Gemotiveerd actief - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemotiveerd actief PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemotiveerd actief

play fullscreen
1 / 1
Gemotiveerd actief
118 Views
Download Presentation
havily
Download Presentation

Gemotiveerd actief

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ondersteunen Betrekken Ga doelgericht bewegen Gebruik persoon als voorbeeld Zorg voor uitdaging Gemotiveerd actief Mogelijke interventies Coachen Ondersteunen Motiveren Stel nieuwe, haalbare doelen Introduceer buddysysteem Sportkeuze test Ongemotiveerd actief Mogelijke interventies U I T K O M S T Sturen Structureren Begeleiden Breng keuze in aanbod aan Verstrek spec. informatie Monitor beweeggedrag Gemotiveerd niet-actief Mogelijke interventies Structureren Controleren Confronteren Ondersteunen Sturen Verstrek alg. informatie Breng risico’s in kaart Aankaarten goodpractice Ongemotiveerde niet- actief Mogelijke interventies