Vysoké škole technické dr.E.Beneše započala v r.1937, kdy se ke specializaci motorová doprava přidružilo studium letectví. Další rozvoj oboru letectví bylo násilně přerušeno uzavřením českých vysokých škol německými protektory v roce 1939.

2. Poválečná obnova a období totality

Po osvobození v r.1945 se pokračuje v započatém díle a postupně jsou v letech 1945 až 1948 zřízeny 4 letecké ústavy. Od školního roku 1948/49 obsahuje studijní plán ve specializaci motorová vozidla a letectví již dostatečně široký rejstřík leteckých disciplin. V roce 1951 byla VŠT v souladu s tehdejší vojensko-politickou doktrínou násilně přeměněna na Vojenskou technickou akademii. V r.1956 se sice postupně obnovuje civilní technika pod novým názvem Vysoké učení technické, ovšem bez výuky letectví.

 • Obnova výuky na VUT. Vznik katedry letadel

Teprve v r.1982 se Výnosem MŠ na FS zřizuje katedra letadel a od následujícího školního roku 1983/84 se obnovila výuka letectví – obor „Letadlová technika“.

 • Transformace na Letecký ústav. Současný stav

V roce 1993 došlo na FSI k transformaci kateder na vyšší pedagogické a výzkumné celky. K 1.5.1993 vzniká Letecký ústav. Letecký ústav nadále zajišťuje výuku oboru „Letadlová technika“, včetně vědecké výchovy doktorandů. Po rozdělení republiky v tomtéž roce se rozšiřuje studijní obor i o výchovu specialistů v oblasti leteckého provozu, včetně teoretické výuky profesionálních pilotů. Silně je posílena činnost Leteckého ústavu v oblasti výzkumu a vývoje pro letecký průmysl, o čemž svědčí řada vlastních projektů letounů (KP-2U Sova, VUT-100 Cobra a další).

p ehled v ech studijn ch obor garantovan ch l
Přehled všech studijních oborů garantovaných LÚ

1. Bakalářský studijní program

 • obor „Profesionální pilot“

2. Navazující magisterský studijní program

 • obor „Stavba letadel“
 • obor „Letecký provoz“
 • Doktorský studijní program
 • obor „Konstrukční a procesní inženýrství„

Specializace Stavba letadel a Letecký provoz.

 • Letecký ústav zajišťuje výuku v několika studijních oborech v rámci tří studijních programů nabízených Fakultou strojního inženýrství. Veškeré nabízené studijní obory jsou realizovány pouze prezenční formou (denní studium). Kombinované studium (dálkové studium) těchto oborů není akreditováno. Dále se podílí na výuce seniorů v rámci University třetího věku na VUT a na kurzech celoživotního vzdělávání. Ve sloupci vpravo je uveden přehled nabízených studijních oborů a výukových bloků.
 • Studijní pobyty v zahraničí
 • V rámci výměnného evropského programu ERASMUS mají studenti možnost studovat na partnerských zahraničních technických universitách. Pro studenty oboru Stavba letadel jsou přednostně nabízeny pobyty na TU Braunschweig, UWE Bristol a GU Glasgow. Pro studenty oboru Letecký provoz jsou přednostně nabízeny pobyty na KHBO Oostende v Belgii. Pobyty jsou obvykle 1 semestr, případně 1 rok.
magistersk studijn obor
Magisterský studijní obor

Obor N2325 „Stavba letadel“

Absolvent oboru Stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Absolventinajdou uplatnění v projekčních, konstrukčně-vývojových a výzkumných pracovištích státního i soukromého leteckého průmyslu a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. Se získanými znalostmi najde uplatnění také v jakékoliv inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.

doktorsk studium
Doktorské studium

Absolventům magisterského oboru se nabízí možnost pokračování v doktorském studiu

Obor „Konstrukční a procesní inženýrství„

Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v daném oboru. Studium je proto zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventům doktorského studijního programu udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

V rámci tohoto širšího vědního oboruLetecký ústav zajišťuje vědeckou přípravu ve specializacích Stavba letadel a Letecký provoz.

 • Specializace Stavba letadel
 • Studium pokrývá široké spektrum vědeckých disciplin týkajících se letectví a je v souladu s jeho světovým vývojem. Studenti doktorského studijního programu jsou během studia aktivně zapojeni do řešení konkrétních projektů Leteckého ústavu a po dokončení studia mají velmi dobrou možnost uplatnění v českém i evropském leteckém průmyslu.
 • Doktorské práce ve specializaci Stavba letadel jsou tématicky zaměřené na moderní metody řešení stěžejních problémů aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti, stability, únavy, životnosti a spolehlivosti leteckých konstrukcí a systémů, progresivních konstrukčních materiálů a spojovacích technologií.
vybaven l
Vybavení LÚ
 • Počítačová učebna
 • Letadla
 • Zkušebna letecké techniky

Počítačová učebna Leteckého ústavu je k dispozici studentům po celý den. Je vybavena 10 PC.

Servery LÚ:

lithium (SGI Origin 2100)

cluster charon

callisto

vybaven l1
Vybavení LÚ
 • Počítačová učebna
 • Letadla
 • Zkušebna letecké techniky

LÚ disponuje letadly L-13 AC AcroBlaník, L-13 SEH Vivat, KP- 2U Sova, G-304 C Glassflügel, které se využívají k letovému výzkumu letových výkonů a letových vlastností. V rámci výuky využívají studenti 2. ročníku MS tato letadla pro praktická letová měření.

G-304C Glassflügel

KP-2U Sova

L-13 SEH Vivat

L-13 AC AcroBlaník

vybaven l2
Vybavení LÚ
 • Počítačová učebna
 • Letadla
 • Zkušebna letecké techniky

Zkušebna letecké techniky Leteckého ústavu FSI VUT v Brně je zkušebna certifikovaná Úřadem pro civilní letectví ČR a je oprávněna provádět průkazné zkoušky letecké techniky.

realizovan projekty letadel na l
Realizované projekty letadel na LÚ
 • KP-2U Sova
 • VUT-100 Cobra

Na Leteckém ústavu vznikly dva vlastní projekty letadel, které byly realizovány ve spolupráci s domácím leteckým průmyslem. Prvním z nich je ultralehký letoun KP-2U Sova, který vyráběla firma Kappa77 v Jihlavě. V současné době pokračuje výroba tohoto letounu a jeho verzí ve firmě Jihlavan Jihlava. Letoun na obrázku vpravo je společně provozován s Aeroklubem Brno a je využíván Leteckým ústavem pro letová měření.

Prototyp KP-2U Sova

Technická data:

Rozpětí 9,90 m

Délka 7,20 m

Výška 2,60 m

Prázdná hmotnost 292kg

Pádová rychlost 56 km/h

Max.přípustná rychlost 240 km/h

Motor Rotax R 912S

Vzletový výkon 73,5 kWZa letu stavitelná vrtule GSC Systems

realizovan projekty letadel na l1
Realizované projekty letadel na LÚ
 • KP-2U Sova
 • VUT-100 Cobra

Na Leteckém ústavu vznikly dva vlastní projekty letadel, které byly realizovány ve spolupráci s domácím leteckým průmyslem. Druhým z realizovaných projektů je malý sportovní a turistický letounu VUT-100 Sova, vyrobený ve firmě Evektor v Kunovicích. V současné době pokračují certifikační zkoušky tohoto typu a jeho další verze SuperCobra.

VUT-100 Cobra

spole ensk aktivity leteck ho stavu
Společenské aktivity Leteckého ústavu
 • Letecký ústav to je jistá svérázná komunita nazývající se „letci“ . Do této pospolitosti patří studenti, učitelé a všichni další pracovníci a spřízněnci letectví, kteří se rádi sejdou také při různých neformálních příležitostech. Patří mezi ně zejména pochod LÚ, vánoční besídka a řada dalších akcí.
 • Vejšlap Leteckého ústavu
 • Koná se dvakrát do roka na podzim a na jaře. Vždy než uhodí přízemní mrazíky a nebo naopak už ustanou, vyrazí „letci“ na vycházku po okolí Brna. Časté a oblíbené trasy těchto turistických akcí vedou okolo brněnské přehrady do Veverské Bítýšky s následným návratem lodí, nebo přes Lelekovice na Babí lom, Útěchov a Ořešín s návratem autobusem.
 • Vánoční besídka
 • Vánoční besídka LÚ je poslední společenskou akcí v roce. Je ve znamení uvítání vánočních svátků a rozloučení se starým rokem. Na vánoční besídce jsou studentům 4. ročníků slavnostně předány odznaky Leteckého ústavu. Tímto se noví studenti zařadí do privilegovaného stavu „letců“ a vyplyne pro ně závazek za všech okolností chránit čest Leteckého ústavu.
 • Poletucha
 • Poletucha jsou „téměř necenzurované noviny Leteckého ústavu“. Tento zpravodaj byl z iniciativy studentů založen v roce 1995 a jeho redakcí prošla již celá řada absolventů ústavu.
klubov aktivity leteck ho stavu
Klubové aktivity Leteckého ústavu
 • Vysokoškolský letecký klub
 • Vysokoškolský letecký klub při VUT v Brně byl založen v roce 1995 a stal se součástí české Asociace akademických sportů. Hlavním cílem Vysokoškolského leteckého klubu je rozvíjet prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového výkonnostního a vrcholového charakteru technické sporty a zájmy vysokoškolské mládeže.
 • Vysokoškolský klub při Leteckém ústavu sdružuje členy ostatních aeroklubů ČR, kteří studují vysokou školu a patří mezi tzv.sportovce akademiky. V klubu jde především o podporu leteckých sportů, ale i rozvíjení odborné činnosti.
 • Členové klubu se zúčastňují mistrovství v bezmotorovém létání, akrobacii a v navigačním létání. Studenti Vysokoškolského leteckého klubu při LÚ VUT v Brně obsazují pravidelně přední místa a jsou členy reprezentačních družstev. Jejich úspěchy jsou nejlepší propagací nejen letectví, ale i VUT.Někteří z nich studují na Leteckém ústavu FSI v magisterském nebo bakalářském studiu.
 • Klub má asi šedesát členů (jejich počet se každý rok mění). Prostředky získávají z členských příspěvků, dotací z ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ze SAZKY a občas přispívá i Letecký ústav FSI VUT v Brně drobnou částkou nebo zapůjčením vlastního vysokovýkonného kluzáku G-304C Glassfügel (OK-4114).

G-304C Glassflügel

MDM-1 Fox

d kujeme za n v t vu na na ich str nk ch
Děkujeme za návštěvu na našich stránkách !

Rádi vás přivítáme také na „půdě“ Leteckého ústavu a palubách našich letadel