Datov schr nky el pod n a doru ov n da p izn n
Download
1 / 26

Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání. Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK. Mgr. Pavel Pražák. Základní pojmy. DS – informační systéme veřejné správy (ISDS). Provozovatel: Česká pošta, s. p.; zřizovatel MV ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání' - hasad-horton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Datov schr nky el pod n a doru ov n da p izn n

Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání

Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK

Mgr. Pavel Pražák


Z kladn pojmy
Základní pojmy přiznání

 • DS – informační systéme veřejné správy (ISDS). Provozovatel: Česká pošta, s. p.; zřizovatel MV ČR.

 • DZ – „obálka“ s dokumenty (důležité z hlediska podpisu).

 • El. podpis - metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě/dokumentu (3 druhy – prostý, zaručený, uznávaný).

 • Kvalif. certifikát – generuje uznávaný el. podpis

 • Kvalif. časové razítko – poskytuje údaj o tom, že dokument existoval v určitém čase v urč. Podobě

 • Autoriz. konverze dok. – převedení z dig. do list. podoby a zpět (účinky vstupu = úč. výstupu)


Z kladn pr vn p edpisy
Základní právní předpisy přiznání

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

 • Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)

 • Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek


Pou it datov schr nky
Použití datové schránky přiznání

 • povinně

  • obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou

  • komunikace orgánů veřejné moci vůči některým právnickým osobám

  • komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým nebo fyzickým osobám, které si datovou schránku zřídily dobrovolně nebo jim byla zřízena na základě zákona

 • nepovinně

  • komunikace fyzických osob vůči orgánům veřejné moci

  • komunikace podnikajících osob mezi sebou za jistých okolností


Software pro pr ci s ds
Software pro práci s DS přiznání

 • Příjem

  • Internetový prohlížeč (jakýkoliv, například Mozzila Firefox , Opera, Internet Explorer nebo Google Chrome),

  • Prohlížeč PDF dokumentů (nejčastěji Adobe Acrobat Reader či Foxit reader)

  • Formulářový prohlížeč Software602 Form Filler.

 • Odesílání

  • Nástroj pro tvorbu PDF a připojení podpisu (Adobe Acrobat – 9.000,- Kč, Print2PDF, PDF Creator, PDF Signer)


Elektronick podpis
Elektronický podpis přiznání

 • K připojení uznávaného el.podpisu je třeba kvalif. certifikát od akreditované certifikační autority

  • První certifikační autorita, a.s. – http://www.ica.cz/

  • PostSignum – http://www.postsignum.cz/

  • eIdentity – http://www.eidentity.cz/

 • Platnost certifikátu 1 rok (zpoplatněno)

  • Kvalifikovaný cert. (k vytváření uzn. el. podp)

  • Komerční cert. (pro bezpečné přihlašování)

 • Technicky – k dokumentu připojen jeho otisk. Příjemce kontroluje shodu s otiskem.

  • Integrita, Nepopiratelnost autora


Asov raz tko nebo konverze
Časové razítko nebo konverze přiznání

 • Elektronický podpis po jednom roce či po zneplatnění certifikátu na žádost pozbývá platnosti (CRL – Certificate Revocation List)

 • Potřeba ověřit platnost k urč. datu

 • Časové razítko ověřuje, kdy byl předmětný dokument podepsán a zda v byl té době podpis platný

  • razítko musí být připojeno až po podpisu

  • Platí se za každé použití razítka

 • Expirace razítka po 3 letech

 • Další metodou pro archivaci je konverze do listinné podoby
Pr ce s datovou schr nkou
Práce s datovou schránkou přiznání

 • Přihlášení

  • www.mojedatovaschranka.cz

   • Pomocí jména a hesla.

   • Pomocí komerčního certifikátu.

   • Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu).

   • Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou


Pr ce s datovou schr nkou1
Práce s datovou schránkou přiznání

 • Přístup: www.mojedatovaschranka.cz

 • Testovací rozhraní: http://www.isdstest.cz/

 • Přihlášení

  • Pomocí jména a hesla.

  • Pomocí komerčního certifikátu.

  • Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu, ISAS).

  • Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou

 • Nastavení

  • Změna hesla

  • Nastavení neomezenosti/omezenosti hesla

  • Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu e-mailem

  • Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu pomocí sms

   • Cena jedné zprávy je 3 Kč.

  • Přidání/smazání uživatele


Pr ce s datovou schr nkou2
Práce s datovou schránkou přiznání

 • Vytvoření a odeslání nové zprávy

  • Nová zpráva

  • Vyhledání příjemců

   • vyhledávání adresáta (typ datové schránky!, ID datové schránky, identifikační číslo, název organizace).

   • seznam posledních adresátů

   • adresář. typ datové schránky

  • Může se stát, že se objeví více datových schránek

  • Přidat adresáta

  • Připravit zprávu (maximální velikost datové zprávy je 10 MB a přílohy mohou být pouze v povolených formátech dle vyhláškay Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek).

  • Nová zpráva (věc, číslo jednací, číslo spisu, možnost zaškrtnout „do vlastních rukou“ atd.)

  • Přiložte již připravenou zprávu jako přílohu – Možnosti – Vložit písemnost – Vložit soubor jako přílohu

  • Odeslat datovou zprávu


Pr ce s datovou schr nkou3
Práce s datovou schránkou přiznání

 • Přijetí a čtení doručené zprávy

  • Dodané zprávy.

  • Klik na odesílatele (kliknete-li na položku doručeno, otevře se jen doručenka).

  • Přílohy – Možnosti – Otevřít písemnost/Uložit

 • Ověření pravosti datové zprávy

  • (pouze „obálky“)

 • Datový trezor

  • Datová zpráva je v systému datových schránek k dispozici uživateli 90 dní, potom se maže (dále viz vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek : „Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup.“) – možnost zakoupit trezor


Informace o datov ch schr nk ch
Informace o datových schránkách přiznání

 • http://www.datoveschranky.info/


Dal elektronick pod n
Další elektronická podání přiznání

 • S orgány veř. moci lze komunikovat i pomocí dalších el. nástrojů (formulářů) ve zvl. případech např.

  • Návrh na vydání elektronického platebného rozkazu § 174a o.s.ř.

   • http://epodatelna.justice.cz

  • Daňová podání

   • http://adisspr.mfcr.cz


Elektronick pod n
Elektronická podání přiznání

 • Umožňují subjektům komunikovat s orgány veřejné moci uznávanými technickými prostředky.

 • Vybrané tiskopisy mají podobu formulářů

 • Odesílanou písemnost (včetně příloh) je možné elektronicky podepsat, ale je možné ji také odeslat bez vlastnictví kvalifikovaného certifikátu, nebo jen vyplnit a vytisknout.
Z v re n pozn mky k elektronizaci ve ejn spr vy
Závěrečné poznámky k elektronizaci veřejné správy přiznání

 • V oblasti justice stále nutnost vedení spisů

 • Nekompatibilita systémů

 • ISAS

 • Vyšší nároky

 • Složitá úprava

 • Velké množství podání (DS, email, fax, osobně, pošta)


ad