Erfaringer fra årets inntak og formidling 2008-2009 - PowerPoint PPT Presentation

erfaringer fra rets inntak og formidling 2008 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfaringer fra årets inntak og formidling 2008-2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfaringer fra årets inntak og formidling 2008-2009

play fullscreen
1 / 16
Erfaringer fra årets inntak og formidling 2008-2009
89 Views
Download Presentation
hazel
Download Presentation

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2008-2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erfaringer fra årets inntak og formidling 2008-2009 Inntakskontoret Siri Halsan

 2. Søkere fra ungdomsskolen

 3. 89 % 1. inntak • 6052 søkere fikk tilbud om skoleplass • Ungdomskullet på topp • Sentralisering (Gjøvik og Lillehammer) Lengre ventelister

 4. Inntatte etter 1. inntak Venteliste etter 1. inntak

 5. Oversøkte utdanningsprogram på Vg1

 6. Oversøkte programområder på Vg2

 7. Takket nei til plass • Ca 5 % takket nei til plass (som før)

 8. 92,4 % 2. Inntak • Alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett fikk tilbud • 92,4 % fikk tilbud om sitt 1. ønske • I 2007 fikk 93,2 % tilbud om sitt 1. ønske

 9. Søkere til læreplass • 680 Søkere til læreplass • 40 flere enn i 2007 • 480 søkere er formidlet til læreplass (70 %) • 150 har fått tilbud om Vg3 • Økning med 70 søkere fra forrige år • Alle med ungdomsrett • Ca. 30 har takket JA

 10. Trenger søkere: Bygg/anlegg Håndverksfag IKT Industrifag (TIP) Kontorfag Trenger plasser: Offentlig sektor generelt Bilfagene Barne- og ungdomsarbeiderfaget Elektrofagene Frisør Murer Læreplasser

 11. Inntak etter individuell vurdering

 12. Bruk overgangsskjema • Søkere som har behov for tilrettelegging • Ikke søkere som søker individuell vurdering • Originalen skal sendes Inntakskontoret • Kopi til den skolen som søkeren har som 1. ønske • Hvis søker ikke kommer inn på sitt 1. ønske, sender vi skjemaet til den aktuelle skolen

 13. Huskeliste Vigo skolehttps://www.vigo.no/vigor/servlet/main • Alle nye rådgivere får tilsendt brukerID og passord til vigo skole i desember • Finne brukerID og passord på sine elever • Sjekke hvem som har passiv web søknad • Se hva og hvor eleven har søkt • Kan følge med på hvor eleven kommer inn • Sjekke antall ønsker eleven har

 14. Slutt… 

 15. 40 klager på inntak etter individuell vurdering • 6 tatt til følge av FOS • 34 oversendt klageinstans • 12 til fylkeskommunens klagenemnd • 22 til fylkesmannen • 3 av disse fikk medhold • 31 av disse fikk ikke medhold

 16. Helt slutt… 