specyficzne aspekty prowadzenia dzia alno ci biznesowej przez kobiety sierpie 2007
Download
Skip this Video
Download Presentation
Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007. Osobowość przedsiębiorczyni. Kobieta Wenus- bogini miłości / Rzym / -kobieta doskonała- rozporządzała boską władzą- zaślepiała miłością , zdobywała każdego i wszystko co zapragnęła

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007' - hateya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osobowo przedsi biorczyni
Osobowość przedsiębiorczyni

Kobieta Wenus- bogini miłości / Rzym / -kobieta doskonała- rozporządzała boską władzą- zaślepiała miłością , zdobywała każdego i wszystko co zapragnęła

Kobieta Wenus dziś- oznacza kobiecą władzę, sukces, piękno, wyjątkowość

osobowo przedsi biorczyni1
Osobowość przedsiębiorczyni
 • Pracujące kobiety są lepiej wykształcone jak pracujący mężczyźni

/ rok 2005-wykształcenie średnie i wyższe miało 68,5% kobiet i 49,3% mężczyzn /

 • Umiejętności interpersonalne- praca zespołowa, dobre komunikowanie się, negocjowanie typu wygrana – wygrana , spójność wewnętrzna
 • Umiejętności intrapersonalne- empatia, intuicja
wykszta cenie kobiet
Wykształcenie kobiet
 • W roku akademickim 2005/06 w województwie mazowieckim w 101 szkołach wyższych studiowało 371.429 studentów, z czego 56,9 % stanowiły kobiety.
 • Najwięcej, bo 51,4% studiowało zaocznie , 41,4% pobierało naukę na studiach dziennych i 4,9% studiowało w systemie wieczorowym.
 • Studentki , które studiowały w systemie zaocznym stanowiły 58,1% i systemie wieczorowym – 58,6%, a w systemie studiów dziennych stanowiły 54,7%[1].
 • [1] Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie , WWW.wup.mazowsze.pl
osobowo przedsi biorczyni2
Osobowość przedsiębiorczyni

KIEROWNIK: LIDER:

Wydaje polecenia i kontroluje Uzgadnia cele i pomaga w ich wyniki realizacji

Koncentruje się na trudnościach Koncentruje się na możliwościach

Stwarza niepokój Inspiruje entuzjazm

Mówi: JA - WY Mówi: MY

Krytykuje i wytyka błędy Pomaga rozwiązać problemy

Mówi: RUSZAJCIE Mówi: RYSZAMY

Roztrząsa błędy z przeszłości Rozwija wizję przyszłości

Uważa, że sam robi wszystko Osiąga wyniki przez

najlepiej działania zespołu

Kobiety zarządzają demokratycznie

problemy i trudne sytuacje specyficzne dla pracuj cych kobiet
Problemy i trudne sytuacje specyficzne dla pracujących kobiet
 • Szklany sufit- awans w zasięgu ręki ale…
 • Historia szklanego sufitu- 1986 rok , Hymowitz, Schellardt – przeszkody , które napotykają kobiety w drodze do funkcji kierowniczych
obecno kobiet na rynku pracy
Obecność kobiet na rynku pracy
 • Praca jako wartość dla kobiety
 • Praca jako wartość dla gospodarki państwa
 • Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy
 • Gospodarka oparta na wiedzy a konkurencyjności organizacji
przejawy nier wnego traktowania kobiet na rynku pracy
Przejawy nierównego traktowania kobiet na rynku pracy
 • pracodawcy preferują mężczyzn
 • kobiety zarabiają mniej
 • kobiety rzadziej korzystają ze szkoleń
 • kobiety rzadziej zajmują kierownicze stanowiska
 • społeczne uprzedzenia do kobiet- szefów
 • niższy ustawowy wiek emerytalny kobiet- niższe emerytury
udzia kobiet we w adzy
Udział kobiet we władzy
 • Mężczyźni bardziej deklarują potrzebę zrobienia kariery politycznej
 • Kobiece drogi do kariery politycznej są bardziej przypadkowe- robienie kariery „mimo woli”
 • Lęk przed sukcesem
 • Kariera polityczna kobiet a relacje z otoczeniem
czynniki powstawania szklanego sufitu
Czynniki powstawania szklanego sufitu
 • Psychologiczne: niska samoocena, na pewno się nie uda, obwinianie losu, mała samodzielność, brak pozytywnego myślenia /ćwiczenie pozytywne i negatywne cechy /
 • Stereotypowe przypisywanie kobiet do tradycyjnych ról
 • Stereotypowe opinie na temat kobiet
 • Relacje współpracy kobiet i mężczyzn
 • Przekonania o kobietach „szefach”
 • Brak solidarności kobiecej
 • Brak sieci kontaktów
osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie
 • męskie myślenie- zorientowane na cel /tunel męskiego punktu widzenia/
 • kobiece myślenie- zorientowane na relacje
 • męski sposób rozwiązywania problemów: problem- propozycje rozwiązań
 • kobiecy sposób rozwiązywania problemów: oglądanie problemu całościowo, ciągle z innego punktu widzenia
osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie1
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie

Co jest dla mnie ważne?

Mężczyzna: rozwiązywanie problemów, osiąganie celów / bohaterowie, zwycięzcy, działacze/

Kobieta: dobre kontakty z ludźmi, ocenę własnej wartości opieramy głównie na jakości naszych relacji z innymi, zrobimy wszystko żeby być akceptowaną, kochaną

Kobieta w pracy dużą uwagę przywiązuje do atmosfery niż do możliwości awansu

Kobieta sukcesu –kobieta Wenus będzie miała na względzie i atmosferę i awans

osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie2
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie
 • Kobieta w pracy jako „motor” dobrych relacji
 • Dobre relacje wpływają na wydajność, produktywność- założenie współczesnego zarządzania organizacją
 • Mężczyźni wyprzedzają kobiety w drodze na szczyt
 • Kobiety w pracy chcą uszczęśliwiać wszystkich dookoła
osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie3
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie
 • Świat interesów jest zdominowany przez myślenie męskie
 • Jasno sformułowany cel
 • Trzymanie się męskich reguł gry
 • Docieramy na szczyt
 • Zmieniamy reguły gry na kobiece
 • Dobre rady
dobre rady
Dobre rady
 • bądź widoczna
 • mów o swoich sukcesach
 • wyrób sobie markę
 • wykorzystuj symbole władzy
 • dbaj w pracy o dobre stosunki ale unikaj przyjaźni
 • znajdź ludzi , którzy ci pomogą
 • ignoruj wrogów
m skie i kobiece wzorce komunikacyjne
Męskie i kobiece wzorce komunikacyjne
 • Różnice w myśleniu mają wpływ na komunikację
 • Kobieta wypowiada przeciętnie 10 000 słów, mówi ciszej, mówi więcej w swoim środowisku, w trakcie decydujących rozmów biznesowych mówią mniej, kobietom częściej się przerywa, w pracy mówią o życiu prywatnym chcąc zbliżyć się do partnera, zrozumieć go
 • Mężczyzna wypowiada przeciętnie 4 000 słów, mówi dosadnie, głośno, nie pozwala sobie przerywać, chcąc zbliżyć się do partnera idzie z nim na piwo, mecz, nie mówi w pracy o życiu prywatnym, używa formy „ja” w prezentowaniu sukcesów
dobre rady1
Dobre rady
 • Mów o rozwiązaniach
 • Mów otwarcie
 • Mów o rzeczach już przemyślanych
 • Mów o celach
 • Mów o sukcesach
 • Mów krótko
 • Mów prostymi zdaniami
 • Mów z przerwami
 • Powtarzaj ważne kwestie
jak sobie radzi z problemami
Jak sobie radzić z problemami?
 • Wykorzystaj kobiecą siłę przekonywania:
 • warto poprosić o pomoc
 • warto się uśmiechać
 • myśl pozytywnie i wysyłaj pozytywne sugestie
 • nie trać kontroli nad swoimi emocjami nawet jeśli usłyszysz „nie”
 • nie przeciągaj czasu przekonywania
atrybuty zwyci skiej wenus
Atrybuty zwycięskiej Wenus
 • Pierwsze wrażenie
 • Ton wypowiadanych słów
 • Nikt nie lubi ludzi niewdzięcznych- dziękując, zachęcasz ich do dalszych przysług
 • Bądź charyzmatyczna / koncentracja , stanowczość, uśmiech /
 • Nie mów źle o ludziach- mów źle o problemach
 • Wszyscy mamy rogi i kanty, tylko „zera” są okrągłe
 • Miej poczucie humoru
 • Bądź dla siebie najlepszym przyjacielem
rola kobiecych ngo
Rola kobiecych ngo
 • Przy otwieraniu własnej działalności kobiety często czują się bardziej komfortowo, kiedy otoczone są towarzystwem samych kobiet
 • Stowarzyszenia prowadzone przez kobiety dla kobiet podczas planowania działań biorą pod uwagę inne obowiązki związane z życiem codziennym/rodzinnym.
 • Takie stowarzyszenia mogą działać, jak odskocznia podnosząca poczucie własnej wartości i możliwości
 • Dynamika grupy może prowadzić do współdziałaniaw sferze biznesu i edukacji- tworzenie sieci kontaktów
ngo o charakterze biznesowym przyjazne kobietom
NGO o charakterze biznesowym przyjazne kobietom
 • Międzynarodowe Forum Kobiet www.kobiety.pl/mfk
 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu powstało w 2004 r. w Gdańsku i jest kontynuacją Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, które powstało w 1999 r. http://www.pskb.pl/
 • PIERWSZY INTERNETOWY SERWIS PRAWNY DLA KOBIET http://www.kobietaiprawo.pl/
 • Kwartalnik "Kobieta i Biznes" kreuje nowoczesny wizerunek kobiety. Prezentuje wyniki badań naukowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich Polski. Zawiera materiały ze wszystkich dotychczasowych konferencji Forum oraz informacje o tematach spotkań i dotychczasowej dzialalności MFK http://www.mfk.org.pl/?d=kobieta_i_biznes
otoczenie biznesu
Otoczenie biznesu
 • PARP – Krajowy System Usług – www.ksu.parp.gov.pl
 • LOP- Lokalne Okienka Przedsiębiorczości- www.ksu.parp.gov.pl/partnerinfo
 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych – www.mfpk.com.pl
 • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy- www.mrfp.pl
 • Izby Gospodarcze
specyficzne aspekty prowadzenia dzia alno ci biznesowej przez kobiety
Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety

Dziękuję Paniom za uwagę

Elżbieta Szymanik

ad