slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINERALOGIE 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINERALOGIE 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MINERALOGIE 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

MINERALOGIE 2. * Krystal a jeho podoby * Krystalová mřížka * Vnější tvar krystalu * Fyzikální vlastnosti minerálů * Chemické složení minerálů. TYPY A POUŽÍVÁNÍ TERMÍNU „KRYSTAL“ KRYSTAL – používáme u minerálů, který je ohraničen rovnými plochami, hranami a rohy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINERALOGIE 2' - hasad-mckee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINERALOGIE 2

* Krystal a jeho podoby

* Krystalová mřížka

* Vnější tvar krystalu

* Fyzikální vlastnosti minerálů

* Chemické složení minerálů

slide2

TYPY A POUŽÍVÁNÍ TERMÍNU „KRYSTAL“

KRYSTAL – používáme u minerálů, který je ohraničen rovnými plochami, hranami a rohy.

DRÚZA - Skupinu krystalů narostlých na společném základě.

AGREGÁT - Velké množství krystalů téhož nerostu pohromadě vytváří shluk.

GEODA - Vykrystalování minerálů na stěnách oválné dutiny v hornině.

AGREGÁT

KRYSTAL

DRÚZA

GEODA

slide3

KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

Vnitřní stavba (struktura) krystalů je dána uspořádáním nejmenších stavebních částic (tj. atomů, iontů či molekul). Tyto hmotné částice jsou zákonitě geometricky seskupeny a vytvářejí tzv. krystalovou strukturu. Její idealizovaný geometrický obraz (model) označujeme jako prostorovou mřížku.

vnitřní stavba diamantu

vnitřní stavba halitu (soli kamenné)

slide5

VNĚJŠÍ TVAR KRYSTALU

* Vnější tvar a souměrnost krystalu nerostu jsou odrazem jeho vnitřní stavby.

* Krystaly mohou být souměrné podle rovin, os a středu souměrnosti.

* Krystaly mohou být i zcela nesouměrné.

* Rovina souměrnosti: rozděluje krystal na dvě zrcadlově stejné části.

* Osa souměrnosti: je myšlená přímka vedená středem krystalu. Při otáčení kolem této osy o 360° se krystal opětovně dostává do polohy shodné s výchozí pozicí. Podle toho, kolikrát se při otočení o celý kruh docílí shoda s výchozí polohou, rozeznáváme dvojčetné, trojčetné, čtyřčetné a šestičetné osy souměrnosti.

* Střed souměrnosti: krystal má střed souměrnosti, pokud každá jeho plocha má odpovídající protiplochu. Protiplocha je shodná a rovnoběžná s výchozí plochou a je otočená kolem myšleného středu o 180°.

* Osní kříž: je tvořen krystalovými osami, které procházejí středem krystalu. Osní kříže jednotlivých soustav se liší. Pro každou krystalovou soustavu je charakteristická délka os a úhly, které mezi sebou jednotlivé osy svírají.

slide6

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

* Tvrdost

* Hustota

* Štěpnost

* Lom

* Lesk

*Barva

* Propustnost světla

* Vryp

slide8

ŠTĚPNOST

VRYP

Vryp je barva prášku, kterou zanechává nerost při otírání o neglazovanou bílou porcelánovou destičku. Může se lišit od skutečné barvy nerostu

LOM

Některé nerosty se lámou podle nerovných ploch. Lomné plochy nejsou závislé na struktuře. Podle vzhledu lomné plochy rozeznáváme například: miskovitý, hladký, lasturnatý lom (křemen, opál, obsidián).

slide9

HUSTOTA

Hustota určuje, kolikrát je určitý objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Hustota se udává v jednotkách  g/cm3.

LESK

 • Lesk vzniká odrazem světla od krystalových nebo štěpných ploch.
 • Rozlišujeme například:
  • * diamantový lesk - diamant, sfalerit
  • * kovový lesk - pyrit, galenit
  • * perleťový lesk - slídy, sádrovec
  • * skelný lesk - křemen
  • * matný lesk - kaolinit
  • * mastný lesk - mastek
slide10

BARVA

Barva je jednou z nejnápadnějších vlastností minerálů. Je důležitá pro poznávání minerálů. Rozlišujeme nerosty barevné, bezbarvé a zbarvené. U barevných nerostů je barva velmi stálá. Magnetit je vždy černý, malachit zelený, azurit modrý...

slide11

CHEMICKÉ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

Chemické složení

Minerály se skládají z malých částic - atomů iontů a molekul.

* Chemické složení minerálů se vyjadřuje chemickou značkou (síra - S) nebo chemickým vzorcem (galenit - PbS).

* Minerály se rozdělují podle chemického složení a vnitřní stavby do devíti tříd mineralogického systému (minulá přednáška!).

Reakce s kyselinami

Nejčastěji se používá reakce se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (HCl) k důkazu uhličitanů.

* Při této reakci se uvolňují bubliny CO2 (šumění).

* Tato reakce probíhá u některých uhličitanů za studena (kalcit, aragonit), u jiných je třeba úlomek minerálu v kyselině zahřát (ve zkumavce).