Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” - PowerPoint PPT Presentation

hayley
podsumowanie ii edycji programu znajd w a ciwe rozwi zanie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
107 Views
Download Presentation

Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” Iwona Homola Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie 17.10.2012 r.

 2. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” Udział szkół w programie podczas II edycji na terenie woj. mazowieckiego: 381 Szkół Podstawowych,co stanowi 21,3 % wszystkich SP na terenie woj. mazowieckiego; 318 Szkół Gimnazjalnych, co stanowi 37,7 % wszystkich gimnazjów na terenie woj. mazowieckiego (w założeniu GIS miało być 40%); - założenie na III edycję 60% szkół gimnazjalnych; 2 Szkoły Ponadgimnazjalne; 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy informacje zwrotne z przebiegu programu uzyskaliśmy z 467 placówek, co stanowi 66,8% wszystkich placówek uczestniczących w programie.

 3. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”w Polsce Udział szkół w programie podczas realizacji II edycji programu na terenie całej Polski: 2778 Szkół Podstawowych (co stanowi 20% wszystkich szkół); 2577 Szkół Gimnazjalnych (co stanowi 34,6%) wszystkich szkół); W programie udział wzięło 395 758 uczniów, co stanowi 17% wszystkich uczniów w danej grupie wiekowej

 4. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

 5. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”- zestawienie zaangażowania szkół w I i II edycji

 6. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”- Liczba dzieci biorących udział w I oraz II edycji

 7. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”- Liczba rodziców biorących udział w I oraz II edycji

 8. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” W realizację programu w szkołach zaangażowani byli: Nauczyciele języka angielskiego; Nauczyciele kształcenia zintegrowanego; Nauczyciele biologii; Nauczyciele przyrody; Nauczyciele wychowania fizycznego; Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; Pedagodzy szkolni; Wychowawcy świetlicy.

 9. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”- Ocena realizacji programu Pozytywne strony programu: gotowy scenariusz ułatwia realizację programu; korelacja ze Szkolnym Programem Profilaktyki; ważna tematyka (dobry odbiór przez uczniów, nauczycieli i rodziców). Negatywne strony programu: słabe oprzyrządowanie; mało czasu na realizację.

 10. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”- Dodatkowe inicjatywy na poziomie powiatowym W Grójcu sekcja OZ i PZ we współpracy z koordynatorami szkolnymi zorganizowała konkurs na hasło promujące program; w Grodzisku Maz. Sekcja OZ i PZ we współpracy z koordynatorami szkolnymi zorganizowała konkurs plastyczny pt.: „Zapal się do niepalenia”; w PSSE Legionowo nawiązano współpracę z Wydziałem Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w ramach czego wyprodukowano poradniki do programów tytoniowych, ponadto zorganizowano konkurs plastyczny a zwycięskie prace wykorzystano do stworzenia plakatów oraz ulotek; w Lipsku Sekcja OZ i PZ we współpracy z koordynatorami szkolnymi zorganizowała „Szkolny Tydzień Zdrowia”; w Sokołowie Podlaskim Sekcja OZ i PZ we współpracy z pielęgniarką szkolną oraz szkolnym koordynatorem zorganizowała konkurs na projekt plakatu;

 11. Podsumowanie II edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”- Sprawozdawczość Termin sprawozdania: Do 5 lipca 2013 r. Druki sprawozdawcze: Informacja z realizacji programu oraz kwestionariusz ankiety dla powiatowego koordynatora programu. (GIS opracowuje nowe druki sprawozdawcze)

 12. „Znajdź właściwe rozwiązanie” Dziękuję za uwagę