Island - PowerPoint PPT Presentation

hayley-hill
island n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Island PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Island
94 Views
Download Presentation

Island

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Island Barevný ostrov severu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Pavel Žižka.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Island • Co se vám vybaví, když se řekne Island? 1. 2.

 3. Přečtěte si článek a odpovězte na otázky v pracovním listu. • http://www.novinky.cz/cestovani/204383-island-je-drsny-ale-jedinecny.html

 4. Zhlédněte video a odpovězte na otázky v pracovním listu. • http://www.youtube.com/watch?v=mn3vwBsAJEo

 5. Island • Pokuste se, podle toho, co o Islandu již víte, popsat jeho přírodní podmínky. • Pokuste se, podle toho, co o Islandu již víte, popsat rozmístění obyvatelstva na ostrově. 3.

 6. Island • Klima Islandu je velmi chladné a ovlivněné stacionární islandskou tlakovou výší. Na Islandu se nachází biota tunder i místa bez vegetace. Příroda je zde velmi zachovalá. • Island je nejřídčeji obydlenou zemí Evropy. Lidé žijí většinou pouze při pobřeží, a to nejvíce (2/3 obyvatel státu) na jihozápadě. 4.

 7. Island • Na Islandu se často setkáváme s vulkanickými jevy (sopky, gejzíry, horké prameny). Proč? • Protože Islandem prochází středomořský rift, který od sebe odděluje Euroasijskou a Severoamerickou tektonickou desku. Ty se od sebe oddělují. • Může člověk tyto jevy nějak využívat? • lázeňství • vyhřívání (i chodníků) • vytápění domů či skleníků (pěstování banánů) • … 6. 5.

 8. Island • Patří Island mezi rozvinuté, nebo rozvojové státy? • Které odvětví ekonomiky se může nejvíce podílet na tvorbě HDP Islandu? 7.

 9. Island • Island patří mezi rozvinuté země, ovšem byl velmi citelně zasažen ekonomickou krizí v roce 2008, během níž stát prohlásil, že stojí krok před bankrotem. • Na HDP se nejvíce podílí rybolov a s ním spojený průmysl.

 10. Island • Jak se mohou lidé na Island a po Islandu dopravovat? 8.

 11. Island • Pro Island je důležitá letecká a námořní doprava (včetně kabotážní). • Silniční doprava má zvláštní postavení. Po obvodu ostrova vede zpevněná silnice, do drsného vnitrozemí vedou většinou nezpevněné cesty a je sem povolen vjezd pouze vozům s pohonem 4x4 či tzv. terénním autobusům. 9.

 12. Pomocí mapy vyplňte poslední část pracovního listu.

 13. Otázka k zamyšlení na závěr • Patří Island do Evropy? Ze kterých hledisek ano a ze kterých ne?

 14. Zdroje obrázků • AKIGKA. Wikimedia commons [online]. 2006 [cit. 2010-08-28]. File:Iceland_sat_cleaned.png. Dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceland_sat_cleaned.png>. • BJARMASON, Ævar Arnfjörð. Wikimedia commons [online]. 2004 [cit. 2010-08-28]. File:Iceland_satellite.jpg. Dostupné pod licencí public domain z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceland_satellite.jpg>. • SHAFFT, Stefan. Wikimedia commons [online]. 2006 [cit. 2010-08-28]. File:Grassodenhäuser.jpg. Dostupné pod licencí public domain z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grassodenhäuser.jpg>. • JUTA. Wikimedia commons [online]. 2006 [cit. 2010-08-28]. File:Hindisvik-Iceland-20030601-2.jpg. Dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hindisvik-Iceland-20030601-2.jpg>. • SVART. Wikimedia commons [online]. 2005 [cit. 2010-08-28]. File:Iceland_Mid-Atlantic_Ridge_Fig16.gif. Dostupné pod licencí public domain z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceland_Mid-Atlantic_Ridge_Fig16.gif>. • MCLASSUS, Roger. Wikimedia commons [online]. 2005 [cit. 2010-08-28]. File:1972_Iceland_Namaskard_tent.jpg. Dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1972_Iceland_Namaskard_tent.jpg>. • KRAPF, Hansueli. Wikimedia commons [online]. 2006 [cit. 2010-08-28]. File:Vestmannaeyjar020.JPG. Dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestmannaeyjar020.JPG>. • MCLASSUS, Roger. Wikimedia commons [online]. 2005 [cit. 2010-08-28]. File:Iceland_car_stuck_in_river_1972.jpg. Dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceland_car_stuck_in_river_1972.jpg>. • JUTA. Wikimedia commons [online]. 2006 [cit. 2010-08-28]. File:Icelandic-Road-Sign.JPG. Dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icelandic-Road-Sign.JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Pavel Žižka.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.