zasoby dsp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasoby DSP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasoby DSP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Zasoby DSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

NS1000. Zasoby DSP. Spis. 1.1 Przegląd 1.2 Pojemność zasobów DSP 1.3 Wykorzystanie zasobów DSP 1.4 Wykorzystanie zasobów DSP - Podsumowanie 2.1 Doradca zasobów DSP - Advisor 2.2 Rezerwacja zasobów DSP 2.3 Zastosowanie Wykresu DSP. 1.1 Przegląd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zasoby DSP' - hayley-reeves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Spis
 • 1.1 Przegląd1.2 Pojemność zasobów DSP1.3 Wykorzystanie zasobów DSP1.4 Wykorzystanie zasobów DSP - Podsumowanie2.1 Doradca zasobów DSP - Advisor2.2 Rezerwacja zasobów DSP2.3 Zastosowanie Wykresu DSP
1 1 przegl d
1.1Przegląd
 • Aby cyfrowo przetwarzać rozmowy telefoniczne, PBX musi używać pewną liczbę zasobów DSP (Digital Signal Processing).
 • Zasoby DSP są dostarczane przez karty DSP zainstalowane w centralce.
 • Ponieważ zasoby DSP są ograniczone, nie możliwe jest wykonywanie dalszych operacji (np. rozmowy telefoniczne, itp.), gdy wszystkie zasoby są w użyciu.
 • Następujące podstawowe operacje wymagają zasobów DSP.
 • IP extension call (To Trunk)
 • IP trunk call (To Ext)
  • Calls via IP-CS (Does not support P2P)
 • Conferencing
 • Accessing the Unified Messaging system (including recording calls)
 • OGM playback
 • Echo canceller (for trunk-to-trunk analogue calls)
 • Uwaga.
 • Dla połączeń IP Ext/Trunk, wymagane zasoby DSP zależą od wykorzystanego kodeka (kompresji) (G.711 lub G.729).
 • Im wyższy stopień kompresji (G.729), tym więcej zasobów DSP jest wymagane (ale mniej pasma - bandwidth)
 • Im mniejsza kompresja (G711), tym mniej zasobów DSP jest wymagane (ale wiecej pasma - bandwidth)
 • Połączenia P2P (w ramach tej samej grupy P2P) mogą być uznane za nie korzystające z zasobów DSP.
 • Zasoby DSP nie są „współdzielone" między systemami Master / Slave - Oblicz Zasoby dla każdego PBX indywidualnie.
1 2 pojemno zasob w dsp
1.2 Pojemność zasobów DSP
 • Każda opcjonalna karta DSP udostępnia szereg zasobów, które mogą być wykorzystane do przetwarzania VOIP, kiedy system tego wymaga.
 • (NS1000 wymaga zainstalowania co najmniej 1 karty DSP aby działać)
 • (Do 2 kart DSP mogą być zainstalowane w każdym NS1000, dlatego maksymalna liczba zasobów DSP dostępnych na system wynosi 508)

Oprócz wspomnianych wyżej ‘Wolnych' Zasobów, 2 Zasoby są zawsze zarezerwowane dla Tonów UM (nie programowalne)

1 3 wykorzystanie zasob w dsp
1.3Wykorzystanie zasobów DSP
 • Wymagane Zasoby DSP są kalkulowane używając poniższych wartości:

*1 Nie zawiera kosztu DSP IP-PT/Trunk korzystających z usługi UM.

*2 Two-Way recording wymaga również Conference Trunk

slide6

1.3Wykorzystanie zasobów DSP

 • Telefony IP – “P2P”

Call Setup Only

P2P Communication

 • DSP nie jest używany na żadnym etapie połączeń P2P - Funkcja DSP jest przejmowana przez telefony same w sobie, po połączeniu.
 • Jeśli wybrana metoda kompresji telefonów jest inna, telefony negocjują najniższy kodek z poniższych dwóch: (G729> G711> G722)
 • Dotyczy to zarówno telefonów SIP i IP-PT - nie ma znaczenia
slide7

1.3Wykorzystanie zasobów DSP

 • IP-Trunk to IP-Extension

DSP Cost

2.2

DSP Cost

1

NS1000

IP-Trunk

G.729

G.711

IP-PT

Z poprzedniej tabeli zasobów, możemy obliczyć Zasoby DSP wymagane dla powyższego scenariusza rozmowy:2.2 + 1 = 3,2 Zasobów DSP jest wymagane

slide8

1.3Wykorzystanie zasobów DSP

 • Unified Messaging Access (MSG Playback)

DSP Cost

1

DSP Cost

1.3

G.711

IP-PT

UM

Nagrywanie lub odtwarzanie wiadomości z UM wymaga zasobów DSP. W tym przykładzie wymagane są następujące zasoby DSP:

1.3 + 1 = 2,3 Zasobów DSP jest wymagane

Unified Messaging Access (2-Way Rec)

DSP Cost

1 + 0.5

IP-PT

DSP Cost

2.3

G.711

TBC

UM

2-Way Recording wymaga dodatkowych zasobów DSP i Conference Trunk.W tym scenariuszu wymagane są następujące zasoby DSP:2,3 + 1,5 = 3,8 Zasobów DSP jest wymagane

IP-PT

slide9

1.3Wykorzystanie zasobów DSP

 • Conferencing (Przykład – 6 osobowa konferencja).

DSP Cost

4.4 (2.2X2)

DSP Cost

1

NS1000

DSP Cost

3 (6X0.5)

IP-Trunk

IP-Trunk

G.729 (x2)

G.711

IP-PT

Conferencing

DSP Cost

4.4 (2.2X2)

DSP Cost

1

TBC

Must assign 1 DSP cost for analogue Conferencing.

SLT

G.729 (x2)

Konferencja wymaga dodatkowych zasobów do obsługi wielu kanałów głosowych.

Ponadto w standardzie dwustronnych rozmów, linie analogowe nie wymagają żadnych zasobów DSP, ale w konferencji – już tak.

Dodatkowo, IP Trunki w konferencji wymagają dodatkowych zasobów DSP.

W tym przykładzie liczba wymaganych zasobów to 4,4 + 4,4 + 3 + 1 + 1 = 13,8.

1 4 wykorzystanie zasob w dsp podsumowanie
1.4 Wykorzystanie zasobów DSP - Podsumowanie
 • Podsumowanie zasobów DSP
 • Dokładny dobór DSP jest możliwy tylko, gdy znane jest maximum jednoczesnych scenariuszy, które będą wymagane przez system
 • W większości przypadków, telefony IP używane w biurze będą używać G722 na dla połączeń EXT-to-EXT i G711 dla połączeń ISDN, tak więc DSP są ledwie używane.
 • Zazwyczaj tylko zdalne telefony IP będą korzystać z trybb G729. (Low Bandwidth)
 • Dostawcy SIP trunk mogą używać G711 lub G729 - dostępne przepustowości w Internecie / usługi szerokopasmow, będą dyktować czy G711 lub G729 jest używany.
 • Użyj narzędzia Zasobów DSP NS1000 i Wykresu Użycia, aby wybrać odpowiednią, wymaganą kartę DSP.
2 1 doradca zasob w dsp advisor
2.1 Doradca zasobów DSP - Advisor
 • Doradca Zasobów DSP
 • WebMC udostępnia narzędzie służące do obliczania liczby zasobów wymaganych dla danych scenariuszy. Instalator dostarcza informacji takich jak wymagana liczba portów / zasobów
 • (np. 16 portów numerów wewnt. przy użyciu kodeka G.729) oraz przewidywanego obciążenia (np. 50% zajęty), a nastepnie Doradca Zasobów DSP oblicza liczbę zasobów DSP, które muszą spełniać te warunki.
 • Przykład: Call Centre
 • W call center, wymagana liczby trunków oraz numerów wewnętrznych jest zazwyczaj wysoka. Ponadto, ponieważ pracownicy stale odbierają połączenia, obciążenie systemu będzie wysokie.
 • Dodatkowo, połączenia są często rejestrowane w call center w celu zapewnienia monitorowania odpowiedniej jakości.
slide13

2.1 Doradca zasobów DSP - Advisor

 • Przykład: Call Centre (c.d..)
 • Doradca zasobów DSP WebMC może być użyty, aby wybrać odpowiednią kombinacje DSP

‘SETTINGS’ -> PBX Configuration -> 1. Configuration -> 5. DSP Resources -> 1. Setting

Select DSP Resource Advisor

slide14

2.1 Doradca zasobów DSP - Advisor

 • Przykład: Call Centre (c.d..)
 • Wprowadźszczegóły scenariusza;

Select the desired DSP combination to give you enough DSP Resource.

Check there is sufficient ‘Free’ Resource

W tym przykładzie, możemy zauważyć że zarówno DSP-L (252) i DSP-S (63) będą wymagane.

(315 Dostępnych Zasobów)

slide15

2.1 Doradca zasobów DSP - Advisor

 • Przykład: Call Centre (c.d..)
 • Możliwe jest również zatwierdzenie schematu niezbędnych rezerwacji DSP z tego scenariusza:

Recommended Resource Reservation can be applied to the system

Click ‘Apply’

2 2 rezerwacja zasob w dsp
2.2 Rezerwacja zasobów DSP
 • Konkretne zasoby mogą być zastrzeżone w celu zagwarantowania minimalnego poziomu usług.
 • Zasoby zarezerwowane dla danej usługi (np. konferencji) nie mogą być używane do innych usług
 • (np., Unified Messaging). Możliwe, że będziesz chciał zarezerować zaosoby dla OGM (Outgoing Message), aby zagwarantować że, nagrane wiadomości mogą być odtwarzane dla połączeń przychodzących.
 • Zasoby mogą być zarezerwowane dla następujących rodzajów usług:
 • VoIP (G.711)
 • Conference trunk
 • Unified Messaging
 • Two-way Recording
 • OGM

Example

Uwaga: Ton UM (wymagany dla 2-way recording) jest automatycznie zarezerwowany (nie można zmienić)

slide17

2.2 Rezerwacja zasobów DSP

 • Ekran DSP Resource Reservation

‘SETTINGS’ -> PBX Configuration -> 1. Configuration -> 5. DSP Resources -> 1. Setting

Available DSP Resource

DSP Resource Reservation + ‘Free’ Resource

Select the time to apply the desired reservation

Click OK

2 3 zastosowanie wykresu dsp
2.3Zastosowanie Wykresu DSP
 • Wykres wykorzystania DSP (DPS usage graph)
 • PBX rejestruje maksymalne wykorzystanie DSP na godzinę dla każdej z następujących funkcji / usług.
 • VoIP (IP trunk, IP extension and IP-CS usage)
 • Conference
 • Unified Messaging
 • OGM
 • Two-way recording
 • Te dane są wyświetlane przez WebMC i pokazują trendy w wykorzystaniu DSP w czasie, jak również liczbę porzuconych połączeń / operacji ze względu na brak zasobów. (Do 30 dni użytkowania jest zarejestrowane). Wykres pozwala na potwierdzenie, że dostępna jest wystarczająca liczba zasobów, lub czy wymagana jest większa liczba DSP

‘SETTINGS’ -> PBX Configuration -> 1. Configuration -> 5. DSP Resources -> 2. Usage

EXAMPLE ONLY!

Time Frame