Download
tapahtumien markkinointi ja viestint kirjastossa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tapahtumien markkinointi ja viestintä kirjastossa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tapahtumien markkinointi ja viestintä kirjastossa

Tapahtumien markkinointi ja viestintä kirjastossa

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Tapahtumien markkinointi ja viestintä kirjastossa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tapahtumien markkinointi ja viestintä kirjastossa -

 2. Markkinoinnin tulee olla

 3. Markkinoinnin perustehtävät • luo tapahtumia, joita asiakkaat haluavat • tuo tapahtumat asiakkaiden tietoon ja saavutettaviksi • luo kysyntää ja synnyttää asiakassuhteita • ylläpitää asiakassuhteita

 4. Markkinoinnin teesejä • asiakaslähtöistä ja segmentoitua • pitkäjänteistä ja kestävää • määritellyt tavoitteet • johdonmukaista ja linjassa kirjaston tavoitteiden kanssa • ohjaa toimintaa kirjastotoiminnan tavoitteiden kautta

 5. Markkinoinnin prosessi

 6. Markkinointi verkossa • pirstaloitunut toimintakenttä • avaintekijöitä löydettävyys ja näkyvyys • ilmiökulttuuri, kiehtovuus • pitkä häntä • relevanttius

 7. Verkkokampanjoinnin lähtökohdat • määritä tavoitteet • määritä kohderyhmä • määritä välineet • seuraa toteutuvatko tavoitteet

 8. Verkkomainonnan keinoja • Bannerimainonta • Hakukonemainonta • Verkkohakemistot • Interaktiivinen markkinointi: pelit, virtuaalimaailmat • Blogit • Kampanjasivusto • Videot (YouTube, upotettuina omille sivuille), Internet TV • Viraali • Verkkoyhteisöt (Facebook, Twitter, Flickr)

 9. Sosiaalinen media • Sosiaalinen media muuttaa perinteisiä palveluja • Tarvitaan sosiaalisen median viestintästrategia, jossa tapahtumaviestintä oma osionsa • Strategiaa on mietittävä osana koko organisaation toimintastrategiaa • Strategiassa sovitaan, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan ja ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kollegoiden kanssa • Strategia on jatkuva prosessi

 10. Tapahtumaviestinnän tiloja somessa… • Sisällönluonti- ja julkaisutyökalut : • Blogit: vuoropuhelua lukijan kanssa, linkittymistä, henkilökohtaista • Twitter, Qaiku: <160 merkin viestejä, käyttö esim. kännykällä http://twitter.com/Entresselibrary • Podcastit: Ääni- ja videotiedostoja, jotka jaetaan verkon toisto-ohjelmien kautta

 11. … viestintätiloja somessa • Sisällönjakamispalvelut: • Delicious, Digg.com, Diigo • http://delicious.com/search?p=aalto+kirjastot&chk=&fr=del_icio_us&lc=1&atags=&rtags=&context=all%7C%7C • Kirjanmerkkivirtaa, asiasanoituksia linkkeihin • Auttaa verkottoitumaan • Suosittelukulttuuri – auttaa löytämään relevanttia aineistoa

 12. … lisää sometiloja • Yhteisöpalvelut: • Julkinen / osittain julkinen käyttäjäprofiili • Listattu ystäväjoukko, verkostot • Omien ja muiden yhteyksien selaus • Facebook, IRC-galleria, LinkedIn, Ning • http://www.facebook.com/pages/Pori-Finland/Porin-kaupunginkirjasto-Satakunnan-maakuntakirjasto/80765967624?ref=ts&v=wall

 13. … sometiloja • Virtuaalimaailmat: • Second Life, MySpace, Habbo Hotel • http://world.secondlife.com/place/858cd6c6-d27b-6d13-a059-99d7946393b0

 14. … ja vielä somea • Kuvien jakaminen: • Flickrhttp://www.flickr.com/photos/bla_blaa1404/ • Videoiden jakaminen: • YouTube http://www.youtube.com/watch?v=g4q88Q_38Ig

 15. Viestintä – asialista:5 tärkeää kysymystä • kuka viestii • kenelle viestitään • mitä viestitään • milloin viestitään • viestinnän välineet ja kanavat

 16. Hyvä viesti on • sisällöltään ja kielellisesti mietitty • kaikki oleellinen tieto selkeästi esitettynä • pituus korkeintaan yksi A4, mieluummin lyhyempi • ei liitteitä, kuvat pakattuina liitetiedostoina • tieto henkilöistä, jotka voivat antaa lisätietoja • tarpeelliset yhteystiedot lähettäjän verkkosivuille, sähköpostiosoite

 17. Viestinnän kanavat • henkilökohtaiset kontaktit • sähköpostiviestintä • verkkosivut • sosiaalinen media • printtimedia • sähköinen media • mobiili

 18. … kanavat • kunnan tai kirjaston omat tiedotuslehdet • muut mahdolliset kunnalliset kanavat • esitteet, mainokset, julisteet jne. graafinen aineisto • ilmoitustaulut

 19. Viestintä vaihe vaiheelta • Kaiken aikaa jatkuva prosessi • Läpäisee koko kirjaston palvelutuotannon • Muotoutuu joustavasti • Suunnitteluvaiheessa mietitään viestinnän tavoitteet ja kokonaisuus • Seuraavaksi mietitään tavat viestiä, kanavat ja käytännön toteutus

 20. … vaihe vaiheelta • Kartoitetaan resurssit • Oma graafinen ilme ja logo • Median kiinnostuksen herättäminen

 21. Viestintä tapahtuman suunnitteluvaiheessa • laadi kokonaissuunnitelma • määrittele tavoitteet • valitse keinot ja välineet • suunnittele tehtävänjako ja vastuut • aikatauluta • resurssien määrittely • graafisen ilmeen suunnittelu

 22. Viestintä tapahtuman kestäessä • tiedota välitavoitteista ja vielä tulevista tapahtumista • kutsu median edustajat osallistumaan • järjestä tilaisuus henkilöhaastatteluihin • huolehti verkkosivujen päivityksistä • levitä tietoa mahdollisimman tehokkaasti sosiaalisessa mediassa • varmista, että lisätietojen antajat ovat tavoitettavissa • dokumentoi tapahtumat ainakin kirjaston arkistoon

 23. Tekijänoikeuksia valvovat organisaatiot • Sanasto: http://www.sanasto.fi/etusivu.asp • Tuotos: http://octante01.epte.fi/typo3/ • Teosto: http://www.teosto.fi/fi/index_fi.html • Gramex: http://www.gramex.fi/ • Kopiosto: http://www.kopiosto.fi/ • Kuvasto: http://www.kuvastory.fi/

 24. Turvallisuuskulttuuri • Turvallisuus on tilanteiden hallintaa. • Turvallisuus on henkilöstö-, tila – ja tietoturvallisuutta, • Toiminnan varmistamista, työturvallisuuden ja pelastustoiminnan hallintaa sekä • Kriisienhallintaa ja kriisiviestintää