over democratie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Over democratie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Over democratie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Over democratie - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Over democratie. vierde college voor de inleidende UNA cursus governance, te geven in september 2007 door roel in ‘t veld e-mail: roel.int.veld@rmno.nl. Democratie-fenomenen. via de markt - klantenmacht - Brent Spar - genetische modificatie in arbeidsorganisaties

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Over democratie' - havard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
over democratie
Over democratie
 • vierde college voor de inleidende UNA cursus governance, te geven in september 2007

door roel in ‘t veld

e-mail: roel.int.veld@rmno.nl

democratie fenomenen
Democratie-fenomenen
 • via de markt

- klantenmacht

- Brent Spar

- genetische modificatie

 • in arbeidsorganisaties

- ondernemingsraden etc.

 • in verenigingen

- met name single-issue of ook wel single-value- organisaties

 • in organen van de staat
arrangementen
Arrangementen

gedwongen

bedrijfstakpensioenfonds

maffia

staat

sociale verzekeringen

beroepsvereniging

altruïstisch

egocentrisch

woningbouwcorporatie

coöperatie

collecte

vrijwillig

markt

eeuwige vraagstukken
Eeuwige vraagstukken
 • optimale representatie
 • optimale besluitvorming
 • verhoudingen tussen uiteenlopende vormen van democratie
 • verhoudingen tussen democratische en andere maatschappelijke arrangementen
wezen van democratie
Wezen van democratie
 • Mensen zijn soeverein, dus pas na de dood van god
 • Mensen zijn vrij en min of meer gelijk
 • Waar is de broederschap gebleven?
statelijke democratie
Statelijke democratie
 • Staat is agentschap met geweldsmonopolie
 • Democratie vormt de wil van de staat
 • Immense populariteit
 • Representatie en meerderheidsregel kernelementen
 • Mijn betoog: representatie in crisis, dus andere vormgeving democratie nodig
eisen te stellen aan besluitvorming
Eisen te stellen aan besluitvorming
 • Kiezers vrij en gelijk
 • Alternatieven gelijk behandeld
 • Geen dictatuur

Allemaal om te bevorderen dat demos ook daadwerkelijk regeert

individuele rationaliteit
individuele rationaliteit
 • P betekent voorkeur: aPb betekent a verdient voorkeur boven b
 • Paargewijze consistentie: als aPb,dan niet bPa
 • Transitiviteit: als aPb en bPc, dan aPc
meerderheidsregel
meerderheidsregel
 • Als N (aPb) > N (bPa), dan aPb
 • voldoet aan gelijkheidsbeginsel
 • hoe zit het met vrijheid? Je mag drie alternatieven op iedere mogelijke wijze ordenen:
 • abc,acb,bac,bca,cab,cba
gebreken meerderheidsregel 1
Gebreken meerderheidsregel 1
 • Probleem van de gepassioneerde minderheden: N (aPb) > N (bPPa)
 • Ordinale ipv cardinale score: onrechtvaardig
 • Oplossingen:
  • Nieuwe oplossing zoeken
  • Zwichten
  • Stemmenruil
stemmenruil 1
Stemmenruil 1
 • Twee issues met ieder twee alternatieven a-b en c-d en ieder een gepassioneerde minderheid:

N(aPb) > N(bPPa) en N(cPd)>N(dPPc)

 • Bij gescheiden stemmingen winnen a en c
stemmenruil 2
Stemmenruil 2
 • Bij stemmenruil zijn gecombineerde voorkeuren aan de orde:
 • Fractie 1 2 3 4
 • Invloed in % 35 25 25 15

voorkeuren aPb aPb bPPa bPPa

cPd dPPc cPd dPPc

gecom

bineerde ac ad bc bd

voorkeur ad-bc bd bd ad-bc

bd ad ac ac

bc ad

stemmenruil 3
Stemmenruil 3
 • Uitkomst van onderhandelingen kan iedere combinatie zijn; waarom?
 • Twee paradoxen ingebouwd:
 • ac>ad>bd>ac
 • ac>bc>bd>ac
gebreken meerderheidsregel 2
Gebreken meerderheidsregel 2
 • Voorkeurspatroon:
  • 1. aPbPc
  • 2. bPaPc
  • 3. cPaPb

gaat nog wel, a wint beide paargewijze stemmingen en is dus winnaar, maar nu de volgende:

  • 1. aPbPc
  • 2. bPcPa
  • 3. cPaPb,

dan aPb, bPc maar ook cPa

PARADOX van ARROW: er is geen winnaar,circulaire meerderheden

betekenis paradox
Betekenis paradox
 • Er is geen besluitvormingsprocedure die in alle gevallen een groepsrangorde met een of meer winnaars tot stand brengt
 • Kans op paradox wordt groter naarmate aantal issues stijgt
verborgen paradox
Verborgen paradox
 • Waarom staat paradox nooit in de krant?
 • We passen meerderheidsregel niet correct toe; voorbeeld:

Er zijn 3 alternatieven, status quo, voorstel

regering en amendement, dan eerst stemming

over amendement, dus alternatieven niet

gelijkwaardig behandeld

consequenties gebreken
Consequenties gebreken
 • Zie af van substantieel begrip groepsrationaliteit: de samenleving lijkt niet op een mens
 • Ontwikkel daarom een democratiebegrip dat is gebaseerd op wantrouwen tegen iedere vorm van machtsuitoefening
checks and balances
Checks and balances
 • Twee grote democratietheorieen:
 • Meerderheid legitimeert macht

tegenover

 • Checks and balances altijd verkieslijk, want macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut

MONOCENTRISCH vs PLURICENTRISCH

madisonian democracy
Madisonian democracy
 • Elementen van pluricentriciteit:
  • Trias politica
  • Decentralisatie
  • Rechtsbescherming
  • Verzelfstandiging
  • Klassieke grondrechten

dat allemaal tegenover monocentrische majority rule democracy

algemene representatie
Algemene representatie
 • Mandaat: handel bestens
 • Periodiek
 • Argumenten pro:
  • de nobele representant
  • kosten besluitvorming beheersbaar
  • territoir en demos op elkaar betrokken
  • integrale afweging mogelijk
erosie argumenten pro
Erosie argumenten pro
 • Ict vernietigt unieke binding aan territoir en minimaliseert kosten van massabesluitvorming
 • Noblesse representant verbleekt door goed opleidingsniveau bevolking
 • Ontideologisering maakt integrale afweging illusoir
 • Mediapolitics laat representatie ontaarden
oplossingen een idee
Oplossingen: een idee
 • Schaf algemene representatie af
 • Creeer nieuwe checks and balances door regering en rekenkamer direct te kiezen
 • Maak beleidsontwikkeling interactief
 • Leg uitvoering in handen van regionale direkt gekozen autoriteiten: de onderwijsautoriteit, etc.
respect voor het verleden
Respect voor het verleden
 • Geen breuk forceren, maar erosie gaat wel door
 • Verkiezingen leveren volgens Castells geen duurzaam mandaat meer op, maar zijn slechts demonstratie van afkeer van de machthebber
experimenten nodig
Experimenten nodig
 • Maak een interactieve begroting
 • Introduceer invisible hands in collectieve besluitvorming
 • Onderzoek mogelijkheid van passie in verkiezingen van functionele autoriteiten
geen dogmatiek
Geen dogmatiek
 • Geloof mij niet, maar onder zoek in U zelf en rondom U de kracht of zwakte van mijn argumenten