Arama kurallar
Download
1 / 10

Arama Kurallar? - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Arama Kuralları. Türkçe‘ye özgü karakterler (ğ, ş, ç, ı, İ, ö, ü) yerine, bunlara en yakın harf karakterleri (g, s, c, i, I, o, u) kullanılmalıdır. Taramada büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur. Yani DNA kelimesi, “ DNA ” , “ dna ” , “ Dna ” , “ dNa ” ş eklinde de yazılarak taranabilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arama Kurallar?' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arama kurallar
Arama Kuralları

 • Türkçe‘ye özgü karakterler (ğ, ş, ç, ı, İ, ö, ü) yerine, bunlara en yakın harf karakterleri (g, s, c, i, I, o, u) kullanılmalıdır.

 • Taramada büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur. Yani DNA kelimesi, “DNA”, “dna”, “Dna”, “dNa”şeklinde de yazılarak taranabilir.

 • Kelime ve kelime gruplarının çeşitli varyasyonlarını kullanmak için “wildcards” (belirsiz karakter, belirsiz harf) fonksiyonu kullanılabilir.Boole tarama le leri
Boole Tarama İşleçleri

• AND (ve) Fonksiyonu: Taranacak kelimeler arasına AND (ve)yazılarak her iki kelimeyi beraber ihtiva eden materyaller bulunabilir. Taranacak iki kelime arasında bırakılan bir boşluk ta aynı anlama gelir.

• OR (veya) Fonksiyonu: Kelimeler arasına OR (veya) yazılarak anahtar kelimelerden birinin yâda her ikisinin geçtiği kaynaklar bulunur.

Örnek

Bromination AND dibromobenzobarrelene (=Bromination

dibromobenzobarrelene) (Bu kelimelerin her ikisinin de geçtiği kaynakları gösterir).

Bromination OR dibromobenzobarrelene (Anahtar kelimelerden herhangi birinin ya da her ikisinin geçtiği kaynakları gösterir).


Boole le leri
Boole İşleçleri

• Tırnak (“ “) Fonksiyonu: Taranan kelimeler tırnak (“ “) içine yazılarak exact phrase (tam ibare ya da deyim) taraması yapılabilir.

Bu işlevin AND fonksiyonu ile yapılan taramadan şöyle bir farkı vardır. AND ile yapılan taramada kelimelerin yazıldığı sırada bulunması veya ardı ardına yer alması gerekmez. Taranan kelimelerin ilgili dokümanın herhangi bir yerinde olması yeterlidir. Oysa tırnak içinde yapılan bir taramada, taranan kelime grubunun yazıldığı biçimde bilgi kaynağında olması gerekir.

• NOT (Hariç) Fonksiyonu: Web of Science’ta taramayapılırken, taramada hariç tutulacak kelimeler NOT ile elimine edilir.

Örnek: Carbon NOT monoxide (Monoxide kelimesinin geçmediği, carbon terimini ihtiva eden kaynaklar bulunur).


Boole le leri1
Boole İşleçleri


Tarama le leri
Tarama İşleçleri

 • SAME (Aynı) Fonksiyonu: Same fonksiyonu aynı birim içindeki ilgili kelime gruplarını tarar.

 • Mesela carbon AND monoxide diye tarama yapılınca,aynı makalenin özet kısmında carbon, anahtar kelimeler veya makale başlığında monoxide geçiyorsa, bu kaynak tarama sonuçlarında listelenir.

 • Eğer carbon SAME monoxide diye tarama yapılırsa her iki kelime aynı birimde ise (örneğin başlıkta (TITLE), veya özette (ABSTRACT, SYNOPSIS, SUMMARY) veya anahtar kelimelerde


Tarama le leri1
Tarama İşleçleri

 • Parantez ( ) Fonksiyonu: Bir kelime yada kelime grubunu diğer bir kelime grubu ile kombinasyonunu sağlamak için kullanılan bir araçtır.


Tarama le leri2
Tarama İşleçleri

 • Eşanlamlılar veya Farklı Yazım Stilleri:

 • Eş anlamlı olabilecek kelimeler, bunların alabilecekleri muhtemel ekler, kelimelerin bitişik ya da ayrık yazılabilmeleri vb durumlar asteriks ve OR operatörleri ile kolaylıkla taranabilir.

 • Örnek: honey bee* OR honeybee* OR apis mellif*


Tarama le leri3
Tarama İşleçleri

 • Noktalama İşareti Taşıyan Terimleri Tarama: Her ne kadar tarama sonuçlarında gösterilseler de, noktalama işaretleri bazen WOS’ta boşluk olarak bazen de bitişik olarak değerlendirilir. Bu durumda alternatif olarak hem noktalama işaretini taşıyan hem de taşımayan anahtar kelime ile tarama yapmada fayda vardır

 • Örneğin X-Ray kelimesini taramak için

  xray OR x ray OR x-ray


Tarama le leri4
Tarama İşleçleri

 • Eski Yunan Harflerini İçeren Terimleri Tarama: Taramalarda Yunan harflerinin İngilizce okunuşları kullanılır.

  • Örnek:

  • β-carotene kelimesi,

   • beta carotene yazılarak,

  • α,ω-bis(1,1-dimethylheptyl) kelime grubu taranırken

   • alpha omega bis 1 1 dimethylheptyl

    anahtar kelimesi girilir.