Filozofski fakultet u Puli Odsjek za kroatistiku - PowerPoint PPT Presentation

filozofski fakultet u puli odsjek za kroatistiku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filozofski fakultet u Puli Odsjek za kroatistiku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filozofski fakultet u Puli Odsjek za kroatistiku

play fullscreen
1 / 6
Filozofski fakultet u Puli Odsjek za kroatistiku
106 Views
Download Presentation
hayden-cooper
Download Presentation

Filozofski fakultet u Puli Odsjek za kroatistiku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Filozofski fakultet u PuliOdsjek za kroatistiku Razredbeni postupak 2005.

  2. Razredbeni postupakI. rok Prijave: od 4. do 8. srpnja 2005. Razredbeni ispit: 11. srpnja 2005. - pismeni dio u 9.00 h - usmeni dio u 13.00 h Rezultati: 12. srpnja 2005. u 10.00 h Upisi: od 18. do 22. srpnja 2005. Informacije o razredbenome postupku: Studentska služba Fakulteta Tel.: 052/377-514 BROJ MJESTA ZA UPIS NA STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Jednopredmetni: 13 + 3 (uz plaćanje) Dvopredmetni: 8 + 3 (uz plaćanje) (Kvote se zbog dvopredmetnosti realno udvostručuju.) 

  3. Vrednovanje srednjoškolskoga uspjeha • Opći uspjeh tijekom četverogodišnjega školovanja – maksimalno 20 bodova • Matura – 10 bodova (bodovi se dobiju udvostručavanjem ocjene) • Maksimalan broj bodova iz sljedećih predmeta (tijekom svih četiriju godina školovanja): hrvatski jezik - 20 povijest - 20 I. strani jezik - 20 II. strani jezik - 20 latinski ili grčki jezik - 10 likovna umjetnost - 20 filozofija - 5 psihologija ili sociologija – 5 • Maksimalan broj bodova: 150

  4. Razredbeni ispit PISMENI DIO • test od 10 pitanja polaže se za svaku prijavljenu studijsku grupu • vrijeme pisanja testa: 30 minuta • maksimalan broj bodova: 150 USMENI DIO • maksimalan broj bodova: 150 UKUPNO • pismeni i usmeni dio: 300 bodova • vrednovanje posebnih uspjeha: 10 bodova • maksimalan broj bodova tijekom razredbenoga postupka: 460

  5. Razredbeni prag Na pismenome i usmenome dijelu razredbenoga ispita potrebno je ostvariti 50% bodova.

  6. Literatura za razredbeni ispit S. Težak, S. Babić: Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, 2000. S. Babić, B. Finka, M. Moguš: Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 1994. ili novija izdanja. M. Solar: Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1994. ili novija izdanja. Čitanke iz hrvatske književnosti za I., II., III. i IV. razred gimnazije. Udžbenici iz jezika za I., II., III. i IV. razred gimnazije.