Synagoga im.Małżonków Nożyków - PowerPoint PPT Presentation

synagoga im ma onk w no yk w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Synagoga im.Małżonków Nożyków PowerPoint Presentation
Download Presentation
Synagoga im.Małżonków Nożyków

play fullscreen
1 / 9
Synagoga im.Małżonków Nożyków
122 Views
Download Presentation
haru
Download Presentation

Synagoga im.Małżonków Nożyków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Synagoga im.Małżonków Nożyków Zadanie:Wymień 5 zwyczajów, wierzeń lub świąt, które kojarzą Ci się z judaizmem.

  2. Mur Getta i szpital Bersonów Zadanie:Odnajdź ten fragment muru na planie Getta

  3. Ulica Śliska-miejsce, gdzie znajdował się sierociniec Zadanie:Odnajdź tabliczkę z nazwą: ,,Tu była ulica Śliska’’

  4. Pomnik Janusza Korczaka Zadanie: Wyjaśnij, jakie znaczenie symboliczne mają elementy tego pomnika.

  5. Muzeum Historii Żydów Polskich i pomnik Bohaterów Getta Zadanie: Na placu znajduje się jeszcze kilka pomników poświęconych Zagładzie. Znajdź co najmniej dwa z nich. Zapisz, komu są one poświęcone.

  6. Jan Karski Rok 2014 jest rokiem Jana Karskiego Niedokończona misja,objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

  7. Umschlagplatz Zadanie: Wśród imion wyrytych na pomniku znajdź prawdziwie, żydowskie imię Janusza Korczaka.

  8. Cmentarz Żydowski Wymień: Wymień prawa dziecka