mark poster n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mark Poster PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mark Poster

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
hasad-mckee

Mark Poster - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Mark Poster
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mark Poster Digitally Local Communications: technologies and space

 2. Mark Poster • Hoogleraar in geschiedenis aan de UCI universiteit, faculteit geschiedenis • Special interests:European Intellectual and Cultural History; Critical Theory; Media Studies • Al gelezen: Foucault and databases • Website: http://www.humanities.uci.edu/mposter/

 3. Doel artikel • Het aangeven van de verhouding tussen het lichaam en mobiele communicatie middelen • Door deze nieuwe technologieen veranderd de manier waarop het lichaam zich in een plaats bevindt

 4. 3 betekenissen van mobiele communicatie • The movement of information (mens blijft op dezelfde plaats, de informatie verplaatst zich: telegraph/ smoke signals • The movement of people, carrying technologies through which information is transmitted. Boeken, draagbare radio tv (distributie) • People are moving + technologies generate information on the move. (GPS, mobiele telefoon, pda etc.) (communicatie)

 5. Hayles en Hansen • Het lichaam kan niet en zou niet zo makkelijk buitengesloten worden door mobiele communicaties • Hansen onderzoekt kunstprojecten die de rol van het lichaam problematiseren tov communicatie technologieen.

 6. Critici • Losing sense of space: • Door mobiele communicatie media verdwijnt (verandert?) de culturele betekenis van plaats • Verhouding tussen lichaam en plaats veranderd • If information moves without the human body, if media moves information to bodies, and if bodies and media move together through space: THE BODY IS EVERYWHERE AND NOWHERE

 7. Daaruit volgt: • These artworks then explore new models of what the body is becoming and may yet become while testing the limits of mobile communications in opening new kinds of human experiences.

 8. Poster • Door mobiele communicatie technologieen worden nieuwe lokale en global ruimtes (plaatsen) gecreeerd • Het lichaam en de informatie machine moeten niet los gezien worden als tegenstrijdig (opposities), maar als bijdragend (contributing)

 9. Politiek van terroritium • Door afspraken en oorlogen zijn landen ontstaan (onstaan door conflict) • Doel: pacify, control and domesticate populations • Door geavanceerde technologieen ontstaan nieuwe concepten van ruimte/ plaats en daarom is het moeilijk om de oude concepten van ruimte vast te houden

 10. Ipv vast op een plaats te zijn, zorgen mobiele communicatie technologieen ervoor dat plaats meer vloeiend is • Mensen hebben daarom een fluid, multiple and fragmented relation to space (very much in line with the emergence of postmodern forms of identity construction)

 11. In deze postmoderne geografie is men op dezelfde tijd op meerdere plekken en heeft men (eventueel) verschillende identiteiten op elke lokatie. “Space is now at once nearby and distant, local and global, but also multiple and fragmented. These places are neither non-places nor nowheres but actual spaces of mobile communications”

 12. Onderzoek • Gebruiken van mobiele technologieen, de voordelen en de nadelen • De combinatie van meer dan 1 medium in 1 apparaat: GPS, mobiele telefoons, draagbare/ wireless televisie • Usertest naar afwisseling tussen een medium en gesproken taal, zicht en reuk • De manier waarop gemedieerde communicatie mengt met al bestaande sociale en culturele gewoontes