presentatie les zeven de wet maatschappelijke ondersteuning h e konings@hro nl www hennykonings nl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WMO PowerPoint Presentation
Download Presentation
WMO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

WMO - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Presentatie les zeven De wet maatschappelijke ondersteuning h.e.konings@hro.nl www.hennykonings.nl. WMO. INHOUD PROGRAMMA. De Rotterdamse WMO Welzijn nieuwe stijl De ‘nieuwe professional’. De Rotterdamse WMO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WMO' - harsha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
presentatie les zeven de wet maatschappelijke ondersteuning h e konings@hro nl www hennykonings nl
Presentatie les zeven

De wet maatschappelijke ondersteuning

h.e.konings@hro.nl

www.hennykonings.nl

WMO
inhoud programma
INHOUD PROGRAMMA
 • De Rotterdamse WMO
 • Welzijn nieuwe stijl
 • De ‘nieuwe professional’
de rotterdamse wmo
De Rotterdamse WMO
 • In 2005 is men begonnen met de voorbereidingen op de invoering van de WMO door middel van het formuleren van een gemeenschappelijke visie.
 • Aan de hand van discussies met betrokkenen en belanghebbende is men tot een visienota gekomen.
 • In 2007 is men gestart met een meerjarenplan geschreven door een projectteam, bestaande uit medewerkers van deelgemeenten en van stedelijke diensten.
 • Inmiddels is er een meerjarenplan Wmo 2010-2014
burgerparticipatie
Burgerparticipatie
 • Het plan van aanpak is besproken en getoetst bij een aantal maatschappelijke instellingen en organisaties/klankbordgroep
 • Beleggen van een WMO- werkconferentie (70 vragers en aanbieders)
 • Formele adviesprocedure in acht genomen bij organisaties en via het internet
 • Bestuurlijk adviestraject doorlopen
 • WMO-adviesraad is momenteel de (tijdelijke) klankbordgroep
wmo beleid in rotterdam
WMO beleid in Rotterdam
 • Het gemeentelijke beleid bevatte al veel van de doelstelling van het WMO beleid, b.v. WVG – veranderingen zijn de eigen bijdrage, vouchers en PGB
 • Het aanbieden van de thuiszorg sinds 2006 al ingezet
 • In de jaren negentig introduceerde Rotterdam de sociale vernieuwing en o.a. het opzoomeren, nu mensen maken de stad en algemene bewonersinitiatieven b.v. ‘groeibriljanten (2002)
de rotterdamse wmo1
De Rotterdamse WMO
 • Dat Rotterdammers zichzelf kunnen redden en zich zorgzaam opstellen voor mensen in hun sociale netwerk.
 • Dat Rotterdammers zich uitspreken over wat beter kan. In hun directe omgeving, maar ook in de wijk en de gemeente.
 • Dat de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die er niet naar vragen. Dit heet ook wel bemoeizorg.
 • Dat er meer contact is tussen mensen die zichzelf prima redden en mensen die hulp nodig hebben. Meer onderlinge betrokkenheid dus.
 • Dat pleinen en gebouwen zo ingericht worden dat het voor mensen makkelijker wordt om elkaar te ontmoeten.
ambitie verhoging van de sociale kwaliteit
Ambitie; verhoging van de sociale kwaliteit
 • Meer Rotterdammers die de Nederlandse taal beheersen
 • Een hoger gemiddeld opleidingsniveau
 • Meer Rotterdammers die maatschappelijk actief zijn
 • Meer Rotterdammers met betaald werk
 • Een hoger gemiddeld inkomen
 • Centrale rol vormen WAPS (wijkactie plannen sociaal)
prestatieveld 1 2 3 4
Prestatieveld 1,2,3,4

1 Samenhang en leefbaarheid: buurtprojecten, stimulering laag geletterdheid, talentontwikkeling

2 Preventieve ondersteuning jeugd: centra voor jeugd en gezin, begeleid wonen

3 Informatie, advies en cliëntondersteuning:

digitaal en fysiek vraagwijzerloketten

4 Mantelzorg en vrijwilligers: mantelzorgondersteuning b.v. parkeerontheffingen

prestatievelden 5 6 7 8 9
Prestatievelden 5,6,7,8,9

5 Bevorderen deelname maatschappelijk kwetsbare groepen, zorgarrangementen b.v. van klacht naar kracht

6,7,8,9, Maatschappelijke opvang sociaal kwetsbaren, (convenant) huiselijk geweld,OGGZ, verslavingsbeleid: dak- en thuislozen zorg, intensieve samenwerking in b.v wijkzorgnetwerken

het slagen van de wmo
Het ‘slagen’ van de WMO

Als er een goed inclusief beleid wordt gevoerd en als de samenleving als geheel de verantwoordelijkheid neemt om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen van (potentieel) kwetsbare mensen, dan zijn er minder individuele en specifieke voorzieningen nodig.

welzijn nieuwe stijl van vws acht bakens
Welzijn nieuwe stijl van VWS (acht bakens)

1.Gericht op de vraag achter de vraag

2. Gebaseerd op de eigen kracht

3. Direct er op af.

4.Formeel en informeel in optimale verhouding

5.Meercollectief dan individueel

6.Integraal werken

7.Niet vrijblijvend maar resultaatgericht

8. En gebaseerd op ruimte voor de professional

bedoeling bakens
Bedoeling Bakens
 • Ze geven richting aan denken, discussie, maken van afspraken en handelen.
 • Voor welzijnsinstellingen is het een input voor kwaliteit en professionaliteit
 • Voor de gemeenten fungeren ze als ijkpunten waaraan opdrachten worden getoetst
de nieuwe professional
De ‘nieuwe’ professional:
 • Streeft doelmatigheid na middels vraag verheldering en activerende methoden
 • Rechtvaardiging van het eigen optreden en legitimatie van de (moraliserende interventie) vraagt bezinning van de beroepsethiek.
 • Hernieuwde positionering t.o.v. de vrijwilliger
 • Het veranderen en begeleiden in de richting van zelfredzaamheid
 • De professional wordt geacht over de (beroeps) grenzen te kijken
 • Het initiëren van nieuwe organisatievormen, markt gericht denken
 • De professional moet kunnen onderhandelen en samenwerken met organisaties en instellingen in de sector
dilemma s en uitdagingen
Dilemma’s en Uitdagingen
 • Gaan burgers eerst in eigen kring ondersteuning zoeken
 • Komt de agogische professional pas in actie als burgers niet meer in staat zijn om aan de samenleving deel te nemen
 • Richt de WMO professional zich minder op de ondersteuning van de individuele hulpvrager maar bovenal op de toerusting van het sociale net werk om ondersteuning te bieden.
 • De gelijkstelling van ‘burgers’ in de WMO prestatievelden zijn risicovol, denk aan jonge mantelzorgers en vraagontkenners (zij vragen aandacht ivm complexe problematiek)
 • De Rotterdamse professional houdt zich bezig met activerende participatie en burgerlijke verantwoordelijkheid.
vervagende grenzen tussen beroepen
Vervagende grenzen tussen beroepen?
 • Komst van de Social Worker?
 • Een werker die gedrag beïnvloedt (geen therapie), verhoudingen beïnvloedt (mediation), ontwikkeling en opvoeding stimuleert, en ook ingrijpt of optreedt (taakstraffen en intensieve trainingen)
 • Werkzaam in Zorg en Welzijn en positie als frontlijnwerker, sociaal ondernemer of specialist.
integraal werken
Integraal werken?

Professionals en vrijwilligers achter een

WMO loket?

Bijv.; Bij complexe problemen zijn veel acties tegelijk nodig, vanuit verschillende disciplines.. hulpverlening, arbeidstoeleiding, uitkering en huisvesting. Alles keer op keer anders en onoverzichtelijk. Bijv.; Ouderen – wonen, woonaanpassingen, aangepast vervoer, huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging, ouderenadviseur.

vraagstukken rondom integraal werken
Vraagstukken rondom integraal werken.
 • Soort problematiek
 • Doelstellingen
 • Organisatie
 • Positionering
wmo vraagwijzerloket rotterdam
Wmo VraagWijzerloket Rotterdam
 • Digitaal
 • Telefonisch
 • Digitaal sociaal
 • Fysiek

Registratiesysteem gemeente en frontoffice en vraagwijzerloket in deelgemeente.

Frontoffice gaat casussen toetsen. Daarna aan de hand van casus naar een of meerdere partijen.

opdracht les acht
Opdracht les acht

Presenteer in de al samengestelde groepjes de volgende opdracht;

Welk project zou jij in het licht van de WMO willen ontwikkelen. Welke kansen en bedreigingen zie je. Geef vooral in dit project aan hoe jij jezelf als de nieuwe professional ziet en/of zou willen presenteren.

 • Maak hiervan een presentatie van maximaal 45 minuten.
 • Zorg voor onderlinge afstemming met de andere groepjes.

Veel succes.

veel gebruikte afkortingen
Veel gebruikte afkortingen
 • VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
 • WWB – Wet werk en bijstand
 • VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten
 • WSW – Wet sociale werkvoorziening
 • CAK – Centraal administratie kantoor
 • WVG – Wet voorzieningen gehandicapten
 • WMG – Wet marktordening gezondheidszorg
 • CIZ – Centrum indicatiestelling zorg
 • PGB – Persoonsgebonden budget
 • HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorg
literatuur
Literatuur
 • De praktijk van de WMO – Onderzoeksresultaten lectoraten social work – Rick Kwekkeboom en Marja Jager-Vreugdenhil
 • Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in Nederland – Maarten van de Linde
enkele site s
Enkele site’s
 • http://wmo.startpagina.nl
 • www.rotterdam/nl/wmo
 • www.bureaujeugdzorg.info.nl
 • www..josvdlans.nl
 • www.scienceguide.nl
 • www.steyaert.org.nl
 • www.ijsselwijs.nl