For ldrem de p outrup skole
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Forældremøde på Outrup Skole. Onsdag den 13. august 2014. Forældremødets indhold. Skoletanterne (- og onkler?) Kontakt, mødetider, mv. Lektiecafé (og fagligfordybelse) Bevægelsesbånd Punkt fra skolebestyrelsen Sundhedsprofiler – Varde Kommune Tilfredshedsundersøgelse – Varde Kommune

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - heath


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
For ldrem de p outrup skole

Forældremøde på Outrup Skole

Onsdag den 13. august 2014


For ldrem dets indhold
Forældremødets indhold

 • Skoletanterne (- og onkler?)

 • Kontakt, mødetider, mv.

 • Lektiecafé (og fagligfordybelse)

 • Bevægelsesbånd

 • Punkt fra skolebestyrelsen

 • Sundhedsprofiler – Varde Kommune

 • Tilfredshedsundersøgelse – Varde Kommune

 • Øvrige informationer (Juniorklub, SFO mv.)

 • Samarbejde


Kontakt til skolen
Kontakt til skolen

 • Kontaktlærere – ikke klasselærere – besked i klasserne

 • Kontakt til skolens kontor – sekretær 12 timer/ugen

  Onsdag kl. 8.30 – 14. Tors- og fredag kl. 8. 30 – 11.30

 • Mødetid er kl. 8.30 – opsyn med eleverne 10 min. før

 • Busserne kører efter lektiecafeernes ophør – navne på elever, der ikke er kørselsberettigede til kontaktlærere


Sundhedsprofiler
Sundhedsprofiler

 • Pilotprojekt Skolesundhedsprofiler 2012-14

 • Fra 1. august bruges på alle Varde Kommunes skoler – samtidig tilknyttes en sundhedsplejerske (6-15 år) til alle skoler

 • Profilerne lever op til folkeskolens krav om trivselsmålinger

 • Forældrene udfylder for bh. klasse

 • 1. – 3. klasse senest 1. marts 2015

 • 4. – 6. klasse senest 15. juni 2015


Sundhedsprofiler1
Sundhedsprofiler

Mål:

 • Valide sammenlignelige data om sundhedstilstand

 • Data bruges til kvalificering af det tværfaglige samarbejde

 • Opleves bedre trivsel og sundhed på skolerne

 • Data kan anvendes på kommunalt niveau som beslutningsgrundlag i prioriteringen af sundhedsindsatsen for børn og unge


Sundhedsprofiler2
Sundhedsprofiler

Succeskriterier:

 • Svarprocent på mere end 85%

 • Data giver konkrete beslutninger på alle niveauer

 • På 4 ud af 5 skoler opleves bedre trivsel og sundhed

 • Årsrapporten anvendes som beslutningsgrundlag i prioriteringen af sundhedsindsatsen for børn og unge


Sundhedsprofiler3
Sundhedsprofiler

Skolerne:

 • Indhenter forældreaccept til at gennemføre undersøgelsen på alle klassetrin. Det er frivilligt, men hvis profilerne skal kunne anvendes til forbedring af børn og unges sundhed og trivsel, er det vigtigt, at så mange som muligt deltager

  (kun sundhedsplejen, der har adgang til data på individniveau)

 • Lærere og sundhedsplejersker aftaler afvikling og efterbehandling


Tilfredshedsunders gelse
Tilfredshedsundersøgelse

 • Varde Kommune udsender en tilfredshedsundersøgelse i perioden 25. august til 24. oktober 2014 (offentliggørelse omkring januar 2015)

 • Udsendes kun til én forælder pr. mail – moderen.

 • Personlige breve modtager skolerne i uge 33

 • Computere til rådighed på skolen

 • Tolkeservice

 • Alle forældre bør deltage (ønskes en svarprocent på over 60)


Samarbejde
Samarbejde

 • Den privatpraktiserende kultur

  ”Jeg passer mit, og du passer dit”

  Forældre/lærere/pædagoger opfatter sig om et ”jeg” og ”mit barn/min klasse/mit fag”

 • Den samarbejdende kultur

  Forældre og lærere/pædagoger opfatter sig som et ”vi” og tager fælles ansvar for elever, klasser – hele skolen

  ”Her løfter vi i flok”


Det ved vi om den samarbejdende kultur
Det ved vi om den samarbejdende kultur

 • Bedre læring hos eleverne – både faglig og social læring

 • Et bedre læringsmiljø

 • Mindre belastning af lærerne og pædagoger

 • Bedre elevadfærd

 • Forældrene føler sig mere inddraget

 • Forældrene tager medansvar for andre forældre og deres børn


For ldrest tte i forhold til eget barn
Forældrestøtte i forhold til eget barn

 • Vise engagement og interesse for skolegangen

 • Være positive og tale positivt om skolen

 • Signalere, at skolen er vigtig som aldrig før

 • Spørge ind, rose, opmuntre, hjælpe med lektier

 • Forældrerollen – udvise autoritet og lederskab

 • Forældrene er lærernes vigtigste støtte

  Skolen har aldrig været vigtigere end nu

  Unge uden ungdomsuddannelse får et dårlige liv som voksne

 • At forældrene sidder på nøglen til den gode klasse eller skole

 • De voksne som rollemodeller er altafgørende


For ldres betydning andres b rn
Forældres betydning – andres børn

 • Børn trives kun, når de andre børn også trives

 • Børn trives kun, når de voksne trives

 • Trivsel og inklusion afspejles i sproget

 • Vi er den historie, som fortælles om os, for sproget skaber virkelighed

 • Du kan være den, der gør en forskel for et barn i klassen

 • Derfor: ”Har vi aldrig med et andet menneske at gøre uden, at vi holder noget af dets liv i vore hænder”


Hvad kan for ldrene g re
Hvad kan forældrene gøre?

 • Vise interesse for fagene og skolearbejdet

 • Være aktive i skole-hjem-samarbejdet

 • Tale elever, klasse, lærere og skolen op

 • Være tolerante overfor forskellighed og ’vinkler’

 • Tage ansvar for hele klassen – alle elever

 • Tage hånd om de elever og forældre i klassen, som har det svært

 • Åbne hjemmet for alle klassens elever

 • Være positive rollemodeller – Tag autoriteten på jer

 • Være åbne og anerkendende


Hvad kan skolen g re
Hvad kan skolen gøre?

 • Formidle vigtig viden til forældrene

 • Arbejde for ligeværdighed i samarbejdet

 • Tale elever, forældre og klassen op

 • ’Feed forward’ – drøfte problemer i fredstid

 • Være åbne og anerkendende

 • Være tolerante overfor forskellighed og ’vinkler’

 • Igangsætte og organisere forældresamarbejdet

 • Sætte fokus på værdier og ’den gode klasse’

 • Arbejde på at få alle forældre med

 • Dele ansvaret med forældrene

 • Være positive rollemodeller – Tag autoriteten på os


Til overvejelse
Til overvejelse…

 • Kan voksne tale et barn ud af en klasse?

 • Kan voksne tale et barn ind i et fællesskab?

 • Kan voksne tale en hel klasse ’ned’?

 • Kan du rumme ALLE børn i dit barns klasse?

 • Kan du rumme alle forældre i dit barns klasse?

 • Hvordan kan sprog være med til at skabe virkeligheden?

 • Har vi kun særlige udfordringer med drenge?

 • Hvordan når vi alle forældre?

 • Hvordan skaber vi i fællesskab Vardes bedste skole?


Alt det andet
”Alt det andet”

 • Udviklingsprogram for Fælles Mål – vi ansøgt om deltagelse i Børnehaveklasse – Humanistiske fag (engelsk og tysk) samt de Praktisk-musiske fag (håndværk og design samt idræt) – både lærerne i fagene samt ledelsen

 • Deltagende skole i evaluering af reformen – over 5 år (ansøgt og fået) 200 skoler – elever 4. og 6. klasse samt lærere

 • Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning

  Almen sprogforståelse 5. klasse – kontrolgruppe 4. kasse

 • Testafprøvning 8. – 26. september – kun opgaverne – én årgang opgaver til én test (op til tre opgavesæt svarende til ca. tre lektioner)