slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FC Barcelona Propostes Estratègia PALAU Abonaments / Accions Temp. 11/12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FC Barcelona Propostes Estratègia PALAU Abonaments / Accions Temp. 11/12

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

FC Barcelona Propostes Estratègia PALAU Abonaments / Accions Temp. 11/12 - PowerPoint PPT Presentation

harva
109 Views
Download Presentation

FC Barcelona Propostes Estratègia PALAU Abonaments / Accions Temp. 11/12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FC Barcelona Propostes Estratègia PALAU Abonaments / Accions Temp. 11/12

 2. Bàsquet | Context 10/11 • Assistència fins al maig del 2011: • Mitjana de partit: 3.790 persones (-11% vs. temp. 09/10) • Seient Lliure • Important increment en alliberacions respecte a la temporada anterior (+28%)

 3. Bàsquet | Context 10/11 • Hi ha 4.688 abonats al bàsquet, dels quals: • Uns 700 fan ús de l’abonament en menys del 25% dels partits • Uns 1.325 l’utilitzen entre el 75 i el 100% dels partits Nre. socis Nre. de partits que han vingut o alliberat Dades de la temp. 10/11

 4. Bàsquet | Estratègia • De totes les dades analitzades, les més significatives són: • Hi ha més de 2.000 abonats de mitjana per partit que ni vénen ni alliberen! • Això representa el 45% del total d’abonats. • Problemes directes que això comporta: • 2.000 seients buits a cada partit • Hi ha partits que no tenim entrades per vendre i el Palau està mig buit • No ens permet fer promocions a grans col·lectius per a determinats partits • Aquí és on veiem el potencial de millora i on hem de centrar les nostres accions. INCREMENTAR L'ASSISTÈNCIA D’ABONATS PROPOSTES MILLORA BÀSQUET MESURES COMPLEMENTÀRIES

 5. Seccions | Context 10/11 • Percentatge d’assistència d’abonats molt baix • Futbol Sala és la secció amb més assistència de mitjana

 6. Seccions | Públic potencial • Mapa Aficionats Seccions Socis Aficionats Handbol AficionatsFutbol Sala Gent de Barcelona Aficionats Hoquei Públic en què incidim amb les nostres promocions i comunicacions Públic potencial per a les seccions al qual no hem arribat fins ara

 7. Índex Bàsquet Seccions

 8. Bàsquet | Propostes Increment Assistència • Incrementar l’assistència al Palau dels abonatsDesenvolupar un sistema senzill de fidelització de l’abonat del Palau. Creació d’un programa ‘Palau Ple’ amb la intenció d’incrementar l’ús de l’abonament (assistència i Seient LLiure) • Punts principals: • Hi haurà una franja d’abonats Palau Ple formada per tots aquells abonats que hagin assistit o alliberat a TOTS els partits de bàsquet, amb un marge de 5 partits comodí (ex: en cas de jugar tots els partits de totes les competicions, dels 33 partits s’hauria de fer venir o alliberar un mínim de 28). • Amb la intenció de simplificar la mecànica, només hi haurà dos trams: abonats Palau Ple vs. Resta. • Per les característiques d’ús de l’abonament, creiem que té més sentit en el Palau ampliar el Palau Ple en comparació amb el Camp Nou(on serà més restrictiu). • El fet d’assistir o alliberar té el mateix valor.

 9. Bàsquet | Propostes Increment Assistència • A principi de temporada es definiran una sèrie de premis per als Palau Ple que es podran anar ampliant a mesura que avanci la temporada. Els premis seran tan materials (marxandatge, descomptes, etc.) com emocionals (foto jugadors, assistència entrenament, clínic exclusiu, etc.). • Avantatges més significatius: • Disposar d’un carnet amb distintiu especial. • Participar en el sorteig de 2 entrades + viatge + hotel per a la Final 4 de l’Eurolliga i per la final de la Copa del Rei. • Sorteig de 50 places per fer-se la foto oficial amb la nova plantilla a l’inici de temporada. • Paticipar en sortejos de marxandatge exclusiu (ex: pilotes i samarretes signades...). • Assistir a un entrenament exclusiu per a tots aquests abonats(amb regals i signatura d’autògrafs).

 10. Bàsquet | Propostes Increment Assistència • Els premis Palau Ple es farien sobre els abonaments Palau Ple de la temporada anterior. • De cara a la temp. 11/12 la base Palau Ple serà de 1.192 abonats, un 26% del total. Accions de màrqueting directe al segment amb menor ús de l’abonament.

 11. Índex Bàsquet Seccions

 12. Seccions– PropostesAccions • Propostes millora d’accions 11/12 • A partir d’aquesta anàlisi, les propostes més importants de cara a la temporada 11/12 són: Eliminar l’abonament complet Creació dels Amics de l’Handbol, Futbol Sala i Hoquei PropostesMilloraSeccions Centrar esforç comercial en els partits Top Inici venda d’entrades al web

 13. Seccions | Propostes Accions, eliminar el complet • Eliminar el complet tal com l’entenem fins ara. • Hi ha molts socis amb l’abonament complet amb un percentatge d’assistència a les seccions molt baix. • Això comporta problemes d’aforament en els partits més importants d’Handbol i Futbol Sala, i no permet fer promocions a altres col·lectius quan en realitat el Palau està mig buit. • Es pretén crear un sistema on el soci abonat triï realment quina és la seva secció favorita (per la qual està disposada a pagar un seient), i d’aquesta manera no hipotecar el mateix seient per a la resta de seccions.

 14. Seccions | Propostes accions, eliminar l’abonament complet • Solució proposada: • No hi ha un abonament que englobi totes les seccions. • Cada secció té el seu propi abonament i és un preu únic independentment de la zona. • El soci es pot abonar a totes les seccions que vulgui. • Un soci complet 10/11 podria seguir tenint el seu seient en totes les seccions si s’abona a cadascuna de les seccions. • Per als abonats al bàsquet hi hauria un descompte per abonar-se a la resta d’esports.

 15. Seccions | Propostes Accions, Amics de l’Handbol… • Per què? • El públic principal de les seccions està fora dels socis, i aquesta gent està molt allunyada emocionalment de l’equip. • Hi ha dos condicionants que han allunyat les seccions dels aficionats: • Has de ser soci del Barça per tenir seient al Palau • Actualment és molt complicat ser soci del Barça • Necessitem un producte que acosti l’equip i permeti accedir al Palau.

 16. Seccions | Propostes Accions, Amics de l’Handbol… • Com? • Carnet Amic del Barça d’Handbol / Amic del Barça de Futbol Sala, Amic del Barça d’Hoquei Patins • Carnet que dóna dret a una seient fix al Palau en els partits de l’esport concret que s’hagi escollit • Addicionalment el carnet donaria beneficis extres (promocions, concursos...)

 17. Seccions | Propostes Accions, eliminar l’abonament complet Proposta taula de preus 11/12

 18. Seccions | Terminis per adquirir els nous abonaments Juliol Agost Setembre 24 29 1 Període renovació abonats Inici venda d’abonaments seccions per als abonats(abans, abonament complet) Inici venda d’abonaments seccions per als abonats bàsquet, resta de socis Inici venda d’abonaments amics de l’handbol, amics del futbol sala, amics de l’hoquei i públic en general