inform cija sarun m par kop jo vienoto pl no anu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu. Modelis. Ir viens tīkls (izņemot Republikas nozīmes pilsētas); Tiek izveidota Sabiedriskā transporta padome, kurā ir 5 plānošanas reģionu, 5 ATD un pa vienam SM un VARAM pārstāvjiem, kopā - 12; ( LPS 5: 5 )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu' - haru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modelis
Modelis
 • Ir viens tīkls (izņemot Republikas nozīmes pilsētas);
 • Tiek izveidota Sabiedriskā transporta padome, kurā ir 5 plānošanas reģionu, 5 ATD un pa vienam SM un VARAM pārstāvjiem, kopā - 12; (LPS 5: 5)
 • Padomei normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības lemt par izpildinstitūcijai saistošu sabiedriskā transporta plānošanas principu noteikšanu valsts budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros? (balstoties uz izpildinstitūcijas izstrādātajiem variantiem) t.sk. attiecībā uz valsts budžetā pieprasāmajiem līdzekļiem, tīkla plānošanu, finansējuma sadalījumu, izmaiņām līgumos, līgumu piešķiršanas procedūrām, konkursa komisijas sastāvu, konkursu nolikumiem, tarifu politiku utt.;
modelis1
Modelis
 • Izpildinstitūcija ir ATD, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar plānošanas reģioniem attiecībā uz to teritorijā esošo maršrutu tīkla daļu (skat. aprakstu tālāk);
 • Padomes vadlīnijas ? ir saistošas visiem;
 • ATD slēdz līgumus, iepirkumos un līgumu izpildes kontrolē iesaistot attiecīgos plānošanas reģionus;
 • Plānošanas reģioniem savu funkciju veikšanai ir 100% pieeja pie ATD rīcībā esošajiem datiem (atrunājot komercnoslēpumu saturošu datu neizpaušanu);
 • Praktiski reģioni sadarbojas ar ATD tā, it kā būtu tās filiāles. ATD pārstāvji piedalās reģionu sanāksmēs.
principi par kuriem pan kta iepriek ja vieno an s
Principi, par kuriem panākta iepriekšēja vienošanās
 • Nepieciešama vienota sabiedriskā transporta plānošana visā valstī ārpus republikas nozīmes pilsētām (kā pārejas laika risinājums līdz 2020. – 2021.g.g.);
 • Vienotas plānošanas realizēšanai jāizveido padome, kuru tehniski apkalpo ATD;
 • Jāveic juridisks izvērtējums par:
 • 3.1. padomes institucionālo statusu;
 • 3.2. padomei deleģēto funkciju apjomu;
 • 3.3. padomes pieņemto lēmumu statusu;
 • 3.4. padomes atbildības apmēru, u.c. jautājumiem.
principi par kuriem pan kta iepriek ja vieno an s1
Principi, par kuriem panākta iepriekšēja vienošanās
 • 4. Nepieciešamas izmaiņas likumdošanas aktos:
  • Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā:
  • Par iesaistīto institūciju kompetences sadalījumu;
  • Paredzot deleģējumu MK izstrādāt noteikumus par Padomes darbu, u.c. jautājumiem;
  • Vienotās plānošanas kontekstā, jāizvērtē likumā ietvertās terminoloģijas lietošana;
  • Jāveic grozījumi MK Noteikumos Nr.634;
  • Jāatceļ MK Noteikumus Nr. 1028.
principi par kuriem pan kta iepriek ja vieno an s2
Principi, par kuriem panākta iepriekšēja vienošanās
 • 5. Jāatrod risinājums atsevišķu grozījumu (piemēram, pieturvietu izmaiņas, reisu laiku pārskatīšanai, autotransporta vienību nomaiņai, maršrutu grozīji remontdarbu dēļ, u.c.) operatīvai pieņemšanai;
 • 6. Skatot sabiedriskā transporta attīstības jautājumus, jāņem vērā iespējamās pašvaldību reformas un ar to saistītie funkciju decentralizēšanas projekti (iespējams pēc 2020.gada).
lps viedoklis un poz cija
LPS viedoklis un pozīcija
 • Padomes sastāvs jāveido pēc paritātes principa – 5 plānošanas reģionu, 5 valsts pārstāvji
 • Padomei ir lēmējtiesības:
 • Par finanšu nepieciešamību vietējiem reģionālajiem maršrutiem
 • Par reģionālo vietējo un starppilsētu un dzelzceļa pārvadājumiem un finansiālo sadalījumu
 • Padomei pēc būtības ir pasūtītāja tiesības sabiedriskā transporta jomā
lps viedoklis un poz cija1
LPS viedoklis un pozīcija
 • Veidojot jauno pārvaldīšanas modeli :
  • - Jāatceļ MK Noteikumi Nr. 1028.
  • - Jāsniedz pamatota analīze par piedāvātā sabiedriskā transporta organizācijas modeļa priekšrocībām salīdzinājumā ar esošo modeli
  • - Jādefinē valsts SIA ‘’ Autotransporta direkcija ‘’ juridiskais statuss un atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likumam
  • Jādefinē Sabiedriskā transporta padomes juridiskais statuss