gas beleid in gent n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GAS-beleid in Gent PowerPoint Presentation
Download Presentation
GAS-beleid in Gent

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

GAS-beleid in Gent - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

GAS-beleid in Gent. PersSalon Stad Gent – 28 maart 2014. Nieuwe bepalingen in de wetgeving. Minderjarigen: Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk Advies Jeugdraad nodig bij bepalingen tav minderjarigen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GAS-beleid in Gent' - hasad-grimes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gas beleid in gent

GAS-beleid in Gent

PersSalon Stad Gent – 28 maart 2014

nieuwe bepalingen in de wetgeving
Nieuwe bepalingen in de wetgeving
 • Minderjarigen:
 • Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar
 • Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk
 • Advies Jeugdraad nodig bij bepalingen tav minderjarigen
 • Invoering “ouderlijke betrokkenheid”
nieuwe bepalingen in de wetgeving1
Nieuwe bepalingen in de wetgeving
 • Gemeenschapsdienst en bemiddeling:
 • Gemeenschapsdienst (bestaat uit opleiding en/of onbetaalde prestatie t.b.v. de gemeenschap) heeft responsabiliserenden sanctionerend karakter.
 • Bemiddeling: tot een akkoord te komen met schadelijder - herstelgericht + responsabilisering/sensibilisering.
 • Minderjarigen: gemeenschapsdienst blijft mogelijk ook na falen/weigeren van bemiddeling.
nieuwe bepalingen in de wetgeving2
Nieuwe bepalingen in de wetgeving
 • Uitbreiding vaststellers mogelijk:
 • Provinciale en gewestelijke vaststellers
 • Personeel van intergemeentelijk samenwerkingsverband en van autonome overheidsbedrijven (Mobiliteitsbedrijf)
 • Worden door de gemeenteraad aangesteld
nieuwe bepalingen in de wetgeving3
Nieuwe bepalingen in de wetgeving
 • Protocolakkoord: gemeenten kunnen protocol met parket maken over procedure voor afhandeling van gemengde inbreuken.
 • Inbreuken op stilstaan en parkeren: bepaalde inbreuken op stilstaan en parkeren, maar ook inbreuken op verbodsbord C3 kunnen bestraft worden met GAS indien gemeenten dit wensen.
nieuwe bepalingen in de wetgeving4
Nieuwe bepalingen in de wetgeving
 • Onmiddellijke betaling: aan meerderjarige buitenlandse overtreders (natuurlijke persoon) mag een onmiddellijke betaling worden voorgesteld bij de vaststelling.Kan enkel door politie worden opgelegd - max. 25 euro.
 • Administratief sanctieregister: gemeenten zijn verplicht om afgehandelde dossiers gedurende 5 jaar bij te houden in een sanctieregister. Minister van Binnenlandse Zaken dient om de 2 jaar verantwoording af te leggen in parlement over toepassing van GAS.
nieuwe bepalingen in de wetgeving5
Nieuwe bepalingen in de wetgeving
 • Onderzoeksbevoegdheden: gemeentelijke/intergemeentelijke GAS-ambtenaar kan gemachtigd worden inzage te krijgen in de databank van DIV en Rijksregister (algemene machtiging door Privacycommissievia VVSG).
 • Plaatsverbodburgemeester: onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester een plaatsverbod van 1 maand opleggen aan iemand die de orde verstoort of herhaaldelijk overtredingen op de politieverordening begaat op dezelfde plaats of bij dezelfde gebeurtenis.
nieuwe bepalingen in de wetgeving6
Nieuwe bepalingen in de wetgeving
 • Bedrag boete: moet in verhouding staan tot de feiten en bedraagt maximaal 350 of 175 euro (minderjarigen).Voor parkeerinbreuken bepaalt het KB het bedrag.
beleid in gent voorstellen stadsbestuur
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Maatschappelijk verantwoorde trajecten en sancties voor minderjarigen:
 • Geen verlaging van minimumleeftijd
 • Gemengde inbreuken (type GAS2 en 3) blijven bij parket
 • Verderzetting project First Offenders
 • GAS 1 bij <16 jaar: alternatief traject (brief + opvolging Jeugdinspecteur)
beleid in gent voorstellen stadsbestuur1
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Maatschappelijk verantwoorde trajecten en sancties voor minderjarigen:
beleid in gent voorstellen stadsbestuur2
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Inbreuken op stilstaan en parkeren: Ja
 • controles op betalend parkeren kunnen worden afgestemdop controles op foutparkeren.
beleid in gent voorstellen stadsbestuur3
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Onmiddellijke betaling: Ja
 • Wegens gebrek aan verbondenheid met omgeving komtoverlast vaak voor bij buitenlandse bezoekers van uitgangsbuurten.
beleid in gent voorstellen stadsbestuur4
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Plaatsverbod door burgemeester: Neen
 • Is een te ver gaande sanctie die ook nauwelijks kan worden gehandhaafd.Indien personen voor overlast zorgen op steeds dezelfde locatie: kern aanpakken i.p.v. probleem verschuiven.
beleid in gent voorstellen stadsbestuur5
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Codex van politieverordeningen en GAS-reglement:
 • Opmaak codex van alle politiereglementen en schrappen achterhaalde bepalingen
 • Duidelijke lijst met overtredingen waarvoor Gent effectief GAS toepast op website
 • Het Algemeen reglement op de administratieve sancties van 2005 zal worden aangepast conform de toepassing van de nieuwe wetgeving.
beleid in gent voorstellen stadsbestuur6
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Verhoging boetebedragen: in beperkte mate
 • We behouden de bestaande tarieven in de mate van het mogelijke.
 • Enkel voor sommige ernstige overtredingen waar de bestaande maximumtarieven ontoereikend bleken: verhoging invoeren.
beleid in gent voorstellen stadsbestuur7
Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur
 • Evaluatie beleid:
 • 2 maal / jaar
 • zowel kwantitatief als kwalitatief
 • binnen bestaande werkgroep GAS (zal bij één van de twee evaluaties worden aangevuld met bevoegde diensten zoals Milieu en Mobiliteit)
 • 1 maal / jaar: beleid ook in commissie Algemene Zaken geëvalueerd
communicatie
Communicatie
 • Beleidsnota + lijst met overtredingen waarvoor Gent effectief GAS toepast: zullen op www.gent.be komen
 • Bespreking met middenveld op 7 april 2014